4.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları 2015-2016

İLKOKULU 4/ SINIFI
2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE 1. DÖNEM 2. SINAV
Adı Soyadı :
Numarası :
TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 2. DEĞERLENDİRME
EŞSİZ BİR MÜZİK, BİRBİRİNDEN GÜZEL ESERLER, RENGARENK KOSTÜMLER, İŞTE OPERA
Bir öyküyü sahneye taşımanın pek çok yolu vardır. Müzikal ya da bale gibi… Opera da bunlardan biridir. Opera, sözlerin tamamı ya da çoğu, şarkı olarak söylenen müzikli bir tiyatro türüdür. Operalarda şarkılar orkestra eşliğinde söylenir. Ayrıca orkestranın tek başına çaldığı bölümler de vardır.
Bir operanın sahnelenmeye başlanmasından önce pek çok hazırlık yapılır. Kostümlerin tasarlanması ve dikilmesi, dekorların hazırlanması, sanatçıların şarkıları öğrenmesi… Bu hazırlıkların tamamlanması çok uzun bir süre alır. Bu süre içinde kalabalık bir ekip iş birliği hâlinde çalışır. Bu ekibin başında rejisör vardır. Rejisör tüm hazırlıkların tamamlanmasından sorumludur.
Hazırlık sürecinde solistler, koro sanatçıları yani koristler ve orkestrada görevli olan müzisyenler çok sayıda prova yaparlar. Bu provalar sırasında sanatçılar canlandıracakları role çalışırlar ve seslendire – cekleri şarkıları öğrenirler. Son provalar operanın sahneleneceği yerde yapılır. Sanatçılar bu provalara kostümlü katılırlar. Son provalarda tüm eser sanki izleyiciler varmış gibi baştan sona sergilenir.
Gösteri günü tüm görevliler ve sançtılar erkenden gösterinin sahneleneceği yere gelir. Makyajlar yapılır, kostümler giyilir, ışık ve ses sistemleriyle ilgili son hazırlıklar tamamlanır. Perde açıldığında da sançtılar izleyicilerle baş başa kalır.
Bilim Çocuk Dergisi Sayı:182
Metni dikkatle okuyunuz. Soruları, soru kalıbına uygun, noktalama işaretleri ve yazım kurallarına dikkat ederek yanıtlayınız.
1. Bir öykü sahneye hangi yollarla taşınabilir? ( 5 p )
_____________________________________________________________________________________________________________
2. Metinde opera nasıl tarif ediliyor? ( 5 p )
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
3. Opera sahnelenmeye başlanmadan önce hangi hazırlıklar yapılır? ( 5 p )
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
4. Opera ile ilgili son provalar nerede yapılır? ( 5 p )
_____________________________________________________________________________________________________________
5. Metin üzerinde giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini gösteriniz. ( 6 p )
6. Metinde, bir öyküyü sahneye taşımanın hangi yolundan söz Uedilmemiştir?U ( 2 p )
 Bale  Sinema  Opera  Müzikal
7. Aşağıdakilerden hangisi metinde opera ile ilgili anlatılanlardan Udeğildir?U ( 3 p )
 Operanın nasıl bir sanat olduğu
 Bir opera sahnelemek için ne tür hazırlıklar yapıldığı
 Opera sanatçılarının yaşadıkları zorluklar
 Opera hazırlıklarında kimlerin görev aldığı
8. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerin türünü kutucuktan bulup numarasını yazın. ( 8 p )
1
Betimleme
2
Farklı düşünmeye yönlendiren ifade
3
Amaç – sonuç ifadesi
4
Sebep – sonuç ifadesi
3
Atatürk, yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için Samsun’a çıktı.
2
Bildiğin yoldan şaşma ancak karşındakinin ne söylediğine de kulak ver.
1
Küçük, sevimli bahçenin yeşil çimenleri üzerinde rengarenk çiçekler açmıştı.
4
Emre’nin karnı çok açıktı bu yüzden herkesten önce sofraya koştu.
9. Aşağıdaki tümcelerde geçen varlığın özelliğini belirten sözcükleri bulup karşılarına yazınız. ( 5 p )
Tümceler
Özellik Belirten Sözcük
Kahvaltıda üçgen peynir yedim.
üçgen
Karanlık sokaklar beni korkutuyor.
karanlık
Çatıdaki kırmızı kiremitleri kontrol ettim.
kırmızı
Hangi ayakkabıyı aldın?
hangi
Birkaç kamyon yük bekliyor.
birkaç
10. Aşağıdaki tümcelerde geçen eş sesli sözcükleri bulup noktalı yere yazınız ve Udiğer anlamıyla tümcede kullanınız.U ( 8 p )
* Aralık, en soğuk aylardan biridir.
Aralık – en : ___________________________________________________________________________________________
* Marketten beş litre yağ aldık.
Yağ – al : _______________________________________________________________________________________________
* Bilinçli tüketici alış veriş yaptıktan sonra fiş alır.
Fiş – al : _______________________________________________________________________________________________
* Babaannem bana kazak örmek için kalın bir şiş aldı.
Şiş : _______________________________________________________________________________________________
11. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını işaretleyiniz. ( 8 p )
** Annem pastayı eşit olarak UböldüU ve tabaklarımıza koydu.

Gerçek anlam

Mecaz anlam

Terim anlam
** Onun UhamurundaU çalışkanlık var, her işin üstesinden gelir.

Gerçek anlam

Mecaz anlam

Terim anlam
** Söyledikleri doğruydu belki ama bazı sözleri bana çok Udokundu.

Gerçek anlam

Mecaz anlam

Terim anlam
** Adların yerine kullanılan sözcüklere UzamirU denir.

Gerçek anlam

Mecaz anlam

Terim anlam
Her çoktan seçmeli soru 2 puandır.
1.
Can
Can’ın tümcesinde altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilirse tümcenin anlamı değişmez?
A. sevdiğini B. bağışladığını
C. cezalandırdığını D. kaybettiğini
2. Erdem, evde ve okulda çok UtertipliU bir çocuktur.
Bu tümcedeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir?
A. dağınık B. tembel
C. uyumlu D. çalışkan
3. “İç“ sözcüğü hangi tümcede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A. Bu şurubu yemekten bir saat önce iç.
B. Masanın iç kısmında kocaman bir delik açılmış.
C. Bir anda ormanın içinde bulduk kendimizi.
D. Çantamın içi çok küçük.
4. 1. Günaydın, dedim.
2. Okula gittiğimde herkes bahçedeydi.
3. Kahvaltımı yaptım.
4. Annem de kalkmıştı.
5. Sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyandım.
6. Günaydın, kahvaltı hazır, dedi.
Yukarıdaki tümceleri oluş sırasına göre sıralarsak sıralama nasıl olur?
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 B. 4, 1, 6, 5, 3, 2
C. 5, 4, 1, 6, 3, 2 D. 6, 4, 1, 2, 3, 5
5. Sevmek zorla yapılan bir iş değildir. Kişi içinden geldiği için, herhangi bir şeyden hoşlandığı için sever. Sevmek beraberinde pek çok önemli değeri de taşır. Saygı, hoşgörü gibi.
Yukarıdaki parçanın konusu nedir?
A. Saygı B. Hoşgörü
C. Sevgi D. Fedakarlık
6.  Atatürk vatanımızı kurtardığı için çok
Kitabını yırttığım için beni Uaffettiğini
mutluyum. Usöyledi.
 Vatanımızın yükselmesi için elimizden
geleni yapmalıyız.
 23 Nisan’da kutlamalara katıldığı için
sevinçliydi.
 Atatürk halkını sevdiği için birçok
fedakârlığa katlandı.
Yukarıda hangi sembolle gösterilen tümcede neden – sonuç anlamı Uyoktur?
A.  B.  C.  D. 
7.
Efe
Aynı anlama gelen sözcükler aynı tümcede kullanılırsa anlatım bozukluğu olur.
Hangi tümcede Efe’nin açıklamasına uygun bir örnek vardır?
A. Yağmur sabaha kadar hiç durmadan yağdı.
B. Pırıl pırıl bir güneş vardı bugün.
C. Bütün gün odasından çıkmadı.
D. Daha henüz açıklama yapılmadı.
8. Eğitim tüm dünya devletlerinin en önemli konusudur. Ülkelerin gelişmişliği eğitime verdiği değerle ölçülür. Eğitim düzeyi yüksek ve kaliteli olan ülkelerde gelişme süreci daha da artar.
Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisine yer verilmemiştir?
A. Eğitimin ne kadar önemli olduğuna
B. Eğitimle bir ülkenin gelişebileceğine
C. Eğitimin bir dünya konusu olduğuna
D. Eğitim için iyi öğretmenler yetiştirildiğine
9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “ev“ sözcüğü ek alarak yeni anlamda bir sözcük olmuştur?
A. Onların evleri arkada sokaktadır.
B. Kardeşim arkadaşıyla evcilik oynuyor.
C. Annem seni evde bekliyor.
D. Buradan bizim eve on dakikada gidersin.
16. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tekil olduğu hâlde birden çok varlığı anlatır?
10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük Ukullanılmamıştır?
A. Bu soğuk tavırları hiç hoş değil.
B. İzin alamayınca yüzünü astı.
A. UKuzuU otlamaya başladı
C. Sırtında ağır bir çanta taşıyor.
B. Ağaçtaki UkuşU çok güzel ötüyor.
C. Okul UtakımıU son maçını da kazanmış.
D. Annem bu dönem katı kurallar koydu.
D. Manavdan UelmaU aldık.
11. “Açı“ sözcüğü hangi tümcede UterimU anlamıyla kullanılmıştır?
17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde varlığın özelliğini bildiren bir sözcük Uyoktur?
A. Çizdiğim üçgenin bir açısı diktir.
A. Sınıfın kapısı kırılmış.
B. Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
C. Annem her açıdan mükemmeldir.
B. Kızgın adam bağırıyordu.
D. Probleme doğru açıdan yaklaşmalısın.
C. Odada yeni kanepe vardı.
D. Sarraftan çeyrek altın aldım.
12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
18.
A. Beş UkatlıU bir apartmanda oturuyoruz.
B. Balkondaki çamaşır ipi Ukoptu.
C. Sevgi UdürüstU ve çalışkan bir öğrencidir.
D. Böyle UçürükU belgelerle insanları suçlamayınız.
13. Aşağıdakilerin tümcelerin hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren ifade vardır?
A. Çayı da kahveyi de sevmem.
B. Meyve çaylarını severim ama kahveyi sevmem.
C. Kahvaltıda meyve suyu içmeyi tercih ederim.
D. Kardeşim sütü daha çok seviyor ve içiyor.
14.
Tabloda verilen deyimlerin hangisinde “şaşırma“ anlamı Uyoktur?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
15. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
A. Neden böyle davrandı anlamadım.
B. Hey, beni dinleyin çocuklar!
C. Ormanları yok etmenin sonuçları şunlardır:
D. Bana, “Bugün sinemaya gitme.“ dedi!
Paragrafta anlatılan düşünceye uygun atasözü hangisidir?
A. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
B. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
C. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
D. Evdeki hesap çarşıya uymaz.
19. Sana gömleklerini ceketlerini ve pantolon – larını koyacak yer mi lazım?
Yukarıdaki tümcede eksik olan noktalama işareti hangisidir?
A. virgül B. ünlem C. üç nokta D. nokta
20. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır?
 Başarılı olmanın birinci şartı planlı çalışmaktır.
 Vapur, sisin içinde kayboldu.
 Özdeyiş, kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlerdir.
 Çiçek kokan bir yere geldim.
A.  B.  C.  D. 
Başarılar canlarım. 
Başarmak ve zorlukları yenmek için insan-ların birbirlerinin güçlerine ihtiyaçları var -dır. Bilgi ve düşünce paylaşılınca büyük işler başarılır.

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


3 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.