2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

2022 bursluluk sınavı ne zaman
2022 bursluluk sınavı ne zaman

2022 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınav konuları hangileridir?

Bildiğiniz üzere MEB tarafından her yıl yapılan bursluluk sınavına  5. 6. 7. 8. hazırlık sınıfı. 9. 10 ve 11. sınıflar girebiliyor.  Sınava her isteyen öğrenci katılamıyor. Bunun  için 2022 İOKBS başvuru kılavuzundan açıklanacak olan 2022 Mali Yılı için tespit edilen ve Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarı geçmemesi gerekiyor.

2021 Yılı İçin: “Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.”

2022 Yılı İOKBS başvuru için bu rakam değişecektir.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul ediliyor.

2022 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu ana kadar resmi olarak açıklanmış bir tarih yok. 2021 Bursluluk sınavı başvuruları  8-26 Şubat 2021 tarihinde alınmış. Sınav 25 Nisan 2021 tarihinden yapılması gerekirken pandemi nedeniyle 5 Eylül 2021 tarihinde yapıldı.

2022 İOKBS sınav başvuruları da tahminlerimize göre şubat ayı içerisinde alınacak. Sınav yine nisan ayı sonlarında yapılacak.

2021 İOKBS takvimi şu şekildeydi:

2022 bursluluk sınav konuları hangileridir?

2022 Bursluluk sınav sürecinde MEB bursluluk sınav konularını açıklıyor. 2022 İOKBS bursluluk sınav konuları açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

2021 İOKBS bursluluk sınav konuları:

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları şu şekilde:

a)      Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)      Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c)      Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak, ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d)      Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen ………… (……………) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde; · EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2021 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge, · Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği, · Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır

KONTENJAN DAĞILIMI

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a)      %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b)     %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak
çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c)      %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

d)     %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir. Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2021 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

2022 bursluluk sınav konuları

2022 bursluluk sınav konuları

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

67 − 65 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.