2015-2016 5 sınıf türkçe 1 dönem 3 yazılı soruları

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI………. ORTAOKULU 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARIDIR www.sorubak.com

BAŞARILI KONUŞMANIN YOLLARI
Eğer konuşmada başarılı olmak isterseniz, her şeyden önce içtenlikli olun. Konuşmanızda karşınızdakinin isteklerine de yer verin. Hep siz konuşmayın. Kullandığınız kelimelere ve sesinize özen gösterin. Hem baş­kalarının konuşmalarını, hem de kendi konuşmalarınızı inceleyin. Sapta­yacağınız kusurları gidermek için bıkıp usanmadan çalışın. Söylendiği gibi, ağzı lâf yapıyor olmak, konuşma sanatında usta sayılmaya yetmez. Vaktiyle bir anne kızından şöyle söz etmişti: “Kızım mı? O sadece söyler, hiçbir zaman konuşmaz.”
Unutmayın, konuşma duygu ve düşünce alışverişinde bulunmaktır; yoksa herkesin kendi düşüncelerinde, kendi görüşlerinde direnmesi değil. Konuşmadaki tutumumuzu bağnazlığa, kırıcılığa ve kendimizi övmeye vardırmadan göstermeyi bilmeliyiz. T. Weaver
( İlk dört soruyu parçaya göre cevaplayınız.)

1) Parçaya göre konuşmada başarılı olmak için aşağıdakilerden hangisiyapılmaz?(10)
A) İçtenlikli olmalıyız.
B) Ses tonumuza özen göstermeliyiz.
C) Kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz.
D) Hep biz konuşmalıyız.

Konuşmayla ilgili kusurlarımızı gidermek için ne yapmalıyız?(10)
A)Bıkıp usanmadan çalışmalıyız.
B) Olmuyorsa konuşmayı bırakmalıyız.
C) Kırıcı şekilde konuşmaya çalışmalıyız.
D) Az konuşmalıyız.
3.Parçaya göre başarılı bir konuşmadaaşağıdakilerden hangisi vardır?(10)
A) Kırıcılık B) Düşünce alışverişi
C) Kendini övme D) Bağnazlık
Parçada anlatılmak isteneni en iyi ifade eden atasözüaşağıdakilerdenhangisidir? (5 puan)
A)Kuru laf karın doyurmaz.
B) Düt demeye dudak gerek.
C)Laf torbaya girmez.
D) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

5)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “Ağzı kulaklarına varmak” deyimi boş bırakılan yere yazılabilir?(5 puan)

A) Yalanı ortaya çıkınca…………..……..
B) Olanlara öyle kızdı……………………..
C) Düğün günü damat o kadar mutluydu ki…….
D) Babamı kandırmak için…………

6)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?(5 puan)

A)Bu gün sırtı durmadan ağrıdı.

B) Tatlı diliyle her sorunun üstesinden gelirdi.
C) Sorular karşısında uyanık olmalıyız.
D) Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi.

7)Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?(5 puan)

1.başkasına 2.şeyi 3.sana 4.yapma 5.istemediğin 6.yapılmasın

A)1-6-5-2-1-3 B)3-6-5-2-1-4

C)6-3-1-5-2-4 D)5-2-4-6-1-3

8)Aşağıdakilerden hangisinde nokta kullanılmaz?(5 puan)

A) 25 11 2003’te doğdum
B)Yarışma 18 30’da mı başlayacak

C)Beni bekleyecek misin

D)Eve yine geç kalmış

9) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?(5 puan)

A)Dün baraja balık tutmaya gittik. B)Aramadığı için ona söylemedim.

C)Söylediği hiçbir şeye inanmıyorum. D)Uykusuzluktan gözleri kızarmış

Benden sana bir öğüt.

Kendi ununu kendin öğüt.

10)Bu dizelerindeki altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?(5 puan)

A) Eş anlamlı (anlamdaş) oldukları
B) Eş sesli (sesteş) oldukları
C) Yakın anlamlı oldukları
D) Zıt (karşıt) anlamlı oldukları

Aşağıdakilerden hangisi “kitap” sözcüğüne eklenirse, kitap sözcüğü farklı bir kelimeye dönüşür?(5 puan)
A) -ımB) –lar
C) -lık D) -da

Hep doruğunda buzlar karlar,

Bak eteğinde ırmak ağlar

12)Yukarıdaki dizelerde sözü edilen nedir?(5 puan)

A) ağaç B) bulut C) dağ D) Orman

13) Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır?

A)Ufukta pas tuttu birden bire yaz

B)Gündüz çabuk geçti, gece hızlı oldu.

C)Toz kaldırdı karşı yollardan poyraz.

D)Kopan yol uçları eklenmez oldu.

14) “yer” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?(5 puan)

A)Yarışmaya altı numaralı oyuncunun yerine girdi.

B)Kütüphaneden aldığımız tüm kitapları yerine bıraktık.

C)Senin yerine kardeşin gelmişti bizimle.

D)Benim yerime onu götürün.

15)

Bilgisayar masanın üzerinde duruyordu.
Hedeflerimizin büyüklüğü oranında başarılı oluruz.
Kitaplıktaki kitaplar sağa sola dağılmıştı.
Akşama doğru telefonla bizi aradı.
Yukarıdaki kaç numaralı cümlede öznel anlatım vardır?(5 puan)

A)1 B)2 C)3 D)4

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılmış bir durum vardır?(5 puan)

A) Bugün hava çok güzel.
B) Burası adeta cennetten bir köşe.
C) Hayvanları öyle çok seviyorum ki!
D) Çok iyiydi herkese yardım ederdi.

Ne hasta bekler sabahı

Ne taze ölüyü mezar

Ne de şeytan bir günahı

Seni beklediğim kadar.

17)Şiirde aşağıdaki kelimelerin hangisinin zıt anlamlısı yoktur?(5 puan)

A)akşam B)sevap

C) diri D)yeni

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

28 − = 27

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.