11.sınıf kimya 2.dönem 1.yazılı soruları 2014

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Adı Soyadı              :                                                                2013 – 2014 ÖĞRETİM YILI

Numarası        :  11 A SINIFI II. DÖNEM I. KİMYA YAZILISI

                                                                                                                                -B-                                                                   

I. Aşağıdaki bilgileri doğru “D” veya yanlış “Y” olarak doldurunuz. (Her soru 5 puan)

(     ) Hem ileri hem de geri yönde gerçekleşen tepkimelere tersinir tepkimeler denir.

(     ) Denge bağıntısı en hızlı adım tepkimesi dikkate alınarak yazılır.

(      ) Saf sıvı ve katılar, tepkimeye girmeyen maddeler ve katalizörler denge eşitliğinde yazılmazlar.

(      ) Hacim küçültüldüğünde, denge gaz maddelerin mol sayılarını azaltacak yönde hareket eder (Her iki taraftaki gaz maddelerin mol sayıları eşit değilse).

(      ) Kütlenin Korunumu Kanunu’na göre reaksiyona giren maddelerin tamamı ürünlere dönüşür.

 

II. Aşağıda ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz? (Her soru 5 puan)

 1. Denge halinde bulunan bir sisteme herhangi bir dış etki yapıldığında, her zaman sistem bu etkiyi azaltacak yöne doğru hareket eder. Bu prensibe ……………..………..………………….denir.
 2. Suyun kendi kendine iyonlaşması ile ilgili reaksiyonun dengesine ……………..…………………………..denir.
 3. Asidik çözeltilerde H3O+ iyonu miktarı H+ iyonu miktarından ………………………………….dir.
 4. Proton alınması yada verilmesi ile birbirine dönüşebilen asit-baz çiftlerine …………………………….…..…………………..denir.
 5. Kimyasal tepkimelerde, H+ iyonu veren  maddeler  ……………..,H+ iyonu  alabilen maddelere…………….denir.

III. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız?   ( Her soru 5 puan)


1)      N+O↔ 2NO tepkimesinin denge sabiti 1 dir.  1 L lik bir kapta 2 şer mol N ve O gazları ile 4 mol NO gazı bulunduğu andaki sistem için aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

A) Sistem dengedir.

B) Dengede değildir.Sola hareket eder.

C) Dengede değildir.Zamanla NO derişimi artar.

D) Dengede değildir.Zamanla N derişimi azalır.

E) Dengede değildir.Zamanla O derişimi azalır.

2)      H2C2O4 (aq) + NH3 (aq)HC2O4(aq)   +   NH4+(aq)

Tepkimeyle ilgili olarak ;

 1. NH3bir asittir.
 2. NH4iyonu baz olarak sınıflandırılır.
  1. HC2O4iyonu H2C2O4’ın konjugebazıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A)      Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III D) I v II E) II ve III

IV. Aşağıda verilen problemleri çözünüz? (Her soru 10 puan)

 1. 1.   
 2. BaSO4(k) + H2O(s)↔       BaSO4(aq)
 3. AgNO3(aq) + 2 NH3(aq)↔Ag(NH3)2NO3(aq)
Yukarıdaki tepkimelerin Kc denge eşitliklerini yazınız.

 1. 2.      
  2SO2 (g) + O2 (g)   ↔    2 SO3 (g)
  Yukarıdaki reaksiyon 800 °K’de dengeye ulaştığında kapta bulunan gazların derişimleri, 7,14 x 10-3mol/L SO2, 4 x 10-3mol /L O2 ve 7,14 x 10-3mol/L SO3  olarak ölçülmüştür. Reaksiyonun bu sıcaklıktaki derişimler cinsinden denge sabiti (Kd) kaçtır?

 

 1. 3.       1 litrelik bir kapalı bir kaba N2 ve O2 gazları konuluyor ve 200°C’de Kc değeri 80 olan aşağıdaki dengenin gerçekleşmesi için bir süre bekleniyor.

N2 (g) + O2(g)   ↔  2NO(g)

Denge kurulduğunda N2 ve O2 gazlarının derişimi sırasıyla 0,1 mol/L ve 0,02 mol/L olarak ölçüldüğüne göre dengedeki NO gazının derişimini hesaplayınız.

 

 1. 4.       Belirli bir sıcaklıkta 4 molIBr gazı 2 litrelik bir kapalı konulduktan sonra,2 IBr(g) ↔  Br2(g) + I2(g)

Dengesi kuruluyor. Dengede IBr gazından 0,4 mol kaldığına göre: a) Dengedeki Br2 ve I2 gazlarının konsantrasyonlarını, b) denge sabitini hesaplayınız.

 1. 5.       Ekzotermik olduğu bilinen KOH(k) + H2O(s)↔K+(aq) + OH(aq) tepkimesinin denge sabitinin sıcaklık arttıkça neden azaldığını açıklayınız.

6.       Aşağıdaki tabloda sıcaklık değişiminin denge durumuna etkisini boşlukları doldurarak açıklayınız.

TEPKİME

Sıcaklık Yükseldiğinde

Denge hangi yöne kayar?

Kc değeri artar mı, azalır mı?

A+  Isı Enerjisi↔B

 

 

 1. 7.    CCl4 ile HF’ün reaksiyonundan soğutucularda kullanılan CCl2F2 elde ediliyor. 200 °C’ta bol miktarda CCl4ile 20 g HF reaksiyona sokulduğunda 50 g CCl2F2 gazı elde edildiğine göre reaksiyonun %’de verimini hesaplayınız.

CCl4(g) + 2HF(g) ↔ CCl2F2(g) + 2HCl(g)

 1. 8.    10-6 M NaOH çözeltisinin pH değerini hesaplayınız.

 

Bildiklerinizi, soruları cevaplarken, hatırlayamadıklarınızı da yapacağınıza inancımla ve olumsuzluklara takılıp kalarak anı kaçırmamanız ümidi ile, Muvaffakiyetler Dilerim. | Mustafa CAN

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


23 + = 33

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.