9 sınıf türk edebiyatı 2 dönem 1 yazılı soruları 2013-2014

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

1- Anlatıcı bakış açıları  üç türlüdür:

 

a) İlahi bakış açısı: Roman kahramanları ile ilgili her şeyi bilen, akıllarından geçenleri, yaşadıkları ve yaşayacaklarını bilen olaylara tarafsız kalmayan yazarın anlattığı anlatıma denir.

 

b) Kahraman bakış açısı: anlatıcının aynı zamanda roman kahramanlarından biriyle özdeşleşmesi sonucu, dünyayı, olayları onun gözüyle görüp anlatmasıyla gerçekleşen anlatıma denir.

 

c) Gözlemci bakış açısı: Anlatıcının olaylar karşısında  tarafsız  kaldığı , kamera tarafsızlığı ile olup bitenleri duygularını katmada anlattığı anlatıma denir.

 

 

Bu metinde  gözlemci bakış açısıyla anlatım vardır.

 

2-     Olay çevresinde gelişen anlatmaya bağlı hikâyenin özelliklerini taşıyor. Çünkü bir anlatıcı, olay, zaman, mekan  ve kişi var. Bu unsurlar gözlem ve duygular yoluyla anlatılmış

 

3-      Roman, öykü, mesnevi, halk hikâyesi, masal, destan

 

4-     Durum hikayesinde günlük hayatın her hangi bir kesiti işlenir. Belli bir planı, ders  verme amacı yoktur. Yazar  sıradan konular ve sıradan kişiler seçer zaman ve mekan anlatılmaz sezdirilir. Sait Faik ABASIYANIK                          Olay hikayesinde ise : belli bir planı olan (serim, düğüm, çözüm) ders verme amacıyla da kahraman ve mekanların seçildiği hikayelerdir. Yazar duygularını katar. Ömer SEYFETTİN

 

5-     Halk EdebiyatıI /  Divan Edebiyatı / Tasavvuf Edebiyatı

Serim – düğüm – Çözüm

 

6-     İkiye ayrılır: a) Modern Türk Tiyatrosu : Dram , Trajedi , Komedi

b) Geleneksel Türk tiyatrosu: Karagöz (Gölge Oyunu), Meddah,Ortaoyunu, Köy Seyirlik Oyunu

 

 

7-       Olay çevresinde gelişen edebi metinlerde tema yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmaz. ( Y  )

Öyküde tasvir ve tahlilere ayrıntılı yer verilir. (Y  )

Anlatmaya bağlı metinler gerçeklik bakımından  farklı özellikler gösterir (D  )

Olay hikayesinin kurucusu Fransız yazar Mauppassant’tır  (D   )

Divan edebiyatı nazım birimi genelde beyit ölçüsü ise aruzdur ve dili süslü ,sanatlıdır ( D )

 

8-     Epik şiir / Aşık Tarzı Halk Şiiri / 6+5=11’li hece ölçüsü ve  a a a b > Düz Hafiye Şeması

 

9-     Nur ve Kir  kelimeleri ile Tezat sanatı   vardır.  / kir> sesleri ile  zengin uyak

 

10-  Zaman  , Masal, destan gibi türlerde  gerçek olmaya blok zamandır. Yani belirsiz zamandır. Hikaye ve roman gibi türlerde ise gerçekçi zaman işlenir buna da “an” dır.Zaman olayın geçti devir, olayın işlendiği kronolojik zaman içersinde işlenir. Yazar  bazen bir günü  bazen bir ömrü işler. Zaman ve olay arasında ilgi vardır. Yaz ve gündüz gibi zaman dilimlerinde genelde olumlu , mutlu olaylar işlenir ; gece , kış ve yağmurlu zaman dilimlerinde ise hüzünlü, kötü olaylar işlenir.

 

Karakter, eserlerde  kahramanlar ; tip ve karakter şekilde karşımıza çıkar. Karakter ,  kimseye benzemeyen, kendine özgü kişiliği olan kişidir.İyi ,  kötü, yardımsever  gibi karakterde olabilirler.

Okul Müdürü

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

“9 sınıf türk edebiyatı 2 dönem 1 yazılı soruları 2013-2014” üzerine 2 yorum

  1. 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😛 😛 :* :* çok iyi bir site yaw few kaladenın fevkinde 😀 😀 😀 😀 😀 😀 :* :*

    Cevapla

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.