4.sınıflar matematik dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

ADI SOYADI: / 05 /2016
NO:
MEŞEBÜKÜ İLKOKULU MATEMATİK II. DÖNEM 2. YAZILI
1-Aşağıdaki sayıları rakam ve yazı ile yazınız. (10) www.sorubak.com

Sekiz yüz elli bin beş 308004
Beş bin yirmi sekiz 10040
Altı yüz bir bin on 620020
Sekiz yüz yedi bin dört 108245
Altı yüz seksen beş bin iki yüz bir 64080
2-Aşağıdaki işlemleri yapınız. (8)

68987 98563 67008 70087
48763 65874 – 39857 -14898
+ 598 + 65823
3-Çarpma ve bölme işlemini yapınız.(8)

584 86 3006 6 837 4
x 79 x 48
4-Şekilleri kesir sayısı olarak yazalım. Yanına kesrin türünü yazınız. Şekille gösterini. ( 10 puan)
1 3/5

A-

8/5
B- C-

5- 2/6,4/6,8/6,2 4/6 sayı doğrusunda gösteriniz. ( 4)

6-Aşağıdaki saatleri öyleden önce ve öyleden sonra şeklinde yazınız.( 5 PUAN)

Ö-Ö………………………. …………………. …………………….. …………………..
Ö-S……………………… ………………….. ……………………. …………………….

7-Aşağıdaki dönüşümleri altlarında işlem yaparak yapınız.(5 PUAN)
225 dakika =…… saat ……dakika
8-Aşağıdaki saatleri topla ve çıkar. 4

6: 45 20: 17
+ 2: 26 – 3: 45

9-Aşağıda okunuşu verilen kesirleri yazınız(5 PUAN)
a-iki bölü yedi:
b- altıda dokuz:
c-beşte sekiz:
d- iki tam sekizde yedi:
e-dört tam beşte üç: 10-Emel 320 sayfalık kitabın 3/4 ‘ünü okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? (4)
11- Bir otobüs 22.35 te yola çıkmıştır. Saat 3.45 ‘te gideceği yere vardığına göre yolculuk ne kadar sürmüştür. (4 puan)
12 – Saat 16.15’teki toplantıya 1 saat 25 dakika geç gelen biri saat kaçta toplantıya katılmış olur? (5 Pu)

13- Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe sıralayınız. ( 4 puan)
3/9 ,1/9 ,5/9 ,7/9
14- Karenin alanını bulunuz. 5 puan

14 birim
15) Aşağıdaki uzunluk ölçülerini istenilen birimlere çeviriniz. (10)
5km:………..… m
3km 32m: …….…………m
20m: ………. cm
217cm:………m……..…cm
36071m=…………km…..…….m
68mm: ……..cm……..mm
10m40cm=……………cm
61m:……….cm
9m 9cm:……………..cm
82cm:………….mm
16- Aşağıdaki uzunluklarla ilgili toplama ve çıkarmaları yapınız (4 puan)
23cm+5mm=……..mm
900mm-30cm=……..cm
10cm +70mm=……..mm
6km-434m =……..m
17- Dikdörtgenin alanını bulunuz. 5 puan
15cm

9cm

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir