2016-2017 7.Sınıf Din Kültürü 1.dönem 1.Yazılı Sınavı

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

…………….. ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

ADI – SOYADI:                                                                                  SINIFI – NO:

“Allah’a, Peygamberlere ve kutsal kitaplara imanın bir gereği de meleklere imandır.”

1- Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Melek” kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir?

a) Elçi b) Haberci c) Kuvvet d) Kanat

“Şüphesiz Rabbimiz Allah’tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner.” (Fussilet Suresi, 30-31. Ayet)

2- Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?

a) İçlerinden iyileri ve kötüleri de vardır.
b) Gözle görülemeyen varlıklardır.
c) Günah işlemezler.
d) Yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçları yoktur.

“Kıyamet ve insanların diriliş vaktini ilan etmekle görevli olan melektir.”

3- Yukarıda anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cebrail b) Azrail c) İsrafil d) Mikail

“Yağmur, kar gibi doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan melektir.”

4- Yukarıda anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cebrail b) Azrail c) İsrafil d) Mikail

“Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir.” (İnfitar,10)

5- Yukarıdaki ayette anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kiramen Katibin b) Hafaza Melekleri
c) Münker –Nekir d) Vahiy kâtipleri

“Yaptığımız davranışların yazıcı melekler tarafından izlendiğini ve kayıt altına alındığını bilmemiz davranışlarımızı olumlu yönde etkiler.”

6- Yukarıdaki ifadeden yola çıkarak aşağıdaki davranışlardan hangisi buna uygun düşmez?

a) Sadaka vermek b) Hile yapmamak
c) Çevreyi kirletmek d) Sözünü tutmak

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat Suresi 56. Ayet)

7- Aşağıdakilerden hangisi Cinler için söylenemez?

a) Öz ateşten yaratılmışlardır.
b) Geleceğe ait sonsuz bilgileri vardır.
c) Cinlerden bazıları Hz. Muhammed’i dinlemiştir.
d) Uzun mesafeleri kısa zamanda alabilirler.

“Şeytan, gerçekten apaçık, saptırıcı bir düşmandır.” (Kasas Suresi, 15. Ayet)

8- Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden birisi değildir?

a) İnsanlar arasına kin ve düşmanlık sokar.
b) İnsanları Allah’ı anmaktan alıkoymak ister.
c) İnatçı, nankör ve kibirlidir.
d) Kendine güvenenleri yardımsız bırakmaz.

“Doğaüstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlanmaya batıl inanç denir.”

9- Aşağıdakilerden hangisi Batıl inanç olarak tanımlanamaz?

a) Falcılık b) Kültür-Sanat
c) Ruh Çağırma d) Sihir-Büyü

“Her canlının bir sonu olduğu gibi yaşadığımız evrenin de bir sonu vardır.”

10- Dünya hayatının son bulmasına ne denir?

a) Ahiret b) Mahşer c) Mizan d) Kıyamet

11- Şeytandan korunmanın yolları arasında hangisi gösterilemez?

a) İyi arkadaş seçmek ve doğru insanlarla beraber olmak.
b) Ruh çağırma seanslarına katılarak yardım
c) Allah’ a dayanmak ve onun yolundan gitmek.
d) Felak ve Nas surelerini okumak.

“İnsanlar, yaptıklarının hesabını vermek üzere kıyamet günü __________ denilen büyük bir meydanda Allah’ın huzurunda toplanacaklardır.”

12- Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

a) Kevser b) Sırat c)Mahşer d)Berzah

13- İnsanların dünyada iken sarf ettikleri her bir sözün yazıldığı ve kaydedildiği; mahiyeti bizce bilenemeyen ilahi kayda ne denir?

a) Mizan b) Kevser c) Amel defteri d) Sırat

14- Kabir hayatında insanları sorgulamakla, onlara belli sorular sormakla görevli olan melekler aşağıdakilerden hangileridir?
a) Hafaza Melekleri b) Münker ve Nekir
c) Vahiy Kâtipleri d) Kiramen Katibin
15- Batıl inanç İslam dinine sonradan ilave edilen akıl dışı söylemlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi batıl inanç değildir?

a) Gece tırnak kesilirse ömür kısalır.
b) Duanın kabulü için yalnızca Allah ‘tan istenir.
c) Nazar boncuğu taşımak nazardan korur.
d) Fal bakarak gelecekle ilgili bilgi edinilebilir.

16- İnsanın bu dünyadaki amelleriyle inşa edilecek olan ve inanları Cennete ulaştırmayı sağlayan Cehennemin üzerinde kurulu olduğu bildirilen ilahi yola ne denir?

a) Sırat b) Mizan c) Mahşer d) Ba’s

17- Kuran’ın “falcılık ve büyü ” konusundaki bakışı

hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a) Falcılık ve büyüye izin verilmiştir.
b) Batıl inanış olup yasaklanmıştır.
c) Falcılık ve büyüyle uğraşanlar övülmüştür.
d) Falcılık ve büyü tavsiye edilmiştir.

” Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onun mükâfatını; kim de zere ağırlığınca kötülük yapmışsa onun cezasını görür. ” ( Zilzal Suresi 7 – 8. Ayetler )

18- Yukarıdaki Ayet-i Kerime aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
a) Kaza ve kaderi b) İlahi adaleti
c) Meleklere imanı d) Peygamberlere imanı
“ Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal bile edemeyeceği güzellik ”
19- Peygamberimizin tarif ettiği yer neresidir?
a) Dünya b) Âhiret c) Cennet d) Cehennem

20- Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez.
b) İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını Ahirette göreceklerdir.
c) Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir.
d) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir.

21-Görselli Soru

22- Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.

( ) Evrende sadece görebildiğimiz varlıklar bulunur.

( ) Dünyada yapılacak en küçük iyiliğin bile ahirette karşılığı görülecektir.

( ) Ölen kimselerin ruhlarıyla iletişim kurmak mümkündür.

( ) Ahirete inanmasak da imanımız da sıkıntı olmaz.

23- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a) Ağaç b) Çiçek c) Sevgi d) Serçe

24- Aşağıdakilerden hangisi Hz.Adem’e secde edip saygı göstermeyi reddetmiştir?

a) Melek b) Cin c) Azrail c) Şeytan

25- Aşağıda verilen Nâs Suresinin boşluklarını tamamlayınız.

Gul eûzu bi ……………….

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerril ………….. hannas

Ellezî yüvesvisü fî ………………….

Minel …………….. vennâs.

NOT: Bütün Sorular 5 Puandır. Süreniz 40 dakikadır. Başarılar Dilerim  www.sorubak.com

Yazılıyı ve Görsellerini İndirmek İçin Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 − = 9

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.