4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.sınav 2015-2016

GÜZELYURT Ş. ATĞM. TAYYAR MİLAT İLKOKULU 4/A SINIFI
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI
ADI SOYADI : …………………………………………… TARİH : …./05/2016

A- Aşağıdaki yargılardan doğru olanların karşısındaki ‘Evet’ kutucuğunu, yanlış olanların yargıların ‘Hayır’ kutucuğunu işaretleyiniz.8 puan Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açılar sorulara vereceğiniz yanıtı “Evet” veya “Hayır” olarak işaretleyiniz. (8 Puan)
EVET HAYIR

B-Aşağıda verilen cümlelerle kurumları cümle numaralarını kullanarak eşleştiriniz. (12 Puan) insanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmî kurum ve grupları fark eder
C-Aşağıda verilen teknolojik ürünlerle kullanım alanlarını eşleştiriniz. (8 Puan)
Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar.
1 Röntgen İletişim
2 Kitap, dergi Eğitim
3 Traktör Sağlık
4 Uçak Isınma
5 Buzdolabı Ulaşım
6 Bilgisayar Tarım
7 Kalorifer Kişisel Temizlik
8 Elektrikli Şofben Ev Aletleri

E- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (Her soru 4 puandır.)
1. Yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri alışverişte yapılması gereken davranışlardandır?
Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir.
A) Yalnız II B) Yalnız III
C) I ve II D) II ve III
2.

Mevcut kaynaklarla İhtiyaçlarını ilişkilendirir
A) istek B) bütçe
C) tasarruf D) gider
3.

insanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini tanır.

A) Miladi Takvim B) On İki Hayvanlı Takvim
C) Hicri Takvim D) Rumi Takvim
4. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki eğitsel kulüplerin öğrencilere sağladığı faydalardan değildir? Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verir.
A) Öğrenciler kendi görüşlerini başkalarına kabul ettirirler.
B) Sosyal ilişkilerinde saygılı ve anlayışlı ve ölçülü olurlar.
C) Kişisel olarak ve grup halinde çevredeki sorunlara karşı duyarlı olurlar.
D) Boş zamanları iyi şekilde değerlendirirler.
5.
Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kızılay’ın yürüttüğü faaliyetlerdendir?

A) I, III ve IV B) Yalnız II
C) II ve III D) I, II ve IV
6.

Büyük Millet Meclisinin açılışı ile ulusal egemenliği iliklendirir.

TBMM kaç yılında açılmıştır?

A) 29 Ekim 1923 B) 23 Nisan 1920
C) 12 Mart 1921 D) 1 Kasım 1922

7.
Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.

8-Ayşe yakınlarında bulunan fabrikanın çıkardığı dumanın çevreye zarar verdiğini düşünmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Ayşe’nin kamuoyu oluşturmak için yapması gerekenler arasında yer alır? Kamuoyunun yerel yönetimlere etkisine örnekler verir

A) İmza kampanyası başlatmak
B) Fabrika müdürü ile konuşmak
C) Belediyeye dilekçe yazmak
D) Durumu ailesine anlatmak
9.

I. hayal gücü genişleyebilir.
II. bilgisi artabilir.
III. arkadaşlık ilişkileri zayıflar.

Öğretmenimiz konuşmasını numaralandırılan sözcüklerden hangisi ile tamamlamış olabilir?
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.

A) I ve II B) I, II ve III
C) II ve III D) I ve III

10. “…………………… bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iştir.” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
ihtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirir.
A) İş gücü B) Esnaflık
C) Meslek D) Üretim
11. Aşağıdaki saatlerden hangisi gölgeden yararlanarak zamanı gösterir? insanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini tanır.

12. Büyük Millet Meclisinin açılışı ile ulusal egemenliği iliklendirir.
13. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri seçimle iş başına gelir? Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır.

A) Sadece muhtar
B) Muhtar ile belediye başkanı
C) Sadece belediye başkanı
D) Kaymakam ile vali
14. Aşağıdakilerden hangisi hasta olduğumuzda gideceği – miz resmi kurumlardan biri değildir? Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verir.
A) Ortaca Devlet Hastanesi
B) Ortaca 1 numaralı Sağlık Ocağı
C) Aile Hekimliği
D) Ortaca Lisesi

15. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.

A) B)
Güneş Saati Mekanik Saat

C) D)
Kum Saati Dijital Saat
16.
Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.
Yukarıdaki fotoğraflarda görülen ilişki aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A) Radyo – Televizyon
B) Abaküs – Hesap Makinesi
C) Fırın – Buzdolabı
D) Telefon – Bilgisayar

17. Soruyu yönergeye göre cevaplayınız. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar.

18. Bilinçli bir tüketici alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
A. Reklamlara B. İsteklerine
C. Fiyatlara D. İhtiyaçlarına

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir