4.sınıf 2.dönem 1.sosyal bilgiler yazılı soruları 2015-2016

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1 YAZILI
Ad-Soyad: sınıf-no:
Aşağıdaki testlerin doğru şıklarını işaretleyiniz.(20.3:60P)
1-Büyükbaş hayvancılığının en çok yapıldığı bölgeler hangisidir?
A-Doğu Anadolu-İç Anadolu B-Akdeniz-Ege C-Doğu Anadolu-Karadeniz D-Marmara-Ege
2-Urartuların başkenti neresidir?
A-Hattuşaş B-Tuşpa C-Sardes D-Karabalasagun
3- Tarım İşletme Genel Müdürlüğü nün kısaltması aşağılakilerden hangisidir?
A-TİGM B-TAİGEM B-TAİG D-TİGEM
4-Anal adı verilen yıllıkları kimler kullanmıştır?
A-Hititler B-Urartular C-Sümerler D-Babiller
5-Töre nedir?
A-Yazılı olmayan kurallar B-Yazılı olan kurallar C-Tören D-Halifelerin seçtiği kurallar
6- Bedevi Medeni
A- Çöllü Soylu
B- Köle Şehirli
C- Şehirli Çöllü
D- Çöllü Şehirli
7-Talas savaşının yapıldığı yıl nedir?
A-750 B-751 C-752 D-758
8-Karahanlıların bilinen ilk hükümdarı kimdir?
A-Teoman B-Nizamülmülk C-Bilge Kül Kadır Han D-Karahanlı Mahmut
9-2.Köktürk Devleti nin kurucusuna derleyen toparlayan anlamında hangi lakap verilmiştir.?
A-Kaşgar B-Sultan C-Kadır D-Kutluk
10-Divan-ı Lügat-i Türk Adlı eseri kim yazmıştır.?
A-Gazneli Mahmut B-Nizamülmülk C-Yusuf Has Hacip D-Kaşgarlı Mahmut
11-Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden değildir?
A-Ateş yakıp dua etme B-Asker uğurlama C-Kız isteme D-Gelin ertesi
12-İyon topraklarında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A-Efes B-Gordion C-İzmir D-Foça
13-Dandanakan Savaşı kimler arasında gerçekleşti?
A-Gazneliler-Karahanlılar B-Gazneliler-Selçuklular C-Selçuklular-Karahanlılar D-Uygurlar-Selçukluar
14-Kim hangi yılda karahanlıların resmi dinini İslam ilan etti?
A-944 yılında Satuk Buğra Han B-948 yılında Satuk Buğra han C-940 yılında Nizamülmülk D-944 yılında Yusuf Has Hacip
15-Şeker pancarı en çok ………………………………………….. de yetişir.
A-Doğu Anadolu B-Güneydoğu Anadolu C-İç Anadolu D-Ege
16-Celali takvimini kim kullanmaya başlattı?
A-Tuğrul Bey B-Alparslan C-Metehan D-Melikşah
17-İlk İslam türk devleti Aşağıdakilerden hangisidir?
A-Karahanlılar B-Hunlar C-Köktürkler D-Selçuklular
18-Emevler Dönemi hangi yıllar arasındadır?
A-661-750 B-750-1212 C-630-661 D-751-780
19-İslamiyet ………………………………….. dan sonra Türklere yayılmaya başladı.
A-Kaşgarlar B-Hunlar C-Talas Savaşı D-Dandanakan Savaşı
20-Ziggurat denen tapınakları kim kullandı?
A-Mezopotamyalılar B-Hititler B-Anadolular D-İyonlar
Aşağıdaki boşlukları uygun olarak doldurunuz.(2.10:20P)
21-DSİ nin açılımı …………………………………………………………………… dır.
22-Bedir Savaşı …………………………………………………………………… arasında yapıldı.
23-Tarım kredi kooperatifleri kısaltması ………………… dir.
24-Abbasiler en parlak dönemini …………………………………………………. Döneminde yaşadılar.
25-Tarım ürünlerinin alım satışını yapan kurum ………………………………………….. dir.
26-İlk vahiy ………………………. Yılında indi.
27-Mutluluk veren bilgi adlı eseri …………………………………………. Yazmıştır.
28-Nizamülmülk ………………………………………………………….. adlı eseri yazmıştır.
29-Melikşah ………………………………………….. in oğludur.
30-İlk türk devleti …………………………………………… dır.
Doğru-yanlışları yapınız.(5.1:5P)
31-Turunçgiller en çok Ege Bölgesi nde yetişir.(………)
32-Küçükbaş Hayvancılık Güneydoğu ve Akdeniz Bölgelerinde yaygındır.(………)
33-Tarihteki ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşmasıdır.(……..)
34-Mısır en çok Ege Bölgesi nde yetişir.(…….)
35-Tütün sanayi bitkileri arasında yer alır..(………)
Sorulayı cevaplayınız.(3.5:15P)
36-4 halifeyi sırasıyla yazınız.
37-Tarımı destekleyen kuruluşların 5 tanesini yazınız.
38-Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıklarını yazınız ve belirtiniz. Başarılar…..
www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.