4.sınıf din dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

Adı-Soyadı: Sınıf – No:

OKUL ADINIZI YAZINIZ İLKOKULU 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4 / A SINIFI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI
(TEMİZ OLALIM VE HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM ÜNİTESİ)
Soru 1. Peygamberimizin “Temizlik imanın yarısıdır.” sözü bize neyi öğütler?

A) Çok ibadet yapmayı
B) Müslüman’ın temiz olmasını
C) İnsanları sevmeyi
D) Erken kalkmayı

Soru 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Giysi temizliğinin önemi yoktur.
B) Dinimiz çevre temizliğine önem verir.
C) Dinimiz beden temizliğine önem verir.
D) Okulun temiz olması ders yapma isteğimizi artı-rır.

Soru 3. “……………. , imandan gelir.” sözünü aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlayı-nız?

A) Dürüstlük B) Güven
C) Temizlik D) Zenginlik

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi hem ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar?

A) Abdest B) Hac C) Zekât D) Oruç

Soru 5. Abdest alma hangi temizliğe örnektir?

A) Beden temizliğine
B) Giysi temizliğine
C) Ruh temizliğine
D) Çevre temizliğine

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Haftada en az bir kere banyo yapmalıyız.
B) Çamaşırlarımızı sık sık değiştirmemeliyiz
C) Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalı-yız.
D) Yemekten sonra dişlerimizi fırçalamalıyız.

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi beden temizliği ile ilgili değildir?

A) Elleri yıkamak
B) Tırnakları kesmek
C) Saçları temiz tutmak
D) Kötü söz söylememek

Soru 8. Yalan söylemek, dedikodu yapmak, aldatmak gibi ahlaka aykırı davranışlar neyin ifadesidir?

A) Kalp kirliliğinin B) Öfkenin
C) Çekememenin D) Beden kirliliğinin

Soru 9. “Dürüstlük” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dürüst kişilerden oluşan toplumlar huzurlu ve
mutlu olurlar.
B) Dürüstlük iç temizliğin bir göstergesidir.
C) Dürüst insanlar başarısız olur.
D) Dürüst insanlar hem Allah hem de insanlar
tarafından sevilir.

Soru 10. Namaz kılan bir insan öncelikle neye dikkat etmelidir?

A) Namaz kılınan yerin güzelliğine
B) Sadece çevre temizliğine
C) Çevrenin güzelliğine
D) Üst, baş ve namaz kılacağı yerin temizliğine

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi iç temizlikle ilgili değildir?

A) Yüzü yıkamak B) Dürüst olmak
C) Sözünde durmak D) Güvenilir olmak

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaklı bir insana yakışan bir davranış değildir?

A) İyilik ve yardımseverlik
B) Doğruluk ve dürüstlük
C) Hoşgörülülük
D) Kin ve nefret tutmak

Soru 13. Elhamdü lillahi rabbi’l alemin, ……… Fatiha suresine göre boşluğa aşağıdaki ayetler-den hangisi gelmelidir?

A) maliki yevmiddin
B) errahmanir-rahim
C) iyyake nestain
D) sıratal müstakim

Soru 14. Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir?

A) Çevre temizliği B) Elbise temizliği
C) Kalp temizliği D) Beden temizliği

Soru 15 Hz. Muhammed nerede doğmuştur?

A) Medine B) Cidde
C) Mısır D) Mekke

Soru 16. Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi kaçtır?

A) 20 Şubat 571 B) 20 Mart 571
C) 20 Nisan 571 D) 20 Mayıs 571

Soru 17. Hz Muhammed’in doğduğu toplumla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Haksız kazanç yaygındı.
B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.
C) Kadınlara değer verilirdi.
D) İçki, kumar yaygındı.

Soru 18. Mekke hangi ülkeye ait bir şehirdir?

A) Irak B) Arabistan
C) Suriye D) Türkiye

Soru 19. İnsanların bazısının Allah’ı bırakıp taş, ağaç, hayvan gibi varlıklara ibadet ettiği gözlen-miştir. Bu tür varlıklara ne ad verilir?

A) Put B) Heykel
C) Resim D) Eşya

Soru 20. Hz. Muhammed doğduğu sırada bir kısım insanlar Allah inancı üzerine yaşıyor,
putlara tapmıyordu. Hz Muhammed de bu inanç üzerine yetişmiştir. Bu insanlara ……………. denir.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Hıristiyan B) Yahudi
C) Hanif D) Budizm
Soru 21. Peygamberimizin anne ve babasının adı nedir?

A) Âmine – Vehb B) Âmine – Abdullah
C) Halime – Abdullah D) Hatice – Abdülmuttalip

Soru 22. Geçmişte bazı insanlar para karşılığı alınıp satılıyordu. Bu insanların hiçbir hakları da yoktu ve çok ağır işlerde çalıştırılıyordu. Bu insanlara ne ad verilirdi?

A) Köle B) Özgür
C) Hür D) Uşak

Soru 23. Hz. Muhammed’in babası Abdullah kimin oğludur?

A) Ebu Talib B) Abdülmuttalip
C) Abdurrahman D) Hz. Ebubekir

Soru 24. Hz. Muhammed 25 yaşına kadar kimin yanında kalmıştır?

A) Halime B) Abdülmuttalip
C) Zübeyir D) Ebu Talip

Soru 25. Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda çocukları sütanneye verme geleneği vardı. Hz. Muhammed’in annesi Âmine onu emzirecek bir kadın arıyordu. Sütanne bulunmuş ve sütanne ………… Hz. Muhammed’e dört yıl bakmıştı.

Boşluğa hangi isim gelmelidir?

A) Ayşe B) Hatice
C) Halime D) Fatma

Not: Her soru 4 puandır…
Başarılar dilerim.

HAZIRLAYAN

AD VE SOYAD YAZINIZ
OLAY TAMAMDIR
YAZDIR KULLAN

@ by Hür–MAN

4/A Sınıf Öğret.

CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A C A A B D A C D A D B C D C C B A C

21 22 23 24 25
B A B D C

www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


78 + = 85

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.