4.sınıf sosyal bilgiler dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

A)Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız. (10×1 = 10 puan)

( ) 1. Bağımsızlık için milli birlik ve beraberlik gereklidir.
( ) 2. Mustafa Kemal 23 Nisan 1919’da Samsun’a çıkmıştır.
( ) 3. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda büyük zafer elde etti.
( ) 4. Farklı davranış ve düşüncelere karşı ön yargılı davranmalıyız.
( ) 5. Sivas Kongresi,Erzurum Kongresi’nden önce yapılmıştır.
( ) 6. Kurtuluş Savaşı’nın merkezi Ankara olarak belirlenmiştir.
( ) 7. Osmanlı Devleti, I.Dünya Savaşı’nda İttifak Devletlerinin yanında yer almıştır.
( ) 8. Devletimizin yeni doğan vatandaşına verdiği belge pasaporttur.
( ) 9. Goben ve Breslav adlı Alman savaş gemilerinin isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirdik.
( ) 10. Aile tarihimizi öğrenmede,görüşme yapacağımız kişiden randevu talep etmeliyiz.

B) Aşağıdaki boşlukları kutucuklarda yer alan kelimelerden uygun olanıyla tamamlayınız. ( 8×1 = 8 puan)

1. Mustafa Kemal ………………………..…………………..giderek eğitim hayatına başlamıştır.

2. Çanakkale Savaşı’nda kazanılmasıyla Mustafa Kemal’e ………………………rütbesi verildi.

3. Osmanlı Devleti, I.Dünya Savaşı’nı ……………………………….kazanacağını düşünüyordu.

4. Mustafa Kemal’in gönüllü olarak katıldığı savaş .…….………………………………Savaşı’dır.

5. Osmanlı Devleti Alman gemilerin adını ve bayrağını değiştirerek ……………..limanlarını bombaladı.

6. I.Dünya Savaşı’ndan sonra …………….…………Devletleri yurdumuzu işgal etmeye başladı.

7. Kurtuluş Savaşı’nda en çetin savaşların yaşandığı batı cephesinde …………………………karşı savaştık.

8. Doğu cephesinin komutanı Kazım Karabekir Paşa, …………………..……………… karşı savaştı.
C ) Aşağıdaki ifadelerle kavramları eşleştiriniz. ( 8×1= 8 puan )

1. İşgallere karşı bölgesel direniş birlikleri

2. Milli kültürümüzü yansıtan gelenek ve göreneklerimizden biri

3. Milli Mücadele’de Antep’te Fransızlarla mücadele eden
kahraman

4. Mondros Ateşkes Ant. sonra yurdumuzun güneyini işgal
eden devlet

5. Eskiden kullanılan bir aydınlatma aracı

6. İstanbul’un işgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal’in
söylediği söz

7. Maraş’ta Fransızlara karşı savaşan kahraman

8. Mustafa Kemal’in askerlik hayatındaki ilk görev yeri
D ) Aşağıdaki soruları cevaplarıyla eşleştiriniz.(3×2=6 Puan)

• Mustafa Kemal hangi tarihte Samsun’a gitti?

• Atatürk halkı bilinçlendirmek için hangi illerde kongreler yaptı?

• TBMM nerede kaç yılında açıldı?
E) 1. Dünya Savaşı’nda oluşan İtilaf ve İttifak Devletlerinde yer alan devletleri yuvarlak içine alınız.(8×1 = 8p)
F ) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz.( 15×4=60p)

1- Bir kişinin nüfus cüzdanına bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?

A) Nerede doğduğuna B) Kan grubuna
C) Anne ve babasının adına D) Mesleğine

2- Aşağıdakilerden hangisi bizim gelenek ve göreneklerimizden biri değildir?

A) Bayramlarda büyükleri ziyaret etmek B) Geline kına yakmak
C) Tombala oynamak D) Asker uğurlamak

3-
A) 1 B) 2
DEFNE C) 3 D) 4

Defne hangi numaralı özelliği çıkarırsa lider birinin özelliklerini doğru söylemiş olur?

4- = Golf , = Okçuluk , = Binicilik , = Güreş

Ata sporlarımızda hangi sembolle gösterilen spor yer almaz?
A) B) C) D)
5-

Soner, yukarıdaki tarihi olayları kronolojik sıraladığında baştan üçüncü sırada hangisini söyler?

A ) B ) C ) D )
6- Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında hangi ateşkes antlaşması imzalandı?

A) Sevr Antlaşması B) Lozan Antlaşması
C)Mondros Ateşkes Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
7- Avusturya – Macaristan veliahdının Sırplı biri 11-
tarafından öldürülmesi ile ne başlamıştır?

A) Kurtuluş Savaşı B) I. Dünya Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı D) Balkan Savaşı

8- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile İtilaf
Devletleri arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması-
nın maddelerinden biri değildir?

A) Ordumuza ve silahlarımıza el konuldu.
B) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının kontrolü ele geçirdiler.
C) Osmanlı Devleti kaybettiği topraklarını geri aldı. A) Suriye Cephesi B) Doğu Cephesi
D) İtilaf Devletleri yurdumuzu işgal edebilecekti. C) Güney Cephesi D) Batı Cephesi

9- 12-
Yurdumuzun işgallerini protesto etmek için Havza Genelgesi yapılmıştır.
Kurtuluş Savaşı’mızın amacı ve yöntemi ilk defa Sivas Kongresi’nde söylenmiştir.
Erzurum Kongresi, toplanış bakımından bölgesel,aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir.
Sivas Kongresinde manda ve himaye bir daha görüşülmemek üzere kesin olarak reddedilmiş.
Milli Mücadelemiz Mustafa Kemal’in Amasya’ya çıkmasıyla başlamıştır.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak kodlanmıştır? 14 – Birinci Dünya Savaşı’nda büyük zafer
elde ettiğimiz cephe hangisidir?
A) D – D – Y – D – Y B) D – Y – Y – D – D
C) Y – Y – D – D – Y D) D – Y – D – D – Y A) Çanakkale Cephesi B) Irak Cephesi
C) Hicaz Cephesi D) Kanal Cephesi
10-
Yukarıdaki bilgiler Kurtuluş Savaşı’mızdaki hangi
cepheye aittir?

A) Doğu Cephesi B) Güney Cephesi
C) Batı Cephesi D) Kafkasya Cephesi
Süleyman YÖRÜK www.sorubak.com
4 – A Sınıf Öğretmeni

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

23 − 14 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.