4.sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

Adı Soyadı:
No: Puanı: TARİH:…./…./…..

İstanbul Bağcılar İlkokulu İnsan Hak.Dersi 1.Dön.2.Yaz.

“…Gel oğlum kalk bakalım tahtaya, sana bir sorum var.
– Buyurun, sorun öğretmenim.
– Canlılar kaça ayrılır?
– Dörde ayrılır öğretmenim.
– Bana yanlış gibi geldi ama say bakalım.
– Bitkiler,Hayvanlar,İnsanlar,Çocuklar.
– Çocuklarda insan değil mi oğlum?
– Haklısınız, o zaman canlılar üçe ayrılır öğretmenim.
– Peki, şimdi yeniden say bakalım.
– Bitkiler, Hayvanlar ve çocuklar.
– Oğlum insanlara ne oldu?
– Kalplerinde sevgiyi yeşertip,aklılarıyla iyi-kötüyü ayırt edip,düşünebilenleri hep çocuk kaldılar, diğerleri de hayvanlaştılar öğretmenim..!”
1-Yukarıda anlatılana göre insanları hayvanlaştıran nedir?
a-) Kalplerinde sevgiyi yeşertmeleri
b-) Düşünebilmeleri
c-) İyi-kötü ayırt edebilmeleri
d-) Akılarını iyi ve sevgiden uzak tutmaları

2-Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir?
a-)Terlemek b-) Alet yapabilmesi
c-)Hareket etmesi d-)Yemek yemesi

3-4-5 soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız:
İnsani değer olan ve olmayan kavramlar haritası: sevgi yalancılık saygı düşmanlık eşitlik hoşgörü 1+1=2 ? özgürlük
İyi mi,kötü mü? + – – – + + 0 – +
Sevilir mi,nefret mi edilir? + – + – + + 0 – +
İnsanları dost mu,düşman mı eder? – – + – + + 0 – +
İnsan için değerli olan bir şey mi? + – + – + + 0 – +
Doğru mu,yanlış mı kabul edilir? + – + – + + D – +
3-Yukarıdaki kavram haritasını dolduran öğrenci bazı kavramları değerlendirirken hata yapmıştır. Hatalı değerlendirilen kavramlar aşağıdakilerden hangileridir?
a-) sevgi-saygı b-) sevgi-özgürlük
c-) hoşgörü-eşitlik d-) yalancılık-düşmanlık

4- “?” olan kutucuğa aşağıdaki hangi kavram yazılmalıdır?
a-) dostluk b-) dayanışma c-) nefret d-) adalet

5-Tabloda matematiksel ifadeye neden “0 ve D yazmıştır?”
a-) Matematiksel doğrular iyi-kötü nitelemesini içermediği için
b-) Matematiksel ifadeler insani bir değer olduğu için
c-) Matematiksel ifadeler kişiden kişiye değiştiği için
d-) Matematiksel ifade yanlış olduğu için.
6-İnsan;akıl ve vicdan sahibi bir varlık olduğu için yaptığı her şeyden sorumludur.çünkü akıl ona iyi-kötü şeyleri ayırt etme,vicdan ise hissetme yeteneğini vermiştir.bu nedenle insan iyi-güzel-doğru-faydalı olan şeyleri yapmakla sorumludur. Aşağıdakilerden hangisi insanın bu özelliğine uyar?
a-) Başkaları ile alay etmek
b-) Suyu tasarruflu kullanmak
c-) Yalancı şahitlik etmek
d-) Hasta ziyaretlerine gitmemek

7-“…İnsan hakları :aklı ve vicdan sahibi olan,insani
değerler üretebilen,mükemmel bir varlık olan
insanın onuruna saygı duymaktır.”
Aşağıdakilerden hangisinde insan onuruna saygısızlık edilmiştir?
a-) Esirlere iyi davranmak
b-) Esirlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak
c-) Esirleri aşağılamak,aç bırakmak
d-) Esirlere su ve ekmek vermek

8-Bir bitkinin yaşabilmesi için güneş ışığı,su-toprak ve havanın bir arada,dengeli olması gerekir.Bunlardan herhangi birinde dengesizlik olursa bitki ölür.İşte herhangi bir ülkede insan haklarının olabilmesi içinde insan yaşamına ( ) saygının yanında özgürlük ( ) ve eşitliğin ( ) eşit düzeyde olması gerekir.Bunlar olmadan kişilere verilen sorumluluk (▲) baskıdan başka bir şey değildir.
O halde aşağıdaki durumların hangisinde insan haklarından söz edilebilir?
a-) Ö E
Y

b-) Ö E
Y

c-) E Ö
Y
d-) S▲ E
Y

9-“Ben özgürüm istediğim her şeyi yaparım.” Diyen birisi,araba park etme konusundaki özgürlüğünü başka insanların hak ve özgürlüğüne zarar verecek bir biçimde kullanırsa”
Arabasını nereye park etmiş olamaz?
a-) Garaj çıkış kapısına
b-) Boş araziye
c-) Kaldırıma
d-) Depo giriş kapısına

10-11-12 soruları aşağıdaki örnek duruma göre cevaplayınız:

“Kantin satışlar 08:16 da başlayacaktı kantin sırasında 5 kişi vardı.Sıraya sonradan gelen 4 öğrencinin geldikleri saat ve girdikleri sıra şöyledir:
☼-Ceren : 08:13 de geldi 8.sıraya girdi.
☺-Salih : 08:10 da geldi 6.sıraya girdi.
◙-Emirhan : 08:16 da geldi 5.sıraya girdi.
♠-Ruveyda: 08:08 de geldi 7.sıraya girdi.”

10-Hakkı olan sıraya girmeyerek eşitliği bozup,haksızlığa neden olan öğrenci hangisidir?

a-) Emirhan
b-) Ceren
c-) Salih
d-) Ruveyda

11-Anlatılan bu olayda haksızlığa uğrayan öğrenciler hangileridir?

a-) Sadece Ruveyda
b-) Ruveyda ve Salih
b-) 5.sıradaki çocuk
d-) Emirhan’ın arkasındakiler

12-Hak ve adaletin yerine gelebilmesi için sonradan gelen 4 öğrencinin sıralamasının nasıl olması gerekir?

a-) ☼,☺,◙,♠
b-) ♠,☺,☼,◙
c-)☺,♠,☼,◙
d-) ☼,◙,☺,♠

13-Temel ihtiyaçları karşılanmayıp ihmal edilen,okula kirli elbise ile gelen bir çocuk için ne söylenebilir?
a-) Mutlu
b-) Neşeli
c-) Üzgün
d-)Güvenli

14-Aşağıdakilerden hangisi 4.sınıfa giden bir çocuğa verilebilecek bir sorumluluktur?
a-) Market alış-verişi sırasında yardım etmek
b-) Eve gelen faturaları ödemek
c-) Kardeşlerinin ihtiyaçlarını belirlemek
d-) Bankamatikten evin ihtiyacı kadar para çekmek

15-“Çocuklar ister beyaz,ister siyah olsun.Nerede doğmuş olursa olsun,zengin veya fakir olsun hiç fark etmez tüm dünya çocukları dili,dini,deri rengi,cinsiyeti,ırkı,ülkesi ne olursa olsun eşittir…”
Bu düşünceye göre oluşturulan aşağıdaki şekillerde her kesit dünyadaki farklı bir çocuğu ifade ettiğine göre bu düşünceye uyar?

a) b) c) d)

16-Başka bir insan ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir?
a-) Yaşam hakkı
b-) Özel yaşamın gizliliği hakkı
c-) Konut dokunulmazlığı hakkı
d-) Mülkiyet hakkı

17-Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a-) Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir
b-) Çocuk, zulüm ve ayrımın her türlüsüne karşı korunacaktır.
c-) Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir.
d-) Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir.

18-Devlet aşağıdaki durumların hangisinde insanın yaşam hakkını engelleyebilir ?
a-) seferberlik
b-) sıkıyönetim
c-) Deprem
d-) Hiçbiri

19-Dokunulmazlık hakkı ne zaman ortadan kalkar?

a-) Doktora gidince
b-) Hırsızlık yapınca
c-) Sinemaya gidince
d-) Okula gelince

20-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-) Her insan 18 yaşına kadar çocuk sayılır.
b-) UNİCEF çocuklara yardım eden bir kuruluştur
c-) Engelli ve sığınmacı çocukların eğitim hakkı yoktur
d-) Türkiye uluslararası çocuk haklarını imzaladı.
Her soru 5 puandır.başarılar dilerim :SÜRE:40 dk.

Cevap anahtarı
Adı Soyadı:
No: Puanı: TARİH:…./…./…..
İstanbul Bağcılar İlkokulu İnsan Hak.Dersi 1.Dön.2.Yaz.

“…Gel oğlum kalk bakalım tahtaya, sana bir sorum var.
– Buyurun, sorun öğretmenim.
– Canlılar kaça ayrılır?
– Dörde ayrılır öğretmenim.
– Bana yanlış gibi geldi ama say bakalım.
– Bitkiler,Hayvanlar,İnsanlar,Çocuklar.
– Çocuklarda insan değil mi oğlum?
– Haklısınız, o zaman canlılar üçe ayrılır öğretmenim.
– Peki, şimdi yeniden say bakalım.
– Bitkiler, Hayvanlar ve çocuklar.
– Oğlum insanlara ne oldu?
– Kalplerinde sevgiyi yeşertip,aklılarıyla iyi-kötüyü ayırt edip,düşünebilenleri hep çocuk kaldılar, diğerleri de hayvanlaştılar öğretmenim..!”
1-Yukarıda anlatılana göre insanları hayvanlaştıran nedir?
a-) Kalplerinde sevgiyi yeşertmeleri
b-) Düşünebilmeleri
c-) İyi-kötü ayırt edebilmeleri
d-) Akılarını iyi ve sevgiden uzak tutmaları

2-Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir?
a-)Terlemek b-) Alet yapabilmesi
c-)Hareket etmesi d-)Yemek yemesi

3-4-5 soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız:
İnsani değer olan ve olmayan kavramlar haritası: sevgi yalancılık saygı düşmanlık eşitlik hoşgörü 1+1=2 ? özgürlük
İyi mi,kötü mü? + – – – + + 0 – +
Sevilir mi,nefret mi edilir? + – + – + + 0 – +
İnsanları dost mu,düşman mı eder? – – + – + + 0 – +
İnsan için değerli olan bir şey mi? + – + – + + 0 – +
Doğru mu,yanlış mı kabul edilir? + – + – + + D – +
3-Yukarıdaki kavram haritasını dolduran öğrenci bazı kavramları değerlendirirken hata yapmıştır. Hatalı değerlendirilen kavramlar aşağıdakilerden hangileridir?
a-) sevgi-saygı b-) sevgi-özgürlük
c-) hoşgörü-eşitlik d-) yalancılık-düşmanlık

4- “?” olan kutucuğa aşağıdaki hangi kavram yazılmalıdır?
a-) dostluk b-) dayanışma c-) nefret d-) adalet

5-Tabloda matematiksel ifadeye neden “0 ve D yazmıştır?”
a-) Matematiksel doğrular iyi-kötü nitelemesini içermediği için
b-) Matematiksel ifadeler insani bir değer olduğu için
c-) Matematiksel ifadeler kişiden kişiye değiştiği için
d-) Matematiksel ifade yanlış olduğu için.
6-İnsan;akıl ve vicdan sahibi bir varlık olduğu için yaptığı her şeyden sorumludur.çünkü akıl ona iyi-kötü şeyleri ayırt etme,vicdan ise hissetme yeteneğini vermiştir.bu nedenle insan iyi-güzel-doğru-faydalı olan şeyleri yapmakla sorumludur. Aşağıdakilerden hangisi insanın bu özelliğine uyar?
a-) Başkaları ile alay etmek
b-) Suyu tasarruflu kullanmak
c-) Yalancı şahitlik etmek
d-) Hasta ziyaretlerine gitmemek

7-“…İnsan hakları :aklı ve vicdan sahibi olan,insani
değerler üretebilen,mükemmel bir varlık olan
insanın onuruna saygı duymaktır.”
Aşağıdakilerden hangisinde insan onuruna saygısızlık edilmiştir?
a-) Esirlere iyi davranmak
b-) Esirlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak
c-) Esirleri aşağılamak,aç bırakmak
d-) Esirlere su ve ekmek vermek

8-Bir bitkinin yaşabilmesi için güneş ışığı,su-toprak ve havanın bir arada,dengeli olması gerekir.Bunlardan herhangi birinde dengesizlik olursa bitki ölür.İşte herhangi bir ülkede insan haklarının olabilmesi içinde insan yaşamına ( ) saygının yanında özgürlük ( ) ve eşitliğin ( ) eşit düzeyde olması gerekir.Bunlar olmadan kişilere verilen sorumluluk (▲) baskıdan başka bir şey değildir.
O halde aşağıdaki durumların hangisinde insan haklarından söz edilebilir?
a-) Ö E
Y

b-) Ö E
Y

c-) E Ö
Y
d-) S▲ E
Y

9-“Ben özgürüm istediğim her şeyi yaparım.” Diyen birisi,araba park etme konusundaki özgürlüğünü başka insanların hak ve özgürlüğüne zarar verecek bir biçimde kullanırsa”
Arabasını nereye park etmiş olamaz?
a-) Garaj çıkış kapısına
b-) Boş araziye
c-) Kaldırıma
d-) Depo giriş kapısına

10-11-12 soruları aşağıdaki örnek duruma göre cevaplayınız:

“Kantin satışlar 08:16 da başlayacaktı kantin sırasında 5 kişi vardı.Sıraya sonradan gelen 4 öğrencinin geldikleri saat ve girdikleri sıra şöyledir:
☼-Ceren : 08:13 de geldi 8.sıraya girdi.
☺-Salih : 08:10 da geldi 6.sıraya girdi.
◙-Emirhan : 08:16 da geldi 5.sıraya girdi.
♠-Ruveyda: 08:08 de geldi 7.sıraya girdi.”

10-Hakkı olan sıraya girmeyerek eşitliği bozup,haksızlığa neden olan öğrenci hangisidir?

a-) Emirhan
b-) Ceren
c-) Salih
d-) Ruveyda

11-Anlatılan bu olayda haksızlığa uğrayan öğrenciler hangileridir?

a-) Sadece Ruveyda
b-) Ruveyda ve Salih
b-) 5.sıradaki çocuk
d-) Emirhan’ın arkasındakiler

12-Hak ve adaletin yerine gelebilmesi için sonradan gelen 4 öğrencinin sıralamasının nasıl olması gerekir?

a-) ☼,☺,◙,♠
b-) ♠,☺,☼,◙
c-)☺,♠,☼,◙
d-) ☼,◙,☺,♠

13-Temel ihtiyaçları karşılanmayıp ihmal edilen,okula kirli elbise ile gelen bir çocuk için ne söylenebilir?
a-) Mutlu
b-) Neşeli
c-) Üzgün
d-)Güvenli

14-Aşağıdakilerden hangisi 4.sınıfa giden bir çocuğa verilebilecek bir sorumluluktur?
a-) Market alış-verişi sırasında yardım etmek
b-) Eve gelen faturaları ödemek
c-) Kardeşlerinin ihtiyaçlarını belirlemek
d-) Bankamatikten evin ihtiyacı kadar para çekmek
www.sorubak.com
15-“Çocuklar ister beyaz,ister siyah olsun.Nerede doğmuş olursa olsun,zengin veya fakir olsun hiç fark etmez tüm dünya çocukları dili,dini,deri rengi,cinsiyeti,ırkı,ülkesi ne olursa olsun eşittir…”
Bu düşünceye göre oluşturulan aşağıdaki şekillerde her kesit dünyadaki farklı bir çocuğu ifade ettiğine göre bu düşünceye uyar?

a) b) c) d)

16-Başka bir insan ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir?
a-) Yaşam hakkı
b-) Özel yaşamın gizliliği hakkı
c-) Konut dokunulmazlığı hakkı
d-) Mülkiyet hakkı

17-Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a-) Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir
b-) Çocuk, zulüm ve ayrımın her türlüsüne karşı korunacaktır.
c-) Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir.
d-) Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir.

18-Devlet aşağıdaki durumların hangisinde insanın yaşam hakkını engelleyebilir ?
a-) seferberlik
b-) sıkıyönetim
c-) Deprem
d-) Hiçbiri

19-Dokunulmazlık hakkı ne zaman ortadan kalkar?

a-) Doktora gidince
b-) Hırsızlık yapınca
c-) Sinemaya gidince
d-) Okula gelince

20-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-) Her insan 18 yaşına kadar çocuk sayılır.
b-) UNİCEF çocuklara yardım eden bir kuruluştur
c-) Engelli ve sığınmacı çocukların eğitim hakkı yoktur
d-) Türkiye uluslararası çocuk haklarını imzaladı.

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


56 − = 47

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.