Aranjman Nedir?

Müzikte belirli çalgılar, sesler ya da topluluklar için yazılmış bir yapıtın, başka çalgılar, sesler ya da topluluklarca çalınıp söylenebilmesi için o yapıtta yapılan değişiklik, düzenleme. Örneğin, orkestra için yazılmış bir parçanın piyanoda çalınabilecek şekilde düzenlenmesi bir aranjmandır. Avrupa müziğinde daha Orta Çağ’da aranjman yapılıyordu. Vivaldi’nin keman konçertolarını Bach, Schubert’in şarkılarını ise Liszt piyano için düzenlediler. Bach’ın org yapıtlarını da Stokovski orkestra için düzenledi.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.