8.sınıf ingilizce 2.dönem 3.yazılı soruları 2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

2012 – 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİ

II. DÖNEM III. YAZILI SINAVI

A. Aşağıda verilen cümleleri aynı anlama gelecek şekilde yeniden yazınız. (10 puan)

 1. 1.                I prefer reading a book to watching TV.

________________________________________________________________________________________________________________

 1. 2.                I’d rather go to the park than stay at home.

________________________________________________________________________________________________________________

 1. 3.                She’d rather come with us than go alone.

________________________________________________________________________________________________________________

 1. 4.                He prefers skiing to windsurfing.

________________________________________________________________________________________________________________

 1. 5.                I’d rather eat cake than eat cookies.

________________________________________________________________________________________________________________

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları “in case” ya da “so that” ile doldurunuz. (10 puan)

 1. 1.                I will eat a sandwich _________________ I get hungry in class.
 2. 2.                I will eat a sandwich _________________ I don’t get hungry.
 3. 3.                Take your umbrella __________________ it rains.
 4. 4.                She will take a taxi __________________ she can be at the airport on time.
 5. 5.                Take your umbrella _________________ you won’t get wet.

C. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları verilen sözcüklerden biri ile doldurunuz. (10 puan)

                      of        in        at
 1. 1.                I’m interested _________________ sports.
 2. 2.                My family is proud _________________ me.
 3. 3.                I’m good ________________ basketball.
 4. 4.                He has difficulty ________________ reading.
 5. 5.                I’m afraid _________________ making mistakes.

D. Aşağıda verilen cümlelerden hangilerinin STRENGTH (S), hangilerinin WEAKNESS (W) belirttiğine bakarak boşluklara S veya W yazınız. (10 puan)

1. _______ I can sometimes tell lies.

2. _______ I am not a good speaker.

3. _______ I have got a good memory.

4. _______ Jack has lack of confidence.

5. _______ I am responsible.

E. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (60 puan)

1. Aşağıda olumsuz yapılarıyla birlikte verilen kelimelerin hangisinde yanlışlık vardır?

a) perfect – imperfect     b) honest – dishonest

c) willing – unwilling       d) pleasant – inpleasant

2. Hangisi “language skills” denilen dil becerilerinden biri değildir?

a) Listening   b) Reading   c) Watching   d) Speaking

3. Aşağıda olumsuz yapıları ile birlikte verilen kelimelerin hangisinde yanlışlık vardır?

a) possible – impossible   b) complete – imcomplete

c) happy – unhappy         d) polite – impolite

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a) I feel watching TV is a good way to learn.

b) I see her walking down the street.

c) I think she is a good student.

d) I believe sports are better than books.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a) I don’t agree.               b) In my opinion

c) Personally                   d) From my point of view

6. Diyalogtaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

Tina: We will go to Paris in summer holiday.

Kate: __________________________________________ .

a) Oh dear! Really?            b) If you ask me

c) How wonderful!            d) How exciting!

7. Aşağıdakilerden hangisi kullanım yeri olarak diğerlerinden farklıdır?

a) That’s not right!               b) I don’t think so.

c) I don’t agree with you.     c) I agree with you.

8. Diyalogtaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılabilir?

Tim: I failed my Maths exam. I’m so sad.

Jim: _________________________________________.

a) Do you really think so?

b) I can understand how you feel. I’m sorry.

c) It’s nice to be sympathetic.

d) How wonderful.

9. Diyalogtaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılabilir?

Mark: __________________________________________ .

Mary: I’m sorry to hear that.

a) I passed my exam.

b) I’m getting married.

c) I had a wonderful holiday.

d) I’ve lost my money.

10. “I have a bad headache.”

Yukarıda verilen durum karşısında kullanılabilecek olan ifade hangisidir?

a) Well done!                       b) Poor you!

c) Congratulations!             d) How exciting!

11. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

“My friend prefers swimming ____________ visiting historical places.”

a) to       b) than      c) then      d) from

12. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

“I ______________ stay at home ____________ go shopping with you.”

a) would rather / than      b) prefer / to

c) would rather / to          d) prefer / than

13. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

“She ____________ water ____________ coke.

a) would rather / than        b) prefer / to

c)  prefers / to                    d) ‘d rather / than drink

14. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

“I bought some candles __________ the electricity goes off.”

a) because   b) in case    c) such that   d) so that

 

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “ücretsiz” anlamına gelir?

a) over the moon                 b) a wide range

c) free of charge                  d) at least

16. “Competition” kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) başarı                        b) yarışma

c) gösteri                      d) yenilgi

17. “I had an _________________ with my friend yesterday.”

Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki keliemelerden hangisi gelebilir?

a) disagreement                b) approval

c) disapproval                     d) argument

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanım yeri açısından diğerlerinden farklıdır?

a) What a pity!                   b) Absolutely!

c) That’s right!                    d) I agree.

19. “You should put yourself in her shoes.”

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığına en yakın şık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Duruma senin gibi bakamıyorum.

b) Sen kendini ona benzetemezsin.

c) Kendini onun yerine koymalısın.

d) Onun yerinde olsan, kendini üzmezdin.

20. “I can _______________ how hard it was for you.”

Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki keliemelerden hangisi gelebilir?

a) imagine    b) dream    c) experience    d) look

www.sorubak.com

GOOD LUCK!

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.