7.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı soruları 2015-2016

ÜLKÜ BORA ORTA OKULU
TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI
AD: SOYAD: SINIF: NO:
Aşağıda bir metnin giriş, gelişme ve sonuç bölüm¬leri karışık olarak verilmiştir.
Z, Y ve V harfleriyle belirtilen paragrafları dikkatlice okuyunuz.
Kelebeğin bütün çabalarına rağmen koza¬dan çıkamayışı adamı tedirgin etti. Bu yüz¬den kozaya, küçük bir çakı hamlesi ile bü¬yük bir delik açmaya karar verdi. Kelebe¬ğin bu delikten kolayca çıkmasını sağlaya¬rak ona yardımcı olduğunu sanmıştı.
Fakat kelebek dışarı çıktığında bedeni kü¬çücük ve kupkuruydu. Ne kanatlarını aça¬biliyor ne de bedenini taşıyabiliyordu. Ve hayatının geri kalanını böyle geçirmek zo¬rundaydı zavallı kelebek. Adamın yardım zannettiği şey aslında kelebek için bir yı¬kım olmuştu.
Bir gün, kırlarda gezintiye çıkan bir adam, kenarına oturduğu çimenlerden birinin da¬lında küçük bir kozanın varlığını fark etti. Koza ha açıldı ha açılacak gibiydi. Adam bir kelebek kozasının dünya yüzü gördü¬ğü ilk dakikalara şahit olacaktı. Dakikalar, saatler birbirini kovalıyordu ama kelebek kozasından bir türlü çıkmıyordu.

İlk 3 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1) Aşağıdakilerin hangisinde metnin bölümlerini ifade eden harfler “giriş, gelişme, sonuç” şeklinde sıralanmıştır?
A) V, Z, Y B) V, Y, Z C) Z, V, Y D) Y, V, Z

2) Her üç paragraf dikkate alındığında “Z” parag-rafındaki altı çizili cümle, sözü edilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Doğaya hayran kaldığını
B) İyi bir gözlemci olduğunu
C) Herkesin derdine ortak olduğunu
D) Kelebeğe yardımcı olmaya çalışırken aslında zarar verdiğini

3) “Y” paragrafına göre, kelebeklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ömürlerinin diğer hayvanlara göre daha kısa olduğu
B) Oluşumlarına müdahale edilmesinin onların zararına olduğu
C) Çiçekten çiçeğe uçmayı çok sevdikleri
D) Kanatlarının rengârenk olduğu

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem söylendiği anda yapılmaktadır?
A) Göl kıyısında yürüyüş yapıyorum.
B) Benimle sen de gelecek misin?
C) Annem her sabah beni uyandırır.
D) Bahçeyi temizledim.

5) “Ama” bağlacı hangi cümleye şart (koşul) anlamı katmıştır?
A) Arabayı yıkarım ama beni gezdir.
B) Beni gördü ama seslenmedi.
C) Meyveyi severim ama mideme dokunuyor.
D) Çok koştum ama yetişemedim.

 
6) Bu konuşmada aşağıdaki sanatsal anlatımlardan hangileri vardır?
A) Abartma – benzetme B) Benzetme – kişileştirme
C) Kişileştirme – konuşturma D) Konuşturma – abartma

7) Aşağıdaki metinlerin hangisi, birinci kişinin
ağzından aktarılmıştır?
A) Sokaktan geçerken Yusuf’un gölgesi o civarda bulunan köşklerin, evlerin pencerelerinden, kafeslerinden içeriye vurur, düşerdi.
B) Günlerdir gökyüzünü istila eden kara bulutlar arasından tesadüfen görünen güneşin cılız sıcaklığını sert kuzey rüzgârlarının sürükleyip götürdüğü Limni, belki de tarihinin en büyük soğuklarından birini yaşıyordu.
C) İstanbul’a son defa o binanın taraçasından veda edecekmişim. Doğup büyüdüğüm şehirden ayrılma emrini aldıktan sonra İstanbul’da bir daha oturabilme fırsatını bulamadım.
D) Sevinçler gün ışığı olup denize yansımaya yüz tuttuğunda Sıtkı Efendi de yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Etrafına bakındı, tanıdık bir yüz aradı.

8) “Ellerim kırılsaydı da o partiye oy vermeseydim.” diyen bir kişi hangi duyguyu yansıtmaktadır ?
A) Öfke B) Pişmanlık C) Özlem D) Sıkıntı
MÖ 600 dolayların¬da Babil Kralı Nabukadnezar’ın yaptır-dığı “Babil’in Asma Bahçeleri”, Dünyanın Yedi Harikası’ndan biridir. Bahçeler, Kra¬lın sıla hasreti çe¬ken karısı Amyitis’i neşelendirmek için yapılmıştı. Yunan Coğrafyacı Strabo’nun MÖ birinci yüzyıldaki açıklamasına göre bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin, ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbe¬ler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı.
9) Bu parçada “Babil’in Asma Bahçeleri” hakkında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Tarihsel değişimine
B) Hangi amaçla yaptırıldığına
C) Mimari özelliklerine
D) Kimin için yaptırıldığına

10) Okulumuzun 7. sınıf öğrencilerinden hangisinin söylediği cümlede zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?
A) Merve: Hayatta zor işler de var, kolay işler de.
B) Şeyma: Az ve öz konuşan olmak zor.
C) İzel: Alan el olmak, veren el olmaktan zordur.
D) Elmas: Tok ne anlar açın halinden!

11) Dünyaca ünlü bir futbolcu olmak isteyen Sezer, bu sporda başarı kazanmış ünlü futbolcuların hayatını merak etmektedir.
Sezer, merakını gidermek için hangi türde yazılmış eserleri okumalıdır?
A) Gezi yazısı B) Biyografi C) Deneme D) Anı

12) (1)Nasrettin Hoca’nın fıkraları gülüp geçilecek boş sözler değildir. (2)Üzerinde uzun uzun düşünülecek, dersler çıkarılacak; öğretici, eğitici gereçlerdir. (3)Her şeyi ile Anadolu insanını anlattığı için halkımız tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. (4)Bu fıkralarda geçen “kuşa benzemek, tabanları kaldırmak, ipe un sermek…” gibi birçok söz de deyimleşmiştir.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

13) Yazarın bu kitapçıkta ele aldığı son şair olan Âşık Veysel, Türk saz şiiri geleneğinin son büyük halkasıdır. O, şiiriyle, yaklaşık bin yıllık geleneği yenilemiştir. Dış dünyayı göremeyen, fakat iç dünyası son derece aydınlık bir şair olarak, edebiyatımızda kendine has bir sesin sahibi olmuştur.
Yukarıdaki altı çizili cümlede Âşık Veysel’in hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Ustaca saz çalması
B) Kendisinden sonra gelen sanatçıları etkilemesi.
C) Özgün eserler meydana getirmesi.
D) Zor bir yaşam sürmüş olması.

14) Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Aradığı kitap dolabın gözündeymiş.
B) Onun mavi kazağını annesi örmüş.
C) İğnenin gözünden ipi geçiremedi.
D) Suyun gözünü bulup su doldurmuşlar.

15) (1)Aradan tam dört yıl geçti; (2)güleç yüzü ve çocuksu bakışıyla anımsadık hep onu. (3)Alçakgönüllülüğünü, sessiz ve gösterişten uzak kimliğini, sevecenliğini hiç unutmadık. (4)Ve onun yerini dolduramadık.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Çocuklar traktörün kasasına sevinçle bindi.
B) Avukat, cezaevine yetişemeyeceği için üzülüyordu.
C) Bu olay onu gerçekden telaşlandırmıştı.
D) Hastalar koridorda muayene sırası bekliyorlar.
17) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman kayması yoktur?
A) Okullar iki ay sonra açılıyor.
B) Dudaklarında bir gülüşle bakıyor.
C) Nasrettin Hoca bir gün dama çıkar.
D) Önder, yarın İzmir’e gidiyor.
18) 1. Eklendiği ismi yüklem yapar.
2. Eklendiği ismi özne yapar.
3. Eklendiği fiili birleşik zamanlı fiil yapar.
4. Ek fiilin dört çekimi vardır: “-idi,-ise,-imiş,-dir.”
Yukarıdaki ek fiille ilgili olarak verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

19) Hangi cümlenin yüklemi ek-fiilin geçmiş zamanıdır?
A) Şimdi onunla çok mutludur.
B) Bu bir gül reçelidir.
C) Bugün hava ne güzeldir.
D) Adamcağız üç gündür yalnızmış.

20) Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangilerinden sonra büyük harfle başlanır?
A) B)
C) D)

www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

50 − = 43

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.