4.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılısı 2015-2016

SORULAR
• Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülkemizde birçok yer işgal edilmiştir. Bu işgallerden sonra hangi cepheler açılmış ve bu cephelerde kimlerle savaşılmıştır? Harita üzerinde gösteriniz.

www.sorubak.com
• Aşağıdaki tabloda bazı yön bulma yöntemleri yazılmıştır. Bu yöntemlerin gösterdiği yönleri ilgili boş kutucuklara yazınız.

• Milli kültürümüzle ilgili olanları işaretleyiniz.
Okçuluk Futbol Mevlit Kemençe Çinicilik Asker uğurlama Hamburger
Cirit Döner Gelin alma Maniler Ebru sanatı Hasta ziyareti Yılbaşı
Pizza Saklambaç Golf Nescafe Yunus Emre Aşık Veysel Yağlı güreş
• Aşağıdakilerden Doğal unsur olanların başına (D), Beşeri unsur olanlara (B) yazınız.
1. (…) Deniz 2. (…) Göl 3. (…) Baraj 4. (…) Akarsu 5. (…) Orman
6. (…) Fabrika 7. (…) Otomobil 8. (…) Dağ 9. (…) Toprak 10. (…) Ada
• Aşağıdaki kavramları kullanarak cümleleri tamamlayınız.

eski eşyalar • sözlü tarih • kroki • kuzey • heyelan • Lozan Barış • temel ihtiyaçlar
• alışveriş listesi • bütçe • nüfus cüzdanı

1. Ali’nin dedesinden kalan …………………………… millî kültürü yansıtan öğelerdendir.
2. Aile büyükleriyle yapılan aile tarihi tespit çalışmaları ……yöntemine örnek olarak verilebilir.
3. Yeni Türk devleti ve bağımsızlığı diğer devletlerce ………Antlaşması’nda resmen tanınmıştır.
4. Pusulada renkli okla gösterilen “N” harfi ………………………………. yönünü göstermektedir.
5. Bir yerin yüksekçe bir yerden kuşbakışı ölçüsüz çizimine ……………………………… denir.
6. Toprak kayması sonucu oluşan doğal afete …………………………………………… denir.
7. İnsanların zorunlu ve vazgeçilmez ihtiyaçlarına …………………..………………… denir.
8. Alışverişe çıkarken mutlaka bir ………………………………………………………… hazırlamalıyız.
9. Gelir ve gidere göre paranın nasıl kullanılacağı ile ilgili yapılan hesaba …………………….denir.
10. Her Türk vatandaşının bir ……………………………………..vardır.

• Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) yazınız.
1. (…….) Yönümüzü sadece pusula ile bulabiliriz.
2. (…….) Deprem tahliye çantasında pasta, süt, oyuncak gibi şeyler bulundurmalıyız.
3. (…….) Doğal kaynakları istediğimiz kadar ve istediğimiz şekilde kullanabiliriz.
4. (…….) Doğu, batı, kuzey ve güney ana yönlerdir.
5. (…….) Aniden oluşan ve insanlar tarafından kontrol edilemeyen afetlere doğal afet denir.
6. (…….) Hoşgörünün simgesi Mevlâna, kültürel öğelerimizdendir.
7. (…….) Peri bacaları ve Pamukkale travertenleri doğal unsurlara örnektir.
8. (…….) Depremi önlemek için ağaç dikmeliyiz.
9. (…….) Hava olaylarını bilmek çiftçilerin, balıkçıların, pilotların işlerini kolaylaştırır.
10. (…….) Hava gözlemleri Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.

• Aşağıya ana yönleri ve ara yönleri yazınız.

• Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.) Yurdumuzun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi hangi antlaşma ile olmuştur?
A) Ankara Antlaşması B) Lozan Antlaşması C) Moskova Antlaşması D) Mondros Ateşkes Antlaşması

2.) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir?
A) Heyelan B) Trafik kazası C) Çığ D) Sel

3.) Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
A) Diş macunu B) Çikolata C) Telefon D) El feneri

4.) Hava olaylarını önceden bilmek bize ne kazandırır?
A) Derslerimize daha dikkatli çalışmamızı sağlar. B) Bilgi dağarcığımız genişler.
C) Dikkatli olup tedbir almamızı sağlar. D) Hava durumunu öğrenmesek de olur.

5.) Aşağıdakilerden hangisi yağış türü değildir?
A) dolu B) yağmur C) kar D) rüzgar

6.) Yukarıdaki nüfus cüzdanındaki bilgilere bakılarak cüzdanın sahibi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Doğum tarihine B) Anne ve baba adına C) Yaşadığı şehre D) T.C kimlik numarasına

8.) “Standartlara uygun üretilmiş mallarda …………damgası bulunur.” cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamladığımızda doğru bir bilgi vermiş oluruz?
A) TRT B) TSE C) YSE D) TBMM

9.) Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar. B) Fiyat araştırması yapar.
C) Reklamını gördüğü her ürünü alır. D) Alışveriş sonunda fiş veya fatura alır.

10.) Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlılarla yaptığımız savaşlardan değildir?
A) Sakarya Savaşı B) Trablusgarp Savaşı C) I. İnönü Savaşı D) II. İnönü Savaşı

11.) Atatürk, aşağıdaki illerimizden hangisinde toplantı yapmamıştır?
A) Trabzon B) Erzurum C) Sivas D) Amasya
İttifak Devletleri İtilaf Devletleri
İtalya İngiltere
Bulgaristan Fransa
Avusturya-Macaristan Rusya
Osmanlı Devleti Almanya
12.) Yukarıdaki tabloda 1. Dünya Savaşı’na katılan ülkeler yer almaktadır. Tablonun doğru olması için hangi iki ülkenin yer değiştirmesi gerekir?
A) İtalya-Almanya B) Bulgaristan-Fransa C) İngiltere-Osmanlı Devleti D) İtalya-Fransa

13.) Ülkemizde hava olaylarını inceleyen ve bilgi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Devlet Su işleri B) Türk Hava Kurumu C) TSE D) Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğü
14.) Mustafa Kemal’e “Mareşallik” rütbesi ve “Gazilik” unvanı hangi savaştan sonra verildi? A)Büyük Taarruz B)İkinci İnönü Savaşı C)Sakarya Savaşı D)Birinci İnönü savaşı

15.) Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullar arasında hangisi yoktur?
A)Mahalle Mektebi B) Şemsi Efendi İlkokulu C) Selanik Mektebi D)Manastır Askeri İdadisi

16.) Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır?
A) 19 Mayıs 1919 B) 23 Nisan 1923 C) 23 Nisan 1920 D) 29 Ekim 1923

17.) Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Türk halkı ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi söylenemez? A)Birlik ve beraberlik içinde çalışmışlardır. B)Dayanışmaya önem vermişlerdir. C)Mücadele ruhunu kaybetmemişlerdir. D)Yurdumuzun işgaline karşı çıkmamışlardır.
18.) Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda görülen iklimlerden biri değildir? A) Karasal iklim B) Akdeniz İklimi C) Karadeniz İklimi D) Kutup İklimi
19.) Geçmişini öğrenmek isteyen bir kişi için hangi kaynak en doğrudur? A) İnternet B) Öğretmen C) Radyo D) Aile albümü
20.) “Yalnız bir yanıyla karaya bağlı, üç tarafı denizlerle çevrili kara parçalarıdır.” verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Plato B) Ova C) Yarımada D) Ada
www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

1 Response

  1. Çağrı dedi ki:

    Çok Güzel YAAA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


6 + 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.