4.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılısı 2015 2016

ADI-SOYADI: ALDIĞI PUAN:
SINIFI- NO:

AŞAĞI ULUPINAR 75. YIL CUMHURİYET İLKOKULU
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan ögelerden biri değildir?
A) Dil B) Dini inanışlar C) Teknoloji D) Bayramlar
2) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin de içinde bulunduğu İttifak Devletlerinden biridir?
A) İngiltere B) Fransa C) Rusya D) Almanya
3) Aşağıdaki olaylardan hangisi, Milli mücadelemizin başlangıcı olarak kabul edilir?
A)Atatürk’ün Samsun’a çıkması B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması D) TBMM’nin açılması

4) “Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları tekrar almak için 1.Dünya Savaşı’na katılmış ancak savaştan mağlup ayrılmıştır.”
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nı kaybettiğinde hangi anlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır?

A-Uşi Antlaşması B-Ankara Anlaşması C-Mondros Ateşkes Antlaşması D-Mudanya Antlaşması

5) TBMM aşağıdaki savaşların hangisinin sonunda Mustafa Kemal’e ‘’Gazi ‘’ ve ‘’ Mareşal ‘’ unvanı vermiştir?

A-Trablusgarp B-Sakarya C-Çanakkale D- Büyük Taarruz

6) Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta kazanmıştır?
A-Çanakkale Savaşı B-Trablusgarp Savaşı C-Sakarya Savaşı D-Büyük Taarruz

7) Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarımız hangi antlaşma ile belirlenmiştir?
A-Mondros Antlaşması B-Mudanya Antlaşması
C-Sevr Antlaşması D-Lozan Antlaşması

8) “Halk tarafından, düşman işgalini engellemek amacıyla kurulan yerel kuvvetler bağımsızlığa olan inancın sembolleri olmuştur.” Millî Mücadele döneminde kurulan bu yerel kuvvetlerin adı nedir?
A) Düzenli Ordu B) İnzibat C) Kuvay-i Milliye D) Misak-ı Milli

9) -“Aşağıda Kurtuluş Savaşı’nda savaştığımız cepheler ve bu cephelerde savaştığımız devletler eşleştirilmiştir.”
Hangi eşleştirmedeki bilgiler yanlıştır?

A- Batı Cephesi – Yunanlılar B- Doğu Cephesi — Ermeniler
C-Güney Cephesi – Fransızlar D- Kuzey Cephesi–Almanlar

10) TBMM Hükümetinin uluslararası alanda imzaladığı ilk anlaşma hangisidir?
A)Ankara Antlaşması B) Gümrü Antlaşması C) Sevr Antlaşması D) Lozan Antlaşması
11) Aşağıdaki olaylardan hangisi Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında etkili olmamıştır.?

A –Türk milletinin bağımsızlık aşkı. B-Türk milletinin birlik,beraberlik ve dayanışma gücü
C- Atatürk’ün Türk milletine önderlik etmesi D-İşgalcilerin güçsüz olması.
12) ) Atatürk’ ün gittiği okulları sırası ile yazınız. ( 12 puan)
*)………………………………………………………………..
*)………………………………………………………………..
*)………………………………………………………………..
*)………………………………………………………………..
*)………………………………………………………………..
*)………………………………………………………………..

13) Mütarekeden sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, boğaza demirlenmiş düşman gemilerini görünce “Geldikleri gibi giderler!” demiştir.
Buna göre Mustafa Kemal’in, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulanması karşısındaki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnançlı hareket etmiştir B) Kararlı duruş sergilemiştir.
C) Ümitsizliğe kapılmamıştır. D) İşgalcilere karşı uzlaşmacı bir yol izlemiştir.

14) Mustafa Kemal’in dünya tarafından tanınmasını sağlayan savaş hangisidir?
A-Trablusgarp B-Sakarya C-Çanakkale D- Büyük Taarruz

15) “Ülkemizde büyüklerin ve yaşlıların ellerini öpmek saygı örneği geleneksel bir davranıştır. Avrupa ve Amerika ülkelerinde ise böyle davranışlar yadırganmaktadır.”
Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A.Ülkemizde yaşlıların çok olduğunu
B. Avrupa ve Amerika’nın ülkemize çok uzak olduğunu
C Geleneklerin topluma göre değiştiğini
D. Avrupa ve Amerikalıların büyüklerine saygı göstermediğini

16) Milli Mücadele’de Güney Cephesi hangi anlaşma ile kapanmıştır?
A) A)Ankara Antlaşması B) Gümrü Antlaşması C) Sevr Antlaşması D) Lozan Antlaşması

17) * Havza Genelgesi * Sivas Kongresi * Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelişi
* Erzurum Kongresi * Amasya Genelgesi * TBMM’nin açılması

Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız. ( 12 puan)

1-………………………………………………………………………………
2-………………………………………………………………………………
3-………………………………………………………………………………
4-………………………………………………………………………………
5-………………………………………………………………………………

18) Atatürk’e ait olan aşağıdaki emirler hangi savaşlarda verilmiştir? ( 10 puan)

“Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler başka komutanlar geçebilir.”
………………………………………………………………………………………………………………………………..

“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”
……………………………………………………………………………………………………………………………….

19) Milli cemiyetlerin tek bir çatı altında toplanması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Amasya Genelgesi B) Sivas Kongresi C) Erzurum Kongresi D) Havza Genelgesi

20) Batı Cephesi’nde kazandığımız ilk askeri başarı hangisidir?

A) 1. İnönü Savaşı B) 2. İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Büyük Taarruz

21) Milli mücadelenin gerekçesi, yöntem ve amacı hangisinde belirlenmiştir?

A) Amasya Genelgesi B) Sivas Kongresi C) Erzurum Kongresi D) Havza Genelgesi

22) Tekalif-i Milliye emirleri hangi savaştan önce çıkarılmıştır?

A) 1. İnönü Savaşı B) 2. İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Büyük Taarruz

23) Trablusgarp Savaşı hangi ülke ile yapılmış ve hangi anlaşma ile sona ermiştir?

A) İtalya- Uşi B) İtalya- Mondros C) İngiltere- Uşi D) İngiltere- Mondros

24) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. ( 6 puan)

…………………………. tarihinde Büyük Taarruz zaferle sonuçlanmış ve ………………………. tarihinde de son düşmanlarda yurdumuzdan tamamen çıkarılmıştır.

www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


65 − 64 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.