7.sınıf türkçe 1.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

2014- 2015 ÖĞRETİM YILI TEKELİ İLKÖĞRETİM OKULU

TÜRKÇE DERSİ 7 – A SINIFI 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMASI

 

“İki çeşit ağaç vardır: Birisi ormandaki ağaç, ötekisi açıklık kırda tek başına duran ağaç… Kırdaki tek başına duran ağaç ilk bakışta göze çarpar. İlk bakışta insanı hayrete düşürür. Fakat bir bakarsınız, iki bakarsınız, gözünüz gitgide alışır ona. Onun yalnızlığındaki “kahramanlık” gitgide kaybolur, gitgide mahzunlaşır. Biraz daha dikkat ederseniz tek başına kırda duran ağacın bütün basit faciası gözümüzün önünden geçer. O, kirin dümdüz açıklığında komikleşir. Kışın sıska kollarıyla bir başına titreyen, yazın bir avuç gölgesinin başında neyi ve neden beklediğini bilmeden dikilip duran bu tek ağaç zavallıdır. Ormandaki ağaç, kırdaki ağacın büsbütün tersidir. İlk bakışta gözünüze çarpmaz. Fakat onun güzelliğini her bakışta biraz daha anlarsınız. Bütün ormanın ahenginde o ahengi tamamlayarak fakat kişiliğinden hiçbir şey kaybetmeyerek yaşamaktadır. Orman onu; o, ormanı güzelleştirir; kuvvetlendirir. Kışın, kolları öteki kolların yanında olduğu için onda üşümenin komikliği yoktur. Yazın, gölgesi öteki gölgelerden ayrı, fakat öteki gölgelere karıştığı için bir büyük yeşil serinliğin kaynağı halindedir.     İki çeşit ağaç vardır, dedim. İki çeşidini de yazdım. İsterim ki, oğlum ormandaki ağaca benzesin.”  (Nazım RAN)            (Aşağıdaki ilk 3 soru yukarıdaki metne göre cevaplanacaktır.)

 • Yazıda karşılaştırılanlar nelerdir, bunlardan hangisi ilk etapta daha çok dikkat çeker? (6 p.)

 

 • Sizce “ormandaki ağaç” ve “kırda tek başına duran ağaç” hangi tür insanları temsil etmektedir? (6p.)

 

 • Yazar, oğlunun hangi ağaca benzemesini istemektedir? Nedenini kısaca açıklayınız. (3+3=6 p.)

 

4 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı bir kip eki almıştır? (5puan)

 1. gitsin b.gezmelisiniz             c.yapsalar                    d. Yazıyoruz

 

5-   Aşağıda verilen fiilleri iş, oluş ve durum özelliğine göre ayırınız? (9 puan)

 

 “ Atmak,  beklemek, büyümek, ezmek, susmak, yaşlanmak, uzamak, kırmak, gelmek”

İşOluşDurum
   
   
   
   

 

6- Aşağıdaki cümlelerde kullanılan “mi” edatının, kullanıldığı cümleye hangi anlamı kattığını yazınız. (pekiştirme, şaşma gibi…) (10 puan)

 1. a) Bu güzellikleri görüyor musun? …………………………..
 2. b) Öğretmen geldi mi herkes başlardı soru sormaya …………………………..
 3. c) Her şey güzel mi güzel olacak, bir evet de yeter. …………………………..
 4. d) Bu da yapılır mı be kardeşim! …………………………..
 5. e) Ama öyle mi ya? …………………………..

 

7- Aşağıdaki cümlelerde geçen zaman ve dilek anlamı veren fiilleri bularak uygun yerine yazınız.(5 puan)

Dilek Anlamı

 

1-

2-

3-

4-

Zaman Anlamı

 

1-

2-

3-

4-

 1. Düne göre daha çok okumalıyız.
 2. Bana da o kitaptan alsa.
 3. İşte gidiyorum çeşmi siyahım…
 4. Atatürk, birçok yenilik getirdi.
 5. Elbet sıra bir gün de bize gelecek.

 

8- Aşağıdaki metinde yanlış yazılan kelimelerden dört tanesini yazınız ve altlarını çiziniz, doğru biçimlerini yan tarafa yazınız. (5 puan)

 

9-  Aşağıdaki fiillerin kip ve kişilerini örnekteki gibi karşılarına yazınız. ( 8 puan )

 

Fiiller                  Kipi Kişisi
Çalıştık   Bilinen Geçmiş Zaman KipiBiz ( 1. çoğul kişi )
Bakmalısın
Kalksın
Okuyacağım
Yapsanız

 

10- Aşağıdaki cümlelerde sayıların yazımı doğru yapılmış cümleyi “D” yanlış yapılmış cümleyi “Y” ile belirtiniz. (5 puan)

 • ( ) Dedesi, oniki yıl askerlik yapmış.
 • ( ) Ülkemizde ilk nüfus sayımını II. Mahmut yapmıştır.
 • ( ) Şairin 8.’zinci şiirine dikkat ettiniz mi?
 • ( ) Dersimiz 08.40’ta başlıyor.
 • ( ) Kışın kullanmak için otuz kilo patates almış.

11-.    “ Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur? (5 puan)

 1. haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi
 2. haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi
 3. dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi
 4. haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

 

12-“Konuşmak” fiilini;

a)Şimdiki zaman 1. çoğul kişide………..:

b)Öğrenilen geçmiş zaman 2. tekil kişide:

c)Gereklilik kipi 3. çoğul kişide………..:

d)Geniş zaman 3. tekil kişide…………..:

e)Emir kipi 3. tekil kişide………………:

çekimleyerek karşısına yazınız? (2*5 puan)

13- Aşağıdaki cümlelerde virgülün yazımı doğru yapılmış cümleyi “D” yanlış yapılmış cümleyi “Y” ile belirtiniz. . (5 puan)

(    ) Anlattıklarını ilgiyle dinledim, sen de beni dinlemelisin.

(    ) Ben Atatürk’le üç veya, iki defa karşılaştım.

(    ) Vezirparmağı, meşhur bir Türk tatlısıdır.

(    ) İstanbul tarihin, birçok güzelliğini barındıran şehirdir.

(    ) Sanat, insana insanlığını anlatan bir uğraştır.

 

14- Okul müdürlüğüne, pikniğe gitmek için izin dilekçesi yazınız. (15 puan)

www.sorubak.com

“ BAŞARI, GAYRET GÖSTERENLERİNDİR. BAŞARI SİZİNLE, BAŞARISIZLIK

KENDİ HALİNDE KALSIN. ”

Süre 40 dakikadır. Kâğıt düzeni, yazım ve noktalamaya dikkat ediniz.

 

Başarılar

      Ufuk Mehmet RİŞVAN

Türkçe Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.