2015 9.sınıf dil ve anlatım dersi 2.dönem 2.yazılı soruları

Adı Soyadı:
Numarası :
Sınıfı :

ÇAYIROVA SÜLEYMAN DEMİREL LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2.SINAVI D GRUBU

www.sorubak.com
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur.
B) Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur
C) Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş
D) Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi
E) Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.

2. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, cümleye “sürekli olarak” anlamı katmaktadır?
A. Onun böylesine geciktiğini hiç görmedim.
B. O, planlı bir biçimde çalışır.
C. O, devamlı bir öğrencidir, yanlış yapmaz.
D. İşlerini daima zamanında bitirirdi.
E. Seni arar aramaz hemen yola çıktım.

3. Yaşam ( ) edebiyat değildir ( ) edebiyatı besleyen bir kaynaktır ( )
Bu cümlede parantezli yerlere hangi noktalama işareti gelir?
A. ( , ) ( ; ) ( . ) B. ( , ) ( , ) ( . ) C. ( ; ) ( ; ) ( . ) D. ( ; ) ( , ) ( … ) E. ( , ) ( , ) ( …)

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi “İlgilenir görünse bile; bir kimsenin acısı, başkasının umurunda değildir.” anlamını taşımaktadır?
A) El elin eşeğini türkü çığırarak arar.
B) Eldeki yara, yarasıza duvar deliği gibidir.
C) Elde bulunan, beyde bulunmaz.
D) El elin nesine; gülerek gider yasına.
E) El elden kalmaz, dil dilden kalmaz.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” edatının yazımı yanlıştır?
A.) Anladınız mı size neden kızdığımı?
B.) Projeyle ilgili dosyalar onda mı sende mi?
C.) Eskimi eski bir evde yaşamak kolay mı?
D.) Kapının önünde sıra bekleyenlerle ilgilenir misiniz?
E.) Sordunuz mu bugüne kadar, ne yiyip ne içtim?

6. Bu Ali’nin meyhanesi bu da masa
Bu ipi kimse için gezdirmiyorum
Bir kere asılmıştım çocukluğumda
Direkler gemideydi ha ha ha…
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır?
A) Ünsüz benzeşmesi B) Ünlü daralması C) Ulama D) Ünsüz yumuşaması E) Ses türemesi

7. (I.) Yazıda öne sürülen bir görüşü açmak, geliştirmek için başvurulan yollardan biri de alıntı yapmaktır. (II.) Alıntı, bir sav veya düşüncenin o alanda yetkin bir kişinin söylediği ya da yazdığı bir sözle güçlendirilmesidir. (III.) Sözün uzunluğuna göre bir cümle ya da bir parça olabilir. (IV.) Yerinde ve gerektiği biçimde yapılırsa yazılanlara inandırıcılık katar. (V.) Alıntı sözler çoğunlukla tırnak işareti içinde aktarılır.
Yukarıdaki parçada hangi cümle bir tanım cümlesidir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. Aşağıdakilerin hangisi bir isim cümlesidir?
A) Sinirlendiği zaman yaptığı tek şey bağırıp çağırmasıydı.
B) Kiracımız bu ayda kirayı ödememişti.
C) Çocuklar treni görünce sevinçle bağırdılar.
D) Aylin’le ben yatılı bir okulda okuyorduk.
E) Annem, bazen günlerce evden çıkmazdı.

9. Bazı geceler, uykum kaçınca
Düşünmemek için kötü şeyleri
Koşar, yıldızları seyrederim
Sabahı kollayan penceremden
Yukarıdaki dizelerde kaç yüklem vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. Seninleyken çok değildir yaram az
Senden gayri ilaç bana yaramaz
Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinas B) Benzetme (Teşbih) C) Tecahül-i arif
D)Telmih (anımsatma) E)Teşhis (kişileştirme)

11. “-den” hal eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan eki görevinde kullanılmıştır?
A) Öğrencilerinden ayrıldığı için çok üzgündü.
B) Kitaplarından bazılarını okul kütüphanesine armağan etti.
C) Okuldan eve kadar yürüdük.
D) O, ekmeği yerden biçer.
E) Ne zaman ağzını açsa parasızlıktan yakınır.
www.sorubak.com
12. “Konuşmayı çok sever bu ihtiyar; kulak ver, onun bütün söylediklerine.” Cümlesindeki “kulak ver” sözünün yerine aşağıdakilerin hangisi getirilirse cümle eskisine göre karşıt bir anlam kazanır?
A) kulak kesil B) kulak asma C) kulak kabart
D) kulağını aç E) kulağı delik ol

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?
A) Babamın keyfi yerindeyse, akşamları evde şenlik olurdu.
B) Bütün çocuklar istedikleri çizgi filmi sonuna kadar izlerdi.
C) Annem, mısır patlatarak hepimize birer tabak ikram ederdi.
D) Evin her köşesinden adeta kahkahalar yükselirdi.
E) Bütün bunları tekrar yaşamak için neler vermezdim ki!

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” anlamı vardır?
A) Onu olduğu gibi kabul etmesini söyledim.
B) Bir de aldığı gibi getirmesini öğrense…
C) O geldiği gibi gitmesini de biliyor.
D) Konuştuğu gibi yazmak için özen gösteriyor.
E) Çalışmayı sevdiği gibi eğlenmeyi de seviyor.
www.sorubak.com
15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili söz özne değildir?
A) Sisler Bulvarı bir gece haykırmıştı
B) Şu Şairler de sevgililerden de beter
C) Bir daha o fırsat geçer mi ele
D) Gezinir gözlerim çarşılarımda
E) Yüzünü hatırlatır gökyüzünde ne varsa
www.sorubak.com
16. Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi bir isim tamlamasından oluşmuştur?
A) İnsan, eşref-i mahlûkattır derdi babam
B) Bir bakış bile yeter anlatmaya her şeyi
C) Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda
D) Bu sözün sözler içinde bir yeri vardı
E) Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?
A) O insan kalabalığındaki son gülümsemesiydi annemizin
B) Bu eserdeki zindan sahneleri çok başarılıdır.
C) Sonraki oyunları sahne tekniği bakımından kusurludur.
D) Burada çalışanlar, temel konularda bir görüş birliğine varsınlar yeter ki.
E) Bilki halkı bir yana itmek, hem düşüncesizlik hem de uğursuzluktur.

18. (I)Sanatı hayatın içinden koparıp kişisel ihtirasların emrine vermekten hep kaçınmalıyız. (II) Bilinmelidir ki sanat kişiye değil, topluma yöneldikçe asıl işlevini yerine getirmiş olur. (III) Toplumdan uzaklaşan sanat, işlevinden de uzaklaşmış olur. (IV) Sanatçı, sanatında yer vermek için toplumu tanımaya çalışmalıdır. (V) Yoksa başarılı ürünler ortaya koyması olanaksızdır.
Yukarıdaki yargılardan hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

19. (I)Bir zamanlar Galata Köprüsü’nde yürümeyi çok severdim. (II) Kendimi lise sıralarındaki halimle görürdüm. (III) Ama şimdi ne anı var canlanabilen, ne de köprüden geçmenin güzelliği. (IV) İşportacılar, dilenciler, gürültü patırtıyla balık tutanlar da ayrı bir renk katmış bu yöreye. (V) Her geçişimde soluklandığım taş hala yerinde.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir yakınma, üzülme dile getirilmektedir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli eylem yoktur?
A) Sakın başka bir şey getirme aklına
B) Aysel git başımdan ben sana göre değilim
C) Ölümüm birden olacak seziyorum
D) Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
E) Aysel git başımdan seni seviyorum
Soru A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

www.sorubak.com
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.