2015-2016 4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 3.yazılı soruları

SORULAR

1. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise (D) yanlış ise başına (Y) harfini koyunuz.

(…) Vali,kaymakam ve belediye başkanı atamayla iş başına gelirler.
(…) Kaymakam ili yönetir.
(…) Belediye başkanları ve muhtarlar 4 yıl da bir halk tarafından seçilir.
(…) Evimizdeki her konuşmayı okulda arkadaşları-mıza anlatmalıyız.
(…)Her insan çevresindeki sorunlara karşı duyarlı olmalıdır.

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ku-tucuklarda verilmiş sözcüklerden uygun olanları yazınız.
• Seçimlerde oy verme hakkı olan kimseye ……….
…………………denir.
• ………………ilçedeki en yetkili devlet görevlisidir.
• Devletimizin kurduğu okullar ve hastaneler birer ………………………….kurumdur.
• Röntgen cihazı ……………………….alanında kulanı
lan teknolojik bir araçtır
• Şehir içi ulaşımı sağlamak, halkın elektrik, su
gibi ihtiyaçlarını karşılamak………………teşkilatının görevidir.

3. Aşağıdakilerden ülkelerden hangisi sınır komşu-muz değildir?

A) Çin B) Gürcistan
C) Yunanistan D) İran

4. Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gel-mez?

A ) Muhtar B ) Milletvekili
C ) Kaymakam D ) Belediye Başkanı

5. En fazla tükettiğimiz besin ürünü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdaki-lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) fabrika -un- fırın- buğday- ekmek
B) buğday -un- fabrika- ekmek- fırın
C) buğday- fabrika- un- fırın- ekmek
D) fırın-buğday-un-fabrika-ekmek

6. Toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda hal-kın benimsediği ortak görüşe ………………….. denir.
Yukarıda yapılan tanımda boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yerel yönetim B) Halk tepkisi
C) Kamuoyu D) Yerel seçim

7. TBMM ‘de kaç tane milletvekili vardır?

A) 400 B) 450 C) 500 D) 550

8. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerden biri değildir?

A) Muhtarlık B) İL Özel İdaresi
C) Belediye D) Valilik

9. Aşağıdakilerden hangisi resmi bir kurumdur?

A) Kızılay B) Okul
C) Yeşilay D) Tema

10. Aşağıdakilerden hangisi seçmenlerin oy vererek seçtiği yöneticilerden biri değildir?

A) Muhtar B) Cumhur Başkanı(Başkan)
C) Milletvekili D) Vali

11. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisinin çalış-ma alanı farklıdır?

A) Hemşire B) Doktor
C) Sağlık memuru D) Kasap
12. “Seçimlerle iş başına geldim. 4 yıllığına görev-deyim. En önemli görevim ülkenin sorunlarını çöz-mektir.”
Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında bu kişinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhur Başkanı (Başkan) B) Millet vekili
C) Belediye başkanı D) Muhtar

13. Zamanı ölçmek için verilen bu aletlerden han-gisini günümüzde de kullanmaktayız?

A) Su saati B) Kol saati
C) Güneş saati D) Kum saati

14. I- İlçe–Muhtar II- İl–Vali
III- Köy—Kaymakam IV- Mahalle–Muhtar
Yukarı da yerleşim yerleri ve yöneticileri eşleştirme-lerinden hangileri yanlıştır?

A) I-II B) I-III C) II-IV D) III-IV

15. Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında kula-nılan aletlerden değildir?

A )Televizyon B ) Uçak C ) Bilgisayar D ) Gazete

16.

Yukarıdaki tabloya göre “?” yerine aşağıdaki ifa-delerden hangisi getirilmelidir?
A) Belediyelerin görevidir.
B) Başbakanlığın görevidir .
C) Şehir özel idaresinin görevidir.
D) Mahalle muhtarının görevidir.

17. Aşağıdaki sınır komşusu olduğumuz ülkeleri ve başkentlerini eşleştiriniz.
18. Aşağıdaki tabloda bulunan yönetim birimleri ile bunları yönetenleri uygun şekilde eşleştiriniz.

1 Köy ….. Vali
2 Belediye ….. Muhtar
3 İl ….. Kaymakam
4 İlçe ….. Belediye başkanı

19. Aşağıdaki Dünya haritasında numaralarla veril-miş kıta ve okyanus adlarını yazınız.

KITALAR OKYANUSLAR
1-……………………………. 8-……………………………
2-…………………………….. 9-……………………………
3-……………………………. 10-…………………………… 4-…………………………….. 5-……………………………..
6-…………………………….. 7-……………………………..
20.Aşağıda verilen tabloyu uygun olan kelimelerle tamamlayınız.
www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir