Eğitimde Öncü Adres

Anlaşmazlık ve Uzlaşı

ANLAŞMAZLIK VE UZLAŞI

Demokratik bir toplumun üyeleri şiddetten uzak, barış içerisinde yaşamalıdır. Bunun için toplumda yaşayan insanların kendisi dışındaki kişileri de düşünmeleri ve onlarla uzlaşmaları gerekmektedir.

Uzlaşının olmadığı yerde anlaşmazlık ve çatışma vardır. Anlaşmazlık ve çatışma; ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasi olarak gelişmesini engeller. Bu tür top­lumda barış dili kullanılmaz. İnsanlar birbirini dinlemeye bile tahammül edemezler. Bu nedenle insanlar şiddete başvurabilirler.

Uzlaşı kültürünün hâkim olduğu bir toplumda insanlar hak ve özgürlükle­rini daha iyi kullanırlar. Çünkü toplumdaki insanlar kendi dışındakilerin de hak ve özgürlüklerine saygı duyarlar.

Bu nedenle ailemizle veya arkadaşlarımızla tartışırken ya da okulda yöneticileri­mizle, öğretmenimizle okula ve sınıfa yönelik kararlar alırken, sorunları çözerken, sokakta oyun oynarken uzlaşı sürecini kullanmaya özen göstermeliyiz.

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.