4.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

4.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları

1-“Bismillahirrahmanirrahim”in anlamı nedir?                    A) Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla.                            B) Allah’ın selamı üzerine olsun.                                                C) Rahman olan Allah’ın Adıyla                                                    D) Bağışlayan Allah’ın Adıyla

2- Yüce Allah’ın insanları hem bu dünya hem de öbür dünyada mutlu etmek için gönderdiği emir ve yasakların tümüne ne denir?                                                A) Mezhep      B)Peygamber      C)Din          D)Ahiret

3-Kur’ân-ı Kerim’in ilk ve son sûresi aşağıdakilerden hangisidir?                                                                A) İhlas-Fatiha Suresi          B) İhlâs-Nas Suresi                                               C) Fatiha-Kevser Sûresi       D) Fatiha-Nas Suresi

1- Muhammeden abduhu      2- İlâhe illallah

3- Eşhedü en lâ    4- Ve resuluh    5- Ve eşhedü enne

4- Bu kelimelerin kelime-i şehadet cümlesi olarak doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 3, 1, 2, 4, 5 C) 5, 2, 3, 1, 4              D) 3, 2, 5, 1, 4

5-“……………….. temiz olanları sever”

“Temizlik …………………yarısıdır. Yukarıda boş yerlere sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir

 1. A) Muhammed – İslam’ın B) Allah – Sağlığın
 2. C) Allah – İmanın                                                              D) Öğretmen – Mutluluğun

 

6- Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine Cebrail vasıtasıyla bildirmesine ne ad verilir?           A)  Mesaj       B)  İletişim    C)  Haber    D) Vahiy

 

7- Kuran’ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılarak İslam ülkelerine gönderilmesi hangi halifeler zamanında gerçekleşmiştir?

 1. A) Ömer – Hz. Ebubekir
 2. B) Osman – Hz. Ebubekir
 3. C) Ebubekir – Hz. Osman
 4. D) Ali – Hz. Ömer

 

8-Öğretmenimiz iki çiçek ekmemizi ve onlardan biri ile her gün sevgi dolu konuşmalar yapmamızı diğeri ile ise konuşmamamızı söyledi. İki hafta sonra sınıfta izlenimlerimizi paylaşacağız.
Acaba öğretmenimiz bu deneyle ne anlatmak istedi?

 1. A) Sevgi yaşamın kaynağıdır.
 2. B) Çiçek bakımının önemi büyüktür.
 3. C) Sevgi dolu konuşulan çiçek solacaktır.
 4. D) Konuşmanın çiçek bakımında bir önemi yoktur.

 

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.” Hadisi Şerif

9- Bu hadise göre sevginin önem nedir?
A)
Cennete girmenin yolu birbirimizi sevmekten geçer.
B) Sadece yakın arkadaşlarımızı sevmeliyiz.
C) Birbirimizi sevmesek de olur.
D) Cennete girmek için iman etmek gerekmez

10-Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi yanlış bir bilgidir? 

 1. A) Kız çocuklarına değer verilmezdi. B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi. C) Kabile olarak yaşantı vardır                                               D) İyi ve güzel davranışlar yaygındı

11-Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki derneklerden hangisine üye olmuştur?                                                 A) Erdemliler Cemiyeti         B) Daru’l – Erkam                         C) Daru’n – Nedve               D) Ashab – ı Suffa

12- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Kuran yaklaşık olarak 23 yılda indirilmiştir.
 2. B) Kuran Arapça olarak indirilmiştir
 3. C) Peygamberimiz 40 yaşında peygamber olmuştur.
 4. D) Kuran’ın hepsi bir defada indirilmiştir.

 

13) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokman’ın öğütlerinden değildir?

 1. Allah’a hiçbir şeyi şirk koşma.
 2. Anne ve babana saygılı ol.
 3. İnsanları küçümse ve kibirlen.
 4. Namaz kıl ve iyilik et.

 

14) Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın uzun sürede indirilmesinin sağladığı faydalardan biri değildir? A) Kuran’ın ezberlenmesini kolaylaştırmıştır.

 1. B) İndirilen ayetlerin uygulamasını kolaylaştırmıştır.
 2. C) Peygamberimize zor anlarında moral kaynağı olmuştur
 3. D) İslamiyet’in yayılması zorlaşmıştır.

 

15-Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa  suresi sırasıyla hangisidir?                                                                A) Bakara-İhlas Suresi              B) Maide –İhlas Suresi                                               C) Âli İmran-Kevser Sûresi   D) Bakara-Kevser Suresi

16-Ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?                                                                  A)Sureleri oluşturur.                                                                  B)Baş ve son tarafı belirlenmiştir.                                   C)6660 ayet vardır.                                                D)Kur’an-ı Kerimin temel öğesidir.

I-Kur’an-ı Kerim’in tamamın ezberleyenlere……denir. II-  Kur’an-ı Kerim’in karşılıklı okunmasına . . . .denir III- Kuran’ı Kerim’in baştan sona okunmasına….denir. 17-Boşluğa sırasıyla hangileri yerleştirilmelidir ?                      A) Hafız-Mukabele-Hatim                                                 B)  Mukabele –Hatim-Hafız                                                     C) Hatim –Hafız-Mukabele                                                  D)  Hafız-Hatim-Mukabele

18- Sureyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?                                                             A)Mekkede inen ayetlere mekki denir.                          B)Kur’an da 114 sure vardır.                                C)Ayetlerden oluşan Kur’anı Kerim bölümleridir.           D)Bakara Suresi hariç hepsi Besmele ile başlar.

19- Cüz  ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır           A)Parça,bölüm demektir.                                       B)Kur’an 25 Cüzden oluşur                                                 C) Kur’an 20 şer sayfadan oluşur.                           D)Sadece son cüz 24 sayfadır.

20- Kur’an ayetlerini yazan kişilere ne ad verilir   A) Yazıcı  B) Vahiy Katibi    C) Katip  D) yazıcı katibi

21-Boşlukları uygun şekilde doldurunuz…

 

1-6-11-16-
2-7-12-17-
3-8-13-18-
4-9-14-19-
5-10-15-20-

Sevgili Peygamberimiz ………………… ilk vahiy ………….…..adlı melek tarafından …… yılında, Nur dağındaki……..…..mağarasında ve …..………. ayının …..…nci gecesi olan ……..……gecesinde inmiştir.Bu mağarada gelen ilk vahiy …..…… emri ile başlayan ……..…… suresinin ilk 5 ayetidir.Peygamberimiz başından geçenleri ilk hanımı olan ………..…… ye anlattı.O da Peygamberimizi bilge bir kişi olan Varakaya götürdü.Bu bilge insan peygamberimizin kutsal kitaplarda önceden müjdelenen son Peygamber olduğunu anladı.

 

1-20 Her Soru 3 Puandır(60 puan) 21. Soru(20 puan)              

AnnesiAmcası
BabasıSüt Annesi
DedesiGetirdiği Kutsal Kitap
Doğum tarihiVefat tarihi
Doğum yeriVefat yeri
 1. Soru (8 Puan) 23.Soru (12 Puan)dır.

www.sorubak.com

 

22- Bismillahirrahmânirrahîm.
Elhamdü…………rabbil’alemin.Errahmânir’rahim…………………..………..İyyâke na’budü  ve………….. neste’în………..…………müstakîm
Sırâtellezine ……………aleyhim…………………. aleyhim ve………………(Amin)

23-Kevser Suresinin okunuşunu ve anlamını yazınız…

Bismillahirrahmânirrahîm.

Okunuşu:İnnâ a’teyna…..

 

Anlamı:Resulum Şüphesiz biz….

 

Süreniz 40 dakikadır/Başarılar Dilerim

                     Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 2 = 8

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.