2016-2017 5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.sınav soruları

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

………. ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIFLAR I. DÖNEM I. SINAVI

A) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına ‘D’ yanlış olanların yanına ‘Y’ harfi koyunuz.(10 P)
( ) Birey içinde bulunduğu farklı gruplarda farklı roller üstlenebilir.

( ) Grubun amacına ulaşabilmesi için, grup üyeleri yardımlaşmalıdır.

( ) Eğitim görme hakkı yalnızca maddi durumu iyi olan çocuklara tanınmış bir haktır.

( ) Dünya Çocuk Hakları Günü 20 Kasım 1989’da kabul edildi.

( ) Her çocuğun sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır.

B) Aşağıda verilmiş olan boşluklara kutu içindeki uygun kelimeleri yerleştiriniz.(10 P)
1-) Gruplar varlıklarını çok uzun süreli devam ettirdiğinde …………… adını alır.

2-) Her çocuk düşüncelerini açıklama …………… sahiptir.

3-) Okulda ve sınıfta …………………… rolünü üstleniriz.

4-) Tesadüfen bir araya gelen, birbirlerini tanımayan insanların oluşturduğu topluluğa..………………. denir.

5-) Çocuk Hakları Sözleşmesine göre ……………yaşından küçük olan herkes çocuktur.

C)AŞAĞIDA VERİLEN KELİMELERİ TANIMLARI İLE EŞLEŞTİRİNİZ. (12 Puan)

( ) Cumhuriyetçilik a. Milletini ve vatanını sevmek, yüceltmek.

( ) Milliyetçilik b. Devletin ekonomik hayatı planlaması ve yönlendirmesi.

( ) Halkçılık c. Halkın kendi kendini yönetmesi, yönetimde söz sahibi olması.

( ) Devletçilik d. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.

( ) Laiklik e. Yasalar önünde herkesin eşit olması, ayrım yapılmaması.

( ) İnkılapçılık f. Yeniliklere açık olmak, sürekli çağdaşlaşmak.

D) Aşağıdaki cümlelerde bir birey olarak sahip olduğunuz hak, sorumluluk ve bazı roller verilmiştir. Cümlelerin karşısına verilen kavramları ( hak, sorumluluk, rol ) yerleştiriniz.(12 puan)
Okulda öğrenciyim : ……………..

Okulda eğitim öğretim görmek : ………………

Okul kurallarına uymak : …………..

Hastanede hastayım : ..……………

Hastanede tedavi görmek: ………………

Hastane kurallarına uymak: …………….

E) AŞAĞIDAKİ SORULARDA DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.
1) Atatürk ilkeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (4 puan)

A) Akıl ve bilimi yol gösterici kabul eder B) Milli birlik ve beraberliğe önem vermez.
C) Eşitlikçi ve özgürlükçüdür. D) Yurtta ve dünyada barışın korunmasından yanadır.
2) Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir ? (4 puan)

A) Ortak bir amaç vardır.
B) Grup üyeleri birbirini tanırlar.
C) Üyeler planlayarak bir araya gelirler
D) Üyeler rastlantı sonucu(tesadüfen) bir araya gelirler.

3) Bir kişi evde baba ya da eş , iş yerinde doktor , okulda veli rolünü üstlenebilir.Bu durum neyi göstermektedir ? (4 puan )

A ) En önemli rolümüz baba olmaktır. B ) Herkesin bir tane rolü vardır.

C ) Bir kişinin birden çok rolü olabilir. D ) En iyi rol doktor olmaktır.

4) ”Öğretmen olmak isteyen Kader, babası tarafından 5.sınıftan sonra okula gönderilmemiştir. Babası Kader’in tarlada çalışarak para kazanmasını istemektedir.’’ Kader’in hangi hakkı elinden alınmaktadır?

(4 puan)

A ) Eğitim B ) Giyinme C ) Barınma D ) Tedavi olma

5) 1. Ortaokul müdürü → Rol 3. Ortaokul → Rol

Sivil Savunma Kulübü → Grup 4. Devlet Hastanesi → Kurum
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? (4 puan)

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6) Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturur? ( 4 puan )

a) Otobüsteki yolcular b) 5- A sınıfı öğrencileri
c) Durakta bekleyenler d) Pazarda alışveriş yapanlar

7) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde çocuk haklarıyla ilgili aşağıda verilen maddelerden hangisi yanlıştır?(4 P)

A) İlköğretim, herkes için parasız ve zorunludur.
B) Tüm çocuklar sınıf gözetmeksizin eşittir.
C) Her çocuk bir işte çalışmalıdır.
D) Çocukların yaşama hakkı vardır.

8) Aşağıdakilerden hangileri bir kalabalık oluşturur?(4 puan)

I.Okul korosu II.Parkta gezinen insanlar III.Tiyatro topluluğu IV.Banka kuyruğundaki insanlar

A) I – II – III B) I – II C) II – IV D) I – III

9) Karadeniz Bölgesine ait geleneksel oyunun adı nedir? (4 puan)

A) Halay B) Zeybek C) Misket D) Horon

10) Aşağıdakilerden hangisi dini bayramdır ? (4 puan)

A) Kurban Bayramı
B) Cumhuriyet Bayramı
C) Zafer Bayramı
D) Nevruz Bayramı

11) Aşağıdakilerden hangisi tarihi varlıklardan biridir?(4 puan)

A) Van Gölü B) Ilgaz Dağı
C) Manavgat Şelalesi D) Diyarbakır Ulu Cami

12) Doğal varlıklarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?(4 puan)

A) Doğada kendiliğinden oluşmuştur. B) Ülke ekonomisine katkı sağlar.
C) İnsanlar tarafından yapılmıştır. D) Oluşumunda insanlar görev almamıştır.

13) Aşağıda anayasalarımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? (4 puan)

A) Günümüzde kullandığımız anayasa 1982 anayasasıdır.
B) İlk anayasamız 1921 anayasasıdır.
C) Anayasamızın ilk üç maddesi değiştirilemez değiştirilmesi bile teklif edilemez.
D) 2014’te yeni anayasa kabul edilmiştir.

14) Ülkemizde çocuklara yardım etmek için aşağıdakilerden hangisi açılmıştır? (4 puan)

A) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
B) Futbol Kulüpleri
C) Oyun parkları
D) Üniversiteler
www.sorubak.com

Başarılar Dilerim…

YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

75 − = 66

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.