6 sınıf matematik 1 dönem 2 yazılı soruları 2015 2016

2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KORGAN ORTAOKULU
6. SINIF MATEMATİK DERSİ
1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

1) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadeler ile doldurunuz. (5P)
İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına ………………. denir.
İki ışının başlangıç noktalarının birleşmesiyle oluşan açıklığa …………….. denir.
Açıları ölçüleri toplamı 90˚olan iki açıya ……………….. açılar denir.
1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara …………………….. denir.
Son basamağı çift olan bütün doğal sayılar ……. ile tam bölünür.

2) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.( 4puan)
8 ile 12’nin ortak bölenlerini yazınız.
…… , …… , ……

7’nin 30’dan küçük katlarını yazınız.

…… , ……, …… , ……

3) Aşağıdaki sayılardan asal sayı olanları yuvarlak içine alınız.(5p)

3 , 9 , 12 , 31 , 43 , 64

67 , 73 , 90 ,138 , 500
4) Aşağıdaki soruları işlem önceliğine göre cevaplayınız.(8p)

23 + 24 ÷ 6 – 4 =
(32 + 2) x 6 =
5) 60 sayısının asal çarpanlarını bulunuz. Asal sayıların çarpımı şeklinde yazınız. (6P)
60

60=…………

6) Bir sınıfta 15 kız, 20 erkek öğrenci vardır. Buna göre aşağıdaki oranları yazınız.(6P)

Kız öğrenci sayısının,erkek öğrenci sayısına oranı:

Erkek öğrenci sayısının, sınıf mevcudu sayısına oranı:

Sınıf mevcudunun, erkek öğrenci sayısına oranı:

7) Semra’nın parasının Ali’nin parasına oranı 3/5’ tir. Semra’nın 60 TL’si varsa ikisinin paraları toplamı kaçtır ?(6puan)

8) Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.(6 puan)

7/10 , 2/10 , 11/10 →

13/12 ,13/4 ,13/3 →
c) 3/5 ,7/10 ,1/2 →
9)Aşağıdaki tabloyu doldurunuz. (4P)

TÜMLERİ BÜTÜNLERİ
70˚
45˚
10) (5P)

11) 〖360=2〗^a.3^b.5^c
Yukarıda verilen eşitliğe göre “ a+b+c “ toplamı kaçtır? (5P)

4 B) 5 C) 6 D) 7

12) Dört basamaklı 32A3 doğal sayısı 3 ile tam bölünebiliyorsa ‘A’ yerine hangisi gelemez?(5P)
A) 1 B) 3 C) 4 D) 7

13)Aşağıdakilerden hangisi 75 sayısının asal çarpanlarından biridir?(5P)
a) 2 B) 4 C)5 D)7

14) (5P)

15) 24m ve 56m uzunluğundaki iki top kumaş eşit parçalara bölünmek isteniyor. Her bir parçanın uzunluğu en çok kaç m olur ? (5P)
A) 1 B) 2 C) 4 D)8
16) (5P)
17) (5P)

18) Bütünler iki açıdan biri, diğerinin 2 katıdır. Buna göre, büyük açı kaç derecedir ? (5P)

50 B) 60 C) 120 D) 130

19) Aşağıda verilen oranlardan hangisi birimlidir? (5P)

A) (5 metre)/(7 metre) B) (2 kilogram)/(8 kilogram)

c )(45 saniye)/(60 dakika) D) (150 metre)/(85 gram)

“Başarı, Çalışanındır  ”
Sınav süresi 40 dakikadır.
www.sorubak.com Matematik Öğretmeni

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


49 − 43 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.