8.Sınıf TEOG din kültürü 1.dönem deneme sınavı

TEOG 8.sınıf din kültürü deneme soruları

İsim soy isim                                                     Teog 10

Bir insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe sadaka denir. Sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur. İnsanlar bu yardımı istedikleri zamanda ve miktarda yapabilirler. Ayrıca sadaka verecek kişinin zengin olması gerekmez. Bu yüzden sadaka, zekâttan daha kapsamlı bir yardım şeklidir.

1 Aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsamında değildir?

 1. Cami yaptırmak
 2. Selam vermek
 3. Özel okul yaptırmak
 4. Yoldaki taşı geçenlere zara vermesin diye kaldırmak

 

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Kardeşini güler yüzle karşılaman da bir iyiliktir.”1 Ayrıca insanların üzüntülerini paylaşmak, dertlerine ortak olmak ve onları teselli etmek de sadakadır

2 Aşağıdakilerden hangisi yukarda bahsedilen kavramın kapsamına girmez

 1. İnsanların hallerini, hatırlarını sormak
 2. Güler yüzlü olmak
 3. Başkaları için Dua etmek
 4. Fakirin ev ihtiyacını temin etmek

 

Sadaka çeşitlerinden biri de fıtır sadakasıdır. Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi  gereken bir sadakadır. Halk arasında bu sadaka türüne “fitre” de denir. Fitreyi zengin olan her Müslümanın vermesi gerekir. Ancak miktarı az olduğu için zengin olmayanlar da fitre verebilirler. Zira fitre, insanları cömertliğe alıştırır.

3 Parçada aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir

 1. Ne zaman verileceği
 2. Kimlerin vereceği
 3. Kime verileceği
 4. Neye alıştıracağı

 

Zekât, sahip olduğumuz malın, fitre ise sağlık içinde bayrama ulaşmanın şükrü anlamına gelir. Fıtır sadakasıyla herkes kendi imkânları ölçüsünde yardım etmenin mutluluğunu yaşar. Yoksullar aldıkları yardımlarla bayramlık ihtiyaçlarını karşılarlar. Bayrama zenginlerle birlikte aynı sevinç içerisinde katılırlar. Karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağları güçlenir. Böylece toplumda dayanışma ortamı oluşur.

4 Parçada aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir

 1. Fitrenin niçin verildiğini
 2. Fitrenin sosyolojik boyutu
 3. Fitrenin psikolojik boyutu
 4. Fitrenin ekonomik boyutu

 

İslam’ın ilk dönemlerinde Peygamberimiz ve arkadaşları, paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Örneğin Mekkeli Müslümanlar baskılar sonucunda bütün mal varlıklarını bırakarak Medine’ye göç etmişlerdir. Medineli Müslümanlar ise sahip oldukları bütün imkânları Mekke’den gelenlerle paylaşmışlardır. Bu nedenle Medineli Müslümanlara “yardım edenler” anlamına gelen “ensar” ismi verilmiştir.

5 Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. Hicret olayında maddi destek islam’da yardımlaşmanın sembolüdür
 2. Yardımlaşma maddi ve manevidir
 3. Allah rızası için hicret edenlere yardım etmeliyiz
 4. Hicret İslam tarihinde milattır

 

Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar

6 Yukarıdaki sözde aşağıdaki kavramlardan hangisindeki eksikliğe dikkat çeker

 1. Tevekkül
 2. Paylaşma/yardımlaşma
 3. Tekvin
 4. Bencillik/egoizm

 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir…

7 Yukarıda verilen Ayetel kürsi mealinde aşağıdaki konulardan hangisi üzerinde durulmaktadır?

 1. Tevhit
 2. İlah
 3. Teslis
 4. Ulıhiyet

 

İslam’a göre yalnızca Allah’a tevekkül edilir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: “…İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.”3 Bir diğer ayette ise güvenip sığınacağımız varlığın ölümsüz ve daima diri olan Allah olduğu şöyle ifade edilir: “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan

8 Parçada İslam’a göre tevekkül anlayışı anlatılmıştır, sadece Allah’a güvenme nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

 1. Allah sınırsız güç ve kutret sahibi olduğu için
 2. Tek tanrı Allah’tır
 3. Allah ne derse o olur
 4. Bir konuda çalışmasak ta sadece Allah’a güvensek yinde başarılı oluruz

 

9 Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir evrensel yasayı ifade eder

 1. Sizi bir çamurdan yara­tan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak odur. Bir de onun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır
 2. Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır
 3. O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir
 4. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz, şüphesiz yerli ye­rince ve belli bir süre için yarattık

 

10 Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir evrensel yasayı ifade eder

 1. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever
 2. Kim Allah’a güvenirse o, ona yeter.
 3. Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin
 4. Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır

 

11 Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir evrensel yasayı ifade eder

 1. Başınıza gelen herhangi bir mu­sibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzün­dendir
 2. Biz ona iki yolu (doğru ve eğriyi) göstermedik mi?”
 3. Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik, ister şükredici ol­sun ister nankör
 4. Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir

 

12 Sünettulla/Allah’ın adeti kavramı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

 1. Toplumsal yasalar Kur’an-ı Kerim’de “sünnetullah” kavramıyla dile getirilir.
 2. Sünnetullah, Allah’ın evrene koymuş olduğu yasalardır.
 3. Allah’ın evrene koymuş olduğu yasalar değişmez
 4. Sünnetleri yapmak sevaptır

 

13 İnsanı diğer varlıklardan ayıran ve dinen sorumlu olmasına neden olan özelliği: aşağıdakilerden hangisi değildir

 1. Akıllı olması (deli olmaması)
 2. Zeki olması
 3. İradesini olması
 4. Ergen olması

 

14 Aşağıdaki hangi kavramın açıklaması yanlıştır

 1. İlahî/evrensel kanunlar : Evrendeki olayların sebep – sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşmesini sağlayan  kanunlar, kurallar
 2. Biyolojik yasalar, canlıların yapısı, beslenmesi ve üreme­siyle ilgili yasalardır
 3. Toplumsal yasalar : toplumsal olaylar arasında var olan sebep – sonuç ilişkisini ifade eder
 4. Ömür ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana denir.

15 Aşağıdaki hangi kavramın açıklaması yanlıştır

 1. kader Dinî bir terim olarak, Yüce Allah’ın, başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak şeylerin za­manını, yerini ve her türlü özelliğini önceden bilip takdir etmesidir
 2. Kaza terim anlamı: Allah’ın ezelde irade ve takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine ise kaza denir. Her şey Allah’ın ilmi, dilemesi ve takdi­ri ile gerçekleşmektedir
 3. cüz’i irade: insan iradesidir (kara verme, tercihte bulunma durumudur). Cüzi iradesi sonlu ve sınırlıdır
 4. külli irade: Allah’ın zati sıfatıdır

 

16 Ayetel kürsi için yazılanlardan aşağıdaki hangi yanlıştır

 1. Allah’ın özelliklerinden bahseder
 2. Zati sıfatlardan vahdaniıyet yer alır
 3. subiti sıfatlardan hayat, ilim, kutret yer almaktadır
 4. Kısa surelerdendir

 

17 Hangisi farklı bir irade çeşididir

 1. Sınırlıdır
 2. Sonludur
 3. Sorumluluk nedenidir
 4. Her şeyi kapsar

 

18  Hangisi farklı bir irade çeşidine örnektir

 1. İstediğim elbiseyi alırım
 2. İstediğim zaman namaz kılarım
 3. İstersem oruç tutarım
 4. Kardeşimi seçemem

 

18  Hangisi farklı bir yardım çeşidine örnektir

 1. Sevinç ve sıkıntılarını paylaşmak
 2. Güler yüzlü olmak
 3. Kalp kırmamak, tatlı dilli olmak
 4. Giymesi için elbise yardımında bulunmka

 

19  Hangisi farklı bir yardım ibadet çeşididir

a ) zekat, b) sadaka c) fitre d) oruç

 

20   Hangisi farklı bir konudaki kelimedir

a ) sünettulah                      b)toplumsal yasa

c ) fiziksel yasa                  c) tevekkül

Teog Puanınızı Hesaplayın

Online TEOG sorularını Çözün

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.