7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı soruları 2016-2017

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adı Soyadı……………………………………

Sınıfı…………………. No…………………..

ÇUMRALIOĞLU İMAM-HATİP ORTAOKULU 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL

BİLGİLER DERSİ BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ YAZILI SINAV SORULARIDIR

1-)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

a)Saltuklular b)Karamanoğulları

c)Danişmentliler d)Artuklular

2-)Aşağıdakilerden hangisi haçlı seferlerinin yapılma sebeplerinden biri değildir?

a)Kudüs’ü almak

b)Selçukluların İstanbul’u ele geçirmesini engellemek

c)Bizans’ı yıkmak

d)Türkleri Anadolu’dan atmak

3-)Anadolu’nun bir Türk yurdu haline geldiği ve Türklerin Anadolu’dan bir daha asla atılamayacağı hangi savaş sonunda kesinleşmiştir?

a)Miryakefelon b)Kösedağ

c)Malazgirt d)Pasinler

4- Anadolu Selçuklu Devleti zayıflayarak yıkılış sürecine girmiştir.Moğol idaresine giren Anadolu’da merkezi otorite zayıflamış,Anadolu Selçukluları’nın uç beyliklerinden olan Osmanlı Beyliği ve diğer Anadolu Beylikleri kurulmuştur.Bu beylikler arasında Anadolu hakimiyeti için mücadele başlamış,Anadolu Türk siyasal birliği bozulmuştur.

Yukarda sonuçları verilen ve Türk tarihinin önemli

dönüm noktalarından biri olan savaş hangisidir?

A) Kösedağ Savaşı B) Katvan Savaşı

C) Yassı Çemen Savaşı D) Hıttin Savaşı

5-“Bizans’taki taht kavgaları ve Balkan devletlerinin birbirleriyle olan mücadelesi,Türklerin balkanlardaki ilerleyişini kolaylaştırmıştır.Ayrıca Osmanlı Padişah ve yöneticilerinin kabiliyetli olması ve Âhi teşkilatının da desteğinin alınması Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlamıştır.”

Verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Kısa sürede büyümesinde iç ve dış etkenler etkili olmuştur.

B-Yapılan savaşların kazanılması ile sınırları genişlemiştir.

C-Anadolu beyliklerinin desteği ile kısa sürede büyümüştür

D-Bizans İmparatorluğundaki taht kavgalarından yararlanmıştır.

6- I-“Bizans imparatorunun yardım isteği üzerine Rumeli’ye geçtim ve yardımlarım karşılığı verilen Çimpe kalesini Rumeli Fetihlerinde üs olarak kullandım.”

II-“ Avrupalıların oluşturduğu haçlı ordusunu Sırpsındığı savaşında mağlup ettim.”

III- “Divan-ı Hümayun başkanlığını sadrazama bıraktım.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda I-II ve III te yapılan konuşmaları yapan padişah değildir?

A-) I.Murat B-) Orhan Bey

C-) Osman Bey D-)Fatih Sultan Mehmed

7-I-Akdeniz limanları önem kazandı.

II-Kiliseye duyulan güven azaldı

III- Derebeylik sistemi çöktü

Yukarıdaki Haçlı seferlerinin sonuçlarını sınıflandırırsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

I II III

A-sosyal ekonomik dini

B-ekonomik dini beşeri

C-siyasi sosyal ekonomik

D-ekonomik dini siyasi

8- Türk Devletleri’nin sınır boylarında kurulan

beyliklere………………. Beyliği, Bizans

sınırlarındaki valilere ……………….. adı verilir?

Yukarıdaki boşlukları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ile doldurabiliriz?

A-vali -yönetici B-uç -tekfur

C-bey -kadı D-tekfur- bey

9- I- Bizans’ın iç karışıklıklar içinde olması,

II- Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması,

III- Fethedilen yerlerde iskân politikasının uygulanması,

IV- Merkezi otoritenin güçlü olması,

V- Padişahların kabiliyetli ve ileri görüşlü olması,

Yukarıda verilenlerden hangilerinin,Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde etkili olan iç faktörlerden olduğu söylenebilir?

A-) I, II, III B-) II, III, IV

C-) III, IV, V D-) I, III,V

10.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un alınma sebeplerinden değildir?

A-Bizans’ta taht ve mezhep kavgalarının olması

B-Bizans’ın Osmanlıya karşı yapılan ittifakların içinde yer alması

C-Bizans’ın Osmanlıdaki taht kavgalarını kışkırtması

D-Bizans’ın haçlı ittifakının kurulmasında önemli rol oynaması

11-“Osmanlıların İznik’te yaptıkları ilk faaliyetlerden biri de …I……(okul) açmaktır.Açılan bu okula müderris olarak …II…. getirilmiştir?”

Verilen bilgilerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilirse doğru olur?

 

12- Bursa’yı fethettim.Dönemimde ilk defa Rumeli’ye geçildi.İznik’te ilk Osmanlı Medresesini açtım.Divan-ı Hümayun’u kurdum.

Bu bilgilere göre Orhan Bey döneminde hangi alanda çalışma yapıldığı söylenemez?

A-) Denizcilik B-) Eğitim C-) Yönetim D-) Hukuk

13- Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde eğitim görmek için Mısır ve Suriye’ye öğrenciler gönderilmiş ve bu ülkelerdeki bazı bilim adamları da medreselerde ders vermek üzere Anadolu’ya getirilmiştir.”

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde görülen bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A-Bu dönemde medrese eğitiminde Mısır ve Suriye’nin ileri bir düzeyde olmasıyla,

B-Öğrencilerin iyi bir eğitim almalarının sağlanmak istenmesiyle,

C-Osmanlıların eğitime önem vermesiyle,

D-Mısır ve Suriye’den başka ülkelerde medrese eğitiminin olmamasıyla,

14-Fatih sultan Mehmet’in Anadolu Hisarının karşısına Rumeli Hisarını yaptırmasının nedeni nedir.

A-Anadolu yakasına güvenli geçişi sağlamak

B-Marmara denizinin güvenliğini sağlamak.

C-Karadeniz’den İstanbul’a gelebilecek yardımı engellemek.

D-Rumeli’deki fetihler için üs olarak kullanmak.

15.Sinop.Kırım,Amasra ve Trabzon’un alınması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A-Türklere Avrupa yolu açılmıştır.

B-Macarlar bir daha Türklere saldıramaz olmuştur.

C-Karadeniz bir Türk Gölü haline gelmiştir .

D-Osmanlılar imparatorluk haline gelmiştir.

16.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin Türk tarihi açısından sonuçlarından değildir?

A-İstanbul Boğazı Türklerin eline geçti

B-Türkler Avrupa’ya daha hızlı yayıldı.

C-Orta çağ sona erip yeni çağ başladı.

D-Osmanlı devleti imparatorluk haline geldi.

17.Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda derebeylikler yıkılmıştır?

A-Barutun ateşli silahlarda kullanılması

B-Pusulanın kullanılması sonucu.

C-kağıdın bulunması sonucu

D-Matbaanın kurulması sonucu.

18.Yükselme dönemi aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda başlamıştır?

A-İstanbul’un Fethi B-Sırbistan’ın Fethi

C-Preveze Deniz savaşı D-Kanuni’nin tahta çıkması

19..Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransa’ya tanınan kapitülasyonların verilmesindeki asıl amaç nedir?

A-Fransız kralı Fransuva’ya yardım etmek.

B-Osmanlı ticaretini geliştirmek

C-Hristiyan birliğini bölmek

D-Avrupa’yı kolay yoldan fethetmek

20.Aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda Ak Deniz bir Türk gölü haline gelmiştir?

A-Cerbe savaşı B-Preveze deniz Savaşı.

C-İnebahtı deniz savaşı. D-Mohaç savaşı.

15.Sinop.Kırım,Amasra ve Trabzon’un alınması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

Ersen TANÇ

SOSYAL BİLĞİLER ÖĞRETMENİ

www.sorubak.com

YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Emine dedi ki:

    Cevap anahtari acilll

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

57 + = 62

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.