7.sınıf halk kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………. ORTAOKULU 7. SINIF HALK KÜLTÜRÜ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI

BÖLÜM – Aşağıda verilen atasözlerindeki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz.(10 puan)

Edebiyat Yapıtları- Şaman – Halk Edebiyatı- Dörtlük – Kopuz –

Eski Türk Kültüründe sanatçılar…………………………………………………eşliğinde şiirler söylemişlerdir.
Eski Türk Kültüründe sanatçılara ozan ve ………………………………………gibi adlar verilirdi C. Halk kültürünün yazılı kaynaklarına…………………………………………………denir. D. Halk şiirinin nazım birimi…………………..tür. E. Halkın ortak yaşayışını, beğeni ve değerlerini yansıtan geleneğe………………..………………..denir.

BÖLÜM – Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.(10 puan)
1-( ) Geleneklerimiz geçmiş kültür ve inançlardan izler taşımaz

2-( ) Eski Türk Halk şiirinin en önemli sanatçıları arasında Köroğlu ve Karacaoğlan bulunmaktadır.

3-( ) Eski Türk Halk şiiri halkın konuşma dili ile oluşturulmuştur.

4-( ) Düğünlerde erkek evinde kına gecesi yapmak geleneklerimiz arasında yer alır.

5-( ) Gelenek ve göreneklerimiz yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirir.

3-BÖLÜM AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLAYINIZ(5’er puan) 1-) Halk edebiyatı ürünlerinden biri olan efsaneler, gerçek ve hayali varlıklara, yer ve olaylara olağanüstü özellikler atfederek oluşturulan, anlatılanların gerçek olduğuna ilişkin inançla birlikte kişinin bireysel – toplumsal yaşamını yönlendiren, söyleyeni belli olmayan edebiyat türlerinden biridir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi efsanelerde konu olarak anlatılmaz?

A) Tarihî yer, kişi ve olaylar
B) Olağanüstü varlıklar
C) Doğal çevre ve olaylar
D) Spor karşılaşmalarında elde edilen büyük başarılar

2.)Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri şairlerinden değildir?

A)Baki B)Aşık Ömer C)Gevheri D)Hacı Bektaşi Veli

3-) Aşağıdaki halk inanışlarından hangisi “Birinin yolculuğu kolay ve iyi geçsin ” diye yapılır?

A) Ocak başına yağ sürülmesi
B) Yolcu giderken arkasından su dökülmesi
C) Evlere buğday başaklarından yapılmış nazarlıklar asılması
D) Gelinin ayakkabısının altına bekâr kızların adının yazılması

4-)Halk şairlerinin şiirlerinin başkaları tarafından yazıya geçirildiği esere ne ad verilmektedir?

A)Hikaye B)Cönk D)Roman D)Şarkı

5-)Aşağıda geleneksel mesleklerin zamanla yok olmasının nedenleri verilmiştir. Hangisi bir neden olamaz?

A)Teknolojinin gelişmesi

B)Halkın ihtiyacının azalması

C)Fabrikaların çoğalması

D)Mesleği yapan kişilerin azalması

6-)Aağıdakilerden hangisi geleneksel el sanatlarını yaşatmak için yapılacaklardan biri olmaz?

A)Geleneksel el sanatlarını tanıtmak

B)Turizm katkı sağlamak amacıyla cazibe oluşturmak.

C)Kurslar açarak yeni kişiler yetiştirmek

D9Bu sanatlarla uğraşan kişileri teşvik etmemek

7-)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ve Tüm Türk cumhuriyetlerde baharın gelişini kutlamak için 21 martta yapılan bayramdır?

A)Hıdrellez B)Nevruz

C)Ramazan bayramı D)Zafer bayramı

8-)Aşağıdakilerden hangisi geleneksel mesleklerden biri değildir?

A)Kaşıkçılık B)Süpürgecilik

C)Kuru temizleme D)Bastonculuk

9-)Kültürümüzün önemli bir parçası da fıkralardır. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel fıkra ustalarımızdan biri değildir?

A)Noel baba B)Bektaşi C)İncili Çavuş D)Nasrettin Hoca

10-NANE LİMON KABUĞU Defteri, kalemi al, iyi yaz Nane limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha ha ha ha ha İçine hatmi çiçeği, biraz tere otu katasın aman Ha ha ha ha ha Hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor Biraz daha sabret güzelim. Ha ha ha ha ha hapşu Çok yaşa Sen de gör Rahat ve iyi yaşa Barış MANÇO Yukarıda verilen Barış Manço’nun şarkısında aşağıdaki geleneklerden hangisinden bahsedilmektedir? A)Halk mimarisi B)El sanatları C)Halk inanışları D)Halk hekimliği

11-)Aşağıda halk şiiri ile ilgili verilen unsurlardan hangisi yanlıştır? A)Yaşanılan olaylar etkisiyle yazılmıştır. B)Kültürümüzden izler taşır C)Bir gecede oluşan eserlerdir D)Yaşanılan dönem hakkında bilgi verir

12-) Hoş geldiniz, hoş geldiniz Aziz misafirlerimiz Başları hep bağlıdır Yok verecek kızımız Yukarıda bir parçası verilen mani örneği hangi durum üzerine söylenmiş olabilir? A)Kız isteme B)Cenaze C)Kutlama D)Bayram

13-) Ala gözlüm ben bu ilden gidersem Zülfü perişanım kal melil melil Kerem et aklından çıkarma beni Ağla gözyaşını sil melil melil Yukarıda halk kültürünün hangi ögesi örneklendirilmiştir?

A)Mani B)Ninni C)Türkü D)Ağıt

14-)“Divanü Lügat’it Türk’’ ilk büyük Türk dilcisi sayılan……………………………un yapıtı birTürkçe sözlük olarak kaleme alınmıştır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

A)Kaşgarlı Mahmut B)Yusuf Has Hacip C)Hacı Bektaşi veli D)Yunus Emre

15- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha eski olan bayram kutlama geleneğidir?

A) Kartpostalla bayram kutlama B) Cep telefonuyla bayram kutlama C) Akrabaları ziyaret ederek bayram kutlama D) Elektronik postayla bayram kutlama

16-)Eskiden ne güzeldi mahallemiz. Halk dayanışmasının, iyi komşuluk ilişkilerinin, doğal çevreye saygının gözetildiği bir mimari anlayış hâkimdi. Omuz omuza vermiş evler komşuluğun ve dayanışmanın ne demek olduğunu anlatır gibiydiler. Buna bağlı olarak denilebilir ki dıştan bakıldığında zengin ile fakir evleri arasında büyük fark göze çarpmıyordu. Aynı kültür kaynağından beslendiği için geniş bir coğrafya üzerine yayılmasına rağmen, bu ortak mimari kimlik ve birbirlerine olan benzerlikler her zaman kendini belli ediyordu.

Yukarıdaki paragrafta özlemle anılan komşuluk ilişkilerinin gelişmesi ve mahalle hayatının oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir?

A) Toplumun inanç sistemi
B) Toplumun değer yargıları
C) Kaynağını kültürden alan mimari
D) Zengin fakir ayrımının yapılması
www.sorubak.com

YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.