4.Sınıf Fen Teknoloji 1.dönem 3.yazılı soruları 2015-2016

Adı Soyadı:……………………………………………..              No:………                                   Aldığı Puan:………

………..İLKOKULU 4/……SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 3.SINAVI

 Aşağıdaki şıklarda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. B) Sıvı maddeler akışkandır.

C) Gazlar bulundukları ortamda yayılabilir. D) Sıvılar sıkıştırılabilirler.

 Yere saçılan toplu iğneleri aşağıdaki yöntemlerden hangileri ile daha kolay ayırabiliriz?

A) Cımbızla toplayarak B) Mıknatıs yaklaştırarak

C) Süpürge ile süpürerek D) Elimizle toplayarak

 Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) N ve S harfi ile gösterilen iki kutbu vardır. B) Zıt kutupları birbirini çeker.

C) Halka, çubuk ve U şeklinde olanları vardır. D) Kırıldıklarında mıknatıslık özelliği kaybolur.

Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerinden biridir?

A) Tadı B) Şekli                       C) Kütlesi                     D) Rengi

 “Atalay’ın annesi 67 gram kütlesindeki kavanoza süt dolduruyor. Süt kavanozla birlikte tartıldığında 560 gram geldiğine göre, Atalay’ın annesinin kavanoza doldurduğu sütün ağırlığı kaç gramdır?

A) 500g B) 483g                       C) 493g                      D) 503g

“Sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır. Sıvıların hacmini……..ile ölçeriz.”Cümlesini nasıl tamamlarız?

Adsız

A) Eşit kollu terazi B) Baskül                    C) Elektronik tartı                  D) Dereceli silindir

Yukarıda içinde su bulunan dereceli silindirin hacmi 10 ml.’dir. İçine taş atıldığında hacmi 30 ml.’ye çıkmıştır. Buna göre taşın hacmi kaç ml’dir?

A) 20 ml                B)  15 ml                     C)  25 ml                     D) 40 ml

 Aşağıda madde ve halleriyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Benzin- sıvı B) Bulut- gaz C) Tuz- sıvı                  D) Taş-katı

Elif, aynı büyüklükteki iki balondan birini iyice şişirip, diğerini şişirmeden ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı. Elif, bu deneyi hangi amaçla yapmıştır?

A) Havanın hacmini bulmak                      B)  Balonun kütlesi olduğunu göstermek.

C )  Balonun hacmini ölçmek.                                   D)  Havanın kütlesi olduğunu göstermek.

Kabı ile birlikte tartılan bir maddenin kütlesine ne denir?

A) Kütle B) Brüt kütle               C) Net kütle                D) Dara

Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi değildir?

A) İç organları korur. B) Dolaşıma yardım eder.

C) Vücudumuza destek olur. D) Hareket etmenizi sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi maddedir?

A) Ses B) Elektrik                 C) Ampul                 D) Isı

Hacim, aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

A) Dereceli silindir B) Kilogram C) Terazi                     D) Kantar

Maddelerin hacimleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gazlar bulundukları kabı doldurur­lar.

B) Sıvıların hacmi dereceli silindirle öl­çülür.

C) Şekli düzgün olmayan katıların hac­mi ölçülemez.

D) Hacim, maddelerin ölçülebilir özel­liklerdendir

Mutfak tüpleri gazların hangi özelliği kullanılarak yapılmıştır ?

A) Sıkıştırılabilme B) Belli bir şekilleri olmama C) Ortamda yayılabilme       D) Akışkan olma

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yemeğin buharı sıvı hâldedir. B) Kesme şeker katı hâldedir.

C) Benzin gaz hâldedir. D) Buz gaz hâldedir.

Aşağıdakilerden hangisi ısı alarak gerçekleşen bir olay değildir?

A) Dondurmanın erimesi B)Suyun yoğuşması C) Buzun erimesi        D)Karın erimesi

“ ……………… bulundukları ortama yayılan maddelerdir.” cümlesinde boş bırakılan yere seçeneklerdeki hangi sözcük yazılmalıdır?

A) Sıvılar B) Gazlar C) Katılar                    D) tüyler

Aşağıdaki maddelerden hangisi akışkan değildir?

A) zeytinyağı B) pamuk C) benzin                    D) kolonya

Maddenin hallerini göz önünde bulundurduğu-muzda aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Su buharı – Sıvı B) Hava – Gaz C) Süt – Sıvı                D) Karbondioksit – Gaz

“Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hal-de bulunurlar. Belirli bir hacmi ve şekli olan maddelere katı maddeler denir.”

Buna göre, hangisi katı madde değildir?

A) süt B) tuğla C) Taş              D)Tahta

parfüm         su buharı         soluduğumuz hava          buz

I                     II                                III                             IV

Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri gaz halindedirler?

A) Yalnız I B) I ve II C) I, II, III                     D) III, IV

Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Hava B) Sis C) Su buharı                D) Su

Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilme özelliğine sahip değildir?

A) Çelik tencere B) Toplu iğne                      C) Demir tozu                         D) Cam bardak

Aşağıdaki maddelerin hangisi suda yüzmez?

A) Mantar tıpa B) Çelik bilye C) Tahta parçası         D) Plastik şişe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 2 = 4

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.