2015-2016 sosyal bilgiler 5.sınıf 2.dönem 2.yazılı soruları

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ADI:
SOYADI:                                           2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
POZANTI İMAM HATİP ORTAOKULU
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME

1- Ülkemizde yasama(kanun çıkarma) yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Bağımsız Mahkemelere
B) Türkiye Büyük Millet Meclisine
C) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna
D) Genelkurmay Başkanlığına

2- Merkeze bağlı yönetim birimlerinden biri il, diğeri ise ilçedir. İl ve ilçenin başına devlet tarafından görevliler atanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisinde ilçe ve il yöneticileri doğru olarak verilmiştir?
A) Vali – Muhtar
B) Belediye Başkanı – Kaymakam
C) Kaymakam – Vali
D) Vali – Kaymakam

3- Ülkemizde, aşağıdaki görevlilerin hangisi seçimle belirlenmez?
A) Belediye Başkanı
B) Vali
C) Milletvekili
D) Muhtar

4- Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilemez maddelerinden biri değildir?
A) Resmi Dili
B) Milletvekili sayısı
C) Başkenti
D) Bayrağı

5- Sivil toplum örgütleri insanların ihtiyaçlarını karşılamak, çevrenin korunması, eğitim ve sağlık gibi görevleri üstlenmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçlarından değildir?
A) Yoksul insanlara yardım etmek.
B) Doğal çevreyi korumak.
C) İnsanların güvenliğini sağlamak
D) Doğal afetlerde ilk yardım ve kurtarma çalışmaları yapmak.

6- Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özellikleri arasında gösterilemez?
A) Gelişmeleri takip ederler.
B) Gözlem ve deney yaparlar.
C) Tek amaçları dünyaca tanınmaktır.
D) Meraklı, cesur ve sabırlı kişilerdir.

7- Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet İnönü
B) Mustafa Kemal Atatürk
C) Celal Bayar
D) Cemal Gürsel
16-Aşağıdaki kurumlardan hangisinin karşıladığı ihtiyaç alanı diğerlerinden farklıdır?
A) Emniyet Müdürlüğü
B) Jandarma
C) Karakol
D) Sağlık Ocağı

17-Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bir adalet kurumu ile ilgili bir meslek adı söylemiştir?
A) Polis B) Doktor
C) Öğretmen D) Savcı

18-Teknolojik gelişmeler……………………….
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) bilimsel çalışmaları engeller.
B) insanların hayatını kolaylaştır.
C) toplumların uygarlık düzeylerini yükseltir.
D) yanlış kullanıldığında çevreye zarar verir.

19-Bilimsel kitapların sonunda yer alan “kaynakça”nın kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitabın yazılma süresini gösterir.
B) Kitabı kimlerin okuduğunu gösterir.
C) Yararlanılan kaynakları gösterir.
D) Yazarın kitabının özeti verilir.

20-Yaşadığımız şehirde yol, su, park gibi temel ihtiyaçları karşılama görevi aşağıdaki kurumların hangisine aittir?
A) Muhtarlık B) Belediye
C) Okul D) İtfaiye

21-Yurdumuzun tarihi ve turistik yerlerini tanıtma görevi aşağıdaki bakanlıklardan hangisine aittir?
A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) Dışişleri Bakanlığı
C) Sağlık Bakanlığı
D) Kültür ve Turizm Bakanlığı
8- Aşağıda verilen yöneticilerden hangisi seçimle göreve gelmez?
A) Başbakan
B) Milletvekili
C) Vali
D) Meclis Başkanı

9- Aşağıdakilerden hangisi eğitimle ilgili bir kuruluş değildir?
A) Türk Eğitim Derneği
B) Milli Eğitim Vakfı
C) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
D) Sağlık Ocağı

10- Doğal afetlerde arama-kurtarma çalışmaları yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) TEMA B) AÇEV
C) AKUT D) LÖSEV

11- Cumhurbaşkanı herhangi bir nedenle yurt dışına çıktığı zaman yerine …………….. vekalet eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Başbakan
B) Devlet Bakanı
C) TBMM Başkanı
D) İç İşleri Bakanı

12-Bayrağımıza saygı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bayrağımız daima temiz tutulmalıdır.
B) Eskiyen ve yırtılan bayraklar yenileri ile değiştirilmelidir.
C) Bayrağımız yerde görüldüğünde kaldırılmalıdır.
D) Her gördüğümüz yer bayraklarla donatılmalıdır.

13-Ülkemizde aşağıdaki idari birimlerden hangisi bulunmaz?
A) Köy B) İlçe
C) İl D) Eyalet

14-Aşağıdakilerden hangisinin kuralları yasa ile belirlenmemiştir?
A) Yasalar
B) Anayasa
C) Yönetmelikler
D) Örf ve adetler

15-Devlete ait resmi kurumlarda çalışanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Görevleri, bağlı olduğu kurumlar tarafından belirlenir.
B) Çalışma saatleri bellidir.
C) Yasalara uygun olarak çalışırlar.
D) Resmi kurumlarda, her yaştan insan çalışabilir.

22- *Devleti ilçede temsil etmek
*Resmi törenlere katılmak
*Kendisine bağlı kuruluşları denetlemek
Yukarıda belirtilen görevler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A)Vali
B)Kaymakam
C)Belediye Başkanı
D)Muhtar

23-Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışır?
A) Maliye Bakanlığı
B) Bayındırlık Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Ekonomi Bakanlığı

24-*Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başıdır.
*Yürütme organının başında bulunur.
*Yasaların onaylanıp yürürlüğe girmesini sağlar.
Yukarıda özellikleri verilen merkezi yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başbakanlık
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Genelkurmay Başkanlığı
D) Cumhurbaşkanlığı

25-Yasalara aykırı davranarak suç işleyen bir vatandaş aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yargılanır?
A) Bağımsız Mahkemeler
B) Karakol
C) Ordu
D) Milli Güvenlik Kurulu

www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görsel Halini İndirmek İçin Tıklayınız

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.