5.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2016-2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 5.Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı
İnsanlar akıllı varlıklardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Aklımız, öğrenmemizi sağlar.
B) Akıl, farklı şeyleri ayırt etmeyi sağlar.
C) Hayvanlar da akıllarıyla hareket ederler.
D) Akıl sayesinde olaylardan sonuç çıkarabiliriz

2. Biliyoruz ki her resim bir ressam tarafından yapılmıştır. Üzerinde oturduğumuz sıranın, evimizin, okulumuzun da bir ustası , bir yapanı vardır.
Bu kadar basit şeyler bile kendiliğin­den oluşamıyorsa bütün evren nasıl oluşmuştur?

a)Kendi kendine b)Tesadüfen oluşmuştur

c)Allah yaratmıştır d)İnsanlar yapmıştır

3.Allah’ın eşi, benzeri, anne babası ve çocuğu olmadığından bahseden sure hangisidir?

A)Bakara suresi B) Yasin suresi

C) İhlâs suresi D) Fatiha suresi

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Evrendeki varlıklar tesadüf sonucu oluşmuştur
B) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
C) Allah yaptığımız her şeyi bilir.
D) Allah’ın her şeye gücü yeter

5.Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı ne olurdu?

A)Her şey yolunda giderdi.

B)Allahın işi kolaylaşırdı

C)Düzen bozulurdu.

D)İnsanlar daha kolay ibadet ederlerdi

“… Rabbim yerde ve gökte söylenmiş her sözü bilir. Allah her şeyi işiten ve her şeyin aslını bilendir.” “Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı eksiksiz görür.”

Ayetlerde anlatılmak istenen nedir?
a) Allah birbirimize yardım etmemizi is­ter.
b) Allah her şeyin iyisini yapmamızı ister.
c) Allah her şeyi işitir, görür ve bilir.
d) Allah kullarına karşı çok merhametli­dir.

7.Aşağıda ibadetlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüce Allah emrettiği için ibadet yapılır.
B) Allah’ın sevgisini kazanmak için ibadet yapılır.
C) Allah’a şükretmek için ibadet yapılır.
D) İnsanların görüp beğenmesi için ibadet yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi Namaz ibadetini yerine getirmek için taşımamız gereken şartlardan biri
değildir?

A) Akıllı olmak B) Erkek olmak
C) Ergenlik çağına girmek D) Müslüman olmak

I. Ramazan ayında tutulur.
Yeme-içme ve bir takım bedensel isteklerden
uzak durmaktır.

III. Bu ibadeti yerine getirmek için sağlıklı olmak

gerekmektedir.

Yukarıda anlatılan ibadet İslam dinindeki başlıca ibadetlerden hangisidir?

A)Namaz B)Hac C)Oruç D)Zekat

Aşağıdakilerden hangisi Allah’a inanan bir insandan beklenen davranış olamaz?
A) Hiçbir çaba harcamayıp Allah’ın yardımını beklemek.
B) Çalışırken Allah’ın kendisine yardım edece­ğini düşünmek.
C) Allah’ın yarattığını düşünerek canlılara ezi­yet etmemek.
D) Çalışmalarının sonunda Allah’ın izniyle ba­şarıya ulaşacağına inanmak.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına ( Y) koyunuz. (10 puan)

( ) Allah, her zaman ve her yerde bizi görmektedir.

( ) İnsan her şeyi işitip görür.

( ) İki tane Tanrı olsaydı her şey mükemmel olurdu.

( ) Evrendeki her şey düzenli ve uyumludur.

( ) Allah’ın çocukları yoktur.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

29 − 22 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.