4.sınıf Matematik 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

TÜRK TELEKOM İLKOKULU 4. SINIFLAR  2. DÖNEM 1. MATEMATİK YAZILI SINAV SORULARI

ADI – SOYADI:                                                                     PUAN:

SINIFI – NUMARASI:

SORULAR

  • Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız. ( 10 P )

 

SAYIONLUĞAYÜZLÜĞE
743  
1465  
672  
2398  
4997  

 

  • Aşağıdaki şekillerde boyanmış alanları kesir olarak ifade ediniz. Yanlarına yazınız. ( 10 P )

 

       ………………………      ……………………..                            

      

        ………………..            ……………………               ……………….       

 

  • Aşağıdaki kesirleri şekil çizerek ifade ediniz. ( 15 P )

                                                                                  

  • Aşağıda sayı doğrusunda gösterilmiş noktaları kesir olarak ifade ediniz. ( 10 P )

 

                      A                   B               C 

  • Aşağıda verilmiş olan kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. ( 10 P )

 

  • Aşağıda okunuşları verilen ondalık kesirleri karşılarına yazınız. (5 P)

 

Bir tam onda yedi      = ………………                                Sekiz bölü beş        = ……………………

 

On yedi tam yüzde üç = ………………                                Yirmi bölü otuz altı     = ………………

 

Yirmi beş tam yüzde yirmi yedi   = ….…………

 

 

        7)Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. ( 10 P )

 

, ,  , ,  =…………………………………………..

,  ,  ,  =………………………………………..

 

8)Çiğdem 600 sayfalık kitabın     6   ’sını okudu. Geriye kaç sayfa kalmıştır?(10 P)     

                                 10

 

9)Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız. ( 10 P )

 

  1. a) 597590           b)  96–        c)    8008       d)   -5-3-        e)    84-5

         + 374798           +  -764          –   4869        –   3-3-6           –  -67-

                                 16-71                                65144        5-86

 

 

          10)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘D’, yanlış olanların başına ‘Y’ harfi yazınız.(10 P)

 

(   ) Basit kesirlerin payı, paydasından küçüktür.

(   ) Payda, bütünden kaç eş parça alındığını gösterir.

(   ) Payı büyük olan kesirlere bileşik kesir denir.

(   ) Payı paydasına eşit olan kesirlere basit kesir denir.   

        (   ) Kesirleri karşılaştırmada ‘’ < , > ve  = ‘’ sembolleri kullanılır.

        (   ) Payı 1 olan kesirlere birim kesir denir.

(   ) Payları eşit olan kesirlerde, paydası büyük olan kesir daha küçüktür.

        (   ) Tam sayılı kesirlerin kesir kısmı, bileşik kesirdir.

        (   ) Pay, eş parçalardan kaç tane alındığını gösterir.

(   ) ,  ,  şeklinde yazılabilen sayılara kesirli sayı ya da kesir sayısı denir.

 

                                                                                                     

BAŞARILARJ

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.