5.sınıf kuran-ı kerim 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………… İMAM HATİP ORTAOKULU 5. SINIFLAR KUR’AN-I KERİM DERSİ I.                                                                     DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA

ADI SOYADI: SINIFI VE NO:

1) Hz Adem’e saygı göstermesini isteyen Allah’a karşı isyan edip kendisini Hz Adem’den üstün gören varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Melek B) Cin C) Şeytan D) Kabil

2) İlk insan neyden yaratılmıştır?
A) Ateş B) Nur
C) Tahta D) Toprak / Çamur

3) Kur’an-ı Kerim ne zaman ve nerede indirilmeye başlanmıştır?

A) 610-Mekke B) 610-Medine
C) 571-Mekke D) 632-Medine

4) Hz Adem ve Hz Havva niçin cennetten yeryüzüne (dünyaya) gönderilmiştir?

A) Şeytan onları kandırdığı için
B) Canları sıkıldığı için
C) Dünyaya gitmek istedikleri için
D) Ölümsüz olmak istedikleri için

* İlk insan ve ilk peygamberdir.

* Allah topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştı

5) Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?

A) Hz. Adem B) Salih
C) Hz. Nuh D) Hz. Hud

6) Hz Adem’in oğlu Habil hangi işle meşgul oluyordu?
A) Hayvancılıkla meşgul oluyordu.
B) Ticaretle meşgul oluyordu.
C) İşi yoktu.

D) Tarımla meşgul oluyordu.

7) Kabil kardeşi Habil’i niçin öldürmüştür?

A) Habil’i çok kıskandığı için.
B) Habil’i çok sevdiği için.
C) Babası söylediği için.
D) Cennete gitmek istediği için.

8) Kur’an ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an son ilahi kitaptır.
B) Kur’an 610 yılında Hira mağarasında inmeye başlamıştır.
C) Kur’an Hz Muhammed’e (sav) indirilmiştir.
D) Kur’an Kürtçe olarak indirilmiştir.

9) Hz Hud’un kavminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ad B) Medyen
C) Semud D) Sodom

* Allah Semûd kavmine kendi içlerinden peygamber olarak gönderdi.

* İnanmayanlarla onun arasında belirlenen bir günde, kayaların arasından, hepsinin gözü önünde bir deve çıkagelmişti.

10) Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?
A) Hz. Adem B) Hz. Salih

C) Hz. Nuh D) Hud

11) “Sizin en hayırlı olanınız, Kur’an’ı …………ve öğreteninizdir.” (Hadisi Şerif)
Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?
A) Yazan B) Belden yukarıda tutan
C) Satın alan D) Öğrenen

12) Hz Nuh’un kavmi nasıl helak olmuştur?
A) Sel ile B) Taş yağmuru ile
C) Yüksek bir sesle D) Fırtına ile

13) Hz Salih’in kavmi niçin helak olmuştur?
A) İnsanları kandırdıkları için.
B) Yalan söyledikleri için.
C) Hırsız oldukları için.
D) Mucize olarak gönderilen Deveyi kestikleri için.

14) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harekesi esredir (harflere ı-i sesini veren)?
A)كُتُبٌ B)بَعْدَ
Cمَلِكِ ( D) قَوْلاً

15) Aşağıdakilerden hangisinde hareke ötredir? (harflere u-ü sesini verir)
A) خَطَبَ B) قَدَرَ C) زَرَقَ D) وَهُوَ

16) Aşağıdakilerden hangisinde hareke üstündür? (harflere e-a sesini verir)
A) اَمِرَ B) هُمْ C) قُلْ D) فِيلٌ

17) Aşağıdakilerden hangisi peltek harflerden değildir?
A) ث B) ذ C) ظ D) ا

18) Parantez içinde verilen kelimeleri aşağıdaki bulmacadan bulunuz?
{Adem / Habil / Kabil / Ad Kavmi / Semud}

www.sorubak.com

Dosyanın tamamını ve görselli halini indirmek için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


7 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.