4.sınıf türkçe dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

KOCASİNAN İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI
ADI SOYADI : ……………………. ALDIĞI NOT:…………………..
Kültür ve Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk, sadece çok iyi bir asker ve devlet adamı değildi.Aynı zamanda kültürel etkinliklere önem veren , sanatçıya ve sanata destek olan bir sanat severdi. Ona göre bir ülkenin gerçek bağımsızlık ve hürriyeti ancak sanatçılarının desteklenmesiyle sağlanabilirdi. Bu yönüyle Atatürk birçok ülke liderinden ayrılır.
( İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın. )

1. Yukarıdaki paragrafta Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır ? ( 4 p)
A) Askeri yeteneği B) Siyasal başarıları C) Sanata saygısı D) Ekonomi bilgisi

2. Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir ?( 4 p)
A) Atatürk, askeri başarıya her şeyden çok değer verirdi.
B) Atatürk, iyi devlet adamları yetiştirmiştir.
C) Atatürk, savaşlar kazanmış bir kahramandır.
D) Atatürk, sanata ve sanatçıya çok değer verirdi.

3. Metne göre Atatürk’ü diğer liderlerden ayıran özelliği nedir ?( 4 p)
A) Zeki olması B) Çalışkan olması C) Sanat sever olması D) Planlı olması

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ dünya” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?( 4 p)
A)Dünya kendi etrafında döner. B) Dünyamız çok yaşlı bir gezegen.
C) Dünya kadar işim var. D). Dünyanın üzerinde karalar ve denizler var.

5.Aşağıdaki konuşmaların hangisinde mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır?( 4 p)
A) Horoz kardeş, hayvanlar arasında barış imzalandı.
B) Tamam. Dur, bekle! Hemen geliyorum.
C) Aaa! Bak tavşan da geliyor.
D) Bakıyorum da tavşanı görünce havalara uçtun.

6. “ Fırtına iki gün sürdü. Rüzgar ve yağmur dinince çocuklar kumluğa koştular. Kıyı boyunca martıyı ve yuvasını aradılar.”
Metinden hangi sorunun cevabını alamayız?( 4 p)
A) Ne iki gün sürdü? B) Kimler koştular? C) Ne zaman koştular? D) Nasıl baktılar?

7.Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri eş anlamlıdır?( 4 p)
A) kalem – silgi B) sözcük – kelime C) doğum günü – pasta D)meyve – sebze

8.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?( 4 p)
A) Ağladığı için gözleri şişmiş.
B) Heyecanlandı; çünkü ilk kez törende şiir okudu.
C) İşe geç kaldığım için patronum bana kızdı.
D) Başarılı olmak için çok çalıştı.

9.  Konu  Hazır  Önem  Berber  Bağımsız  Güneş  İnsan
Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi “-lık, -lik” eki getirildiğinde yeni bir anlam kazanır?( 4 p)
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

10. Aşağıdaki varlık adlarından hangisinin ilk harfi her zaman büyük harfle yazılır ?( 4 p)
A) balık adları B) ağaç adları C) çiçek adları D) insan adları

11. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri önem belirten ifadelerden uygun olanlarla tamamlayın.( 4 p)

Atatürk …………………………..iyi bir askerdir.
Atatürk …………………………..komutanlardandır.
Atatürk…………………………..vatanını düşünmüştür.

12.Aşağıdaki sözcükler zıt anlamlarıyla birlikte verilmiştir.Karşıt anlamı olmayan sözcük hangisidir?( 4 p)

A) tuhaf B) harp
C) hüzün D) tenha

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” anlamı vardır? ( 4 p)
A) Eskisine göre durumumuz şimdi daha iyi. B) Şimdi biraz da çay içelim.
C) Dinlenmek üzere odasına çekildi. D) Yağmur yağdığı için içeri girdik.

14. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümle sonlarında kullanılmaz?( 4 p)
A)nokta(.) B) virgül (,) C) ünlem (!) D) soru işareti (?)

15. Doğum günü kutlamamıza arkadaşlarımızın katılması için göndereceğimiz belgenin adı nedir ?( 4 p)
A) mektup B) davetiye C) dilekçe D) tebrik kartı

16. “Ali, Buğra ( ) Sude, Esma bize geldiler.” Cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti gelmelidir ?( 4 p)
A) ; noktalı virgül B) ! ünlem C) : iki nokta D) , virgül

17. “Sokakta üşüyen köpek titriyordu maalesef.” Cümlesinde ki duygu aşağıdaki hangi surat ifadesine aittir ?( 4 p)
A) B) C) D)

18. Bir cümlede aşağıdaki ifadelerden hangisinden sonra düşünce farklılaşmaz ?( 4 p)
A) fakat B) ama C) ancak D) lütfen

19. “Koşarak yanına vardım.Onu çok sevmiştim. “Canım anneciğim”diyerek sarıldım. İkimiz de sevinç gözyaşları döküyorduk. “
Paragrafın kaçıncı cümlesinde duygusal bir ifade yoktur ?( 4 p)
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

20. Aşağıdakilerden hangisi 5N 1K sorularından değildir ?( 4 p)
A) Sena’ya kim kitap verdi ? B) Kaç tane elma aldın ?
C) Onlar nereye gitti ? D) Sen niçin bizimle gelmiyorsun ?

21. Aşağıdaki cümleleri verilen sözcüklerle tamamlayın. ( 10 p )
Özellikle – daha güzel – asla – en önemli – mutlaka
• Kar çok güzel ama soğuk olmasa……………………………..olacaktı.
• …………………… vitamin deposu sebze ve meyveler yemeyi …………………..ihmal etmemeliyiz.
• Sağlıklı olmak için ………………………kural yediklerimize dikkat etmektir.
• Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi ……………………….yıkamalıyız.

Aşağıda verilenlerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz. ( 10 p )
22.(……..) ”Arkadaşım bize çok sıcak davrandı.” Cümlesinde “sıcak” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.
23.(……..) “Kısa – uzun” , “aydınlık – karanlık “ kelimeleri arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.
24.(……..) “ O, çok güzel saz çalardı.” Cümlesindeki altı çizili kelimenin farklı anlamları da vardır.
25. (……..) “Bizimle konuşur mu “ cümlesinin sonuna soru işareti konur.
26. (….….) Üçgen, açı, derece kelimeleri matematikle ilgili terimlerdir. www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 7 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.