4.sınıf iyi ki var ünite test soruları 3

1.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
a) 156 jandarma
b) 155 polis
c) 110 ambulans
c) 118 bilinmeyen numaralar
2. Aşağıdakilerden hangisi insanların geçmişte kullandığı iletişim yollarından biri olamaz?
a) duman b) güvercin
c) davul d) uydu
3.Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmenin bir ürünüdür?
a) internet b) insan
c) ağaç d) at
4.Eski insanlar saat yokken zamanı hangisi ile hesaplarlardı?
a) Ay saati b) Duvar saati
c) Güneş saati d) saat kulesi
5.Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerdendir?
a) çamaşır makinesi b) tepegöz
c) araba d) telefon
6.Aşağıdakilerden hangisi yeni ürünlerin ortaya çıkmasında daha etkilidir?
a) gelişme b) değişim
c) üretim d) ihtiyaçlar
7.Aşağıdakilerden hangisi evlerimizde kullandığımız bir teknolojik ürün değildir?
a) otomobil b) buzdolabı
c) radyo d) televizyon

8.Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutularının faydalarından biridir?
a) Yer altı kirliliğine neden olur.
b) Mikropların yayılmasına neden olur.
c) Enerji tasarrufu sağlar.
d) Çevreye kötü koku yayar.
9.Aşağıdakilerden hangisi kullanım alanı bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) tren b) bilgisayar
c) uçak d) otomobil
10. Yeni bir ürün tasarlarken nelere dikkat edilmelidir?
a) Çok pahalı olmasına
b) Çok saçma olmasına
c) Çok komik olmasına
d) Eskiden olmayan bir ürün olmasına
11.Çöplerin kullanıldıktan sonra insanlara ve doğaya zarar vermeden yeniden kullanıma kazandırılmasına ne ad verilir?
a)geri dönüşüm b) ileri dönüşüm
c) yukarı dönüşüm d) aşağı dönüşüm
12.Miladi takvim kaç yılında kabul edilmiştir?
a) 26 Kasım 1925 b) 26 Ocak 1925
c) 26 Aralık 1925 d) 26 Ekim 1925
13.Aşağıdakilerden hangisi bugün kullandığımız takvim çeşitlerinden değildir?
a) denizci takvimi b) otomobil takvimi
c) masa takvimi d) cep takvimi
14.Takvim değişikliğini kim yapmıştır?
a) İsmet İnönü b) Celal Bayar
c) Kazım Karabekir d) Atatürk
15.Aşağıdakilerden hangisi iletişim araçlarından değildir?
a) Uçak b) radyo
c) telefon d) telgraf
16. Plastik, cam ve kağıt gibi maddeleri kullandıktan sonra nereye atmalıyız?
a) geri dönüşüm kutusuna
b) çöp kutusuna
c) sokağa
d) okul bahçesine
17.Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan teknolojik bir üründür?
a) televizyon b) tepegöz
c) aşı d) telefon
18.Eski insanlar aydınlanmak için aşağıdakilerden hangisini kullanmamışlardır?
a) gaz lambası b) balina yağı
c) ateş d) lamba
19.Aşağıdakilerden hangisi ilkel bir haberleşme yöntemi değildir?
a) Dumanla haberleşme
b) Postayla haberleşme
c) Boruyla haberleşme
d) Güvercinle haberleşme
20.Aşağıdaki numaralardan hangisi itfaiyenin numarasıdır?
a) 110 b) 112 c) 155 d) 156

1 Response

  1. huseyin dedi ki:

    yanlışlıkla beğeğndim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

37 + = 41

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.