5.sınıf matematik dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015

Ad:
Soyad:
Sınıf: No:
2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KÜÇÜKÇEKMECE ORTAOKULU
5C,D,E SINIFLARI MATEMATİK DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR
www.sorubak.com

02.05.2015

Notu:
KLASİK SORULAR
1) Aşağıdaki ondalık kesirleri büyükten küçüğe sıralayınız.( 8 puan)
A) 14,8 ; 12,34 ; 14, 75 ; 12,5
B) 34,789 ; 34,5 ; 34, 64 ; 34,3
2) Aşağıdaki işlemleri yapınız.(12 puan)
A) ( 45,87 + 13,4 ) – 8,153 = ?
B) 56,7 + ( 19,5 – 12,13 ) =?

3) Aşağıdaki kesirleri yüzdelik olarak yazın.(6 puan)
A) 2/10 =

B) 18/20 =

C) 56/100 =

4) Aşağıdaki ondalık kesirleri yüzdelik olarak yazın.(6 puan)
A) 0,06=

B) 0,73 =

C) 0,20 =
5) Aşağıdaki yüzdelikleri, kesir ve ondalık kesir olarak yazın. ( 6 puan)
A) %42 =
B) %7 =
C) %80 =
6) Aşağıdaki kesir, ondalık kesir, yüzdelikleri büyükten küçüğe sıralayınız. (8 puan)
A) %53 ; 0,47 ; 21/25

B) 2/50 ; %13 ; 0,05

7) Aşağıdaki yüzde problemlerini çözünüz.(9 puan)
A) 50 kişilik bir sınıfın %40 ‘ı erkek öğrencidir. Buna göre sınıfta kaç kız öğrenci vardır?

B) 200 TL ye satılan bir deri ceket %30 karla ne kadara satılır ?

TEST SORULARI (Her soru 3 puandır. 15×3=45)
1) Aşağıdaki kesirlerden hangisi A ile gösterilen yere gelmelidir?
A) B) C) D)
2) k/14 kesri bileşik kesirdir. Buna göre k nın alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 15 B) 14 C) 13 D)12

3) (a+5)/23 kesri basit kesirdir. Buna göre a ‘nın alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) 22 B) 23 C) 18 D) 17

4) 3/7 < m < 4/7 sıralamasında m yerine aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) 2/7 B) 9/14 C) 7/14 D) 5/7

5) 8/9 = x/45 denkliğinde x kaçtır?

A) 40 B) 48 C) 56 D) 72

6) 21/9 kesrinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 2/9 B) 2 3/9 C)2 9/3 D) 39/2

7) Ahmet 300 km lik yolun 3/5 ni gitmiştir. Geriye kaç kilometrelik yolu kalmıştır?
A) 180 B) 150 C) 120 D) 100
8) 75,585 ondalık kesrindeki 5 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 5,05 B) 5,55 C) 5,0505 D) 5,505
9) 84,64 ile 43,4 ondalık kesirlerindeki 4 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 44,44 B)4,4 C) 40,44 D) 44,04
10 ) 45,783 ondalık kesrindeki 7 hangi basamaktadır?
A) Onlar B) Yüzde birler
C) Onda birler D) Binde birler

11) Aşağıdakilerden hangisi 4/50 kesrine eşittir?

A) 0,8 B) 0,4 C) 0,08 D) 0,04

12) Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 4,35 ondalık kesrinden daha küçüktür?
A) 4,5 B) 4,73 C) 4,8 D) 4,1
13) 56,739 ondalık kesrindeki onda birler ve yüzde birler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 10 B) 16 C) 12 D) 11

14) ( 3 – 2/5 ) + 7/15 işleminin sonucu kaçtır?

A) 17/15 B) 20/15 C) 13/20 D) 8

15) 67,089 ondalık kesrinin okunuşu hangisidir?
A) altmış yedi tam onda dokuz
B) altmış yedi tam yüzde seksen dokuz
C) altmış yedi tam binde dokuz
D) altmış yedi tam binde seksen dokuz

NOT: Sınav süresi 40 dakikadır. Puanlama soruların yanında verilmiştir. BAŞARILAR =)

www.sorubak.com
Burçin ERTÜRK
Matematik Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir