11.sınıf coğrafya 2.dönem 3.yazılı soruları 27 Mayıs 2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

DEVELİ ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA 11 TM SINIFI  2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

III- Kiel Kanalı          IV- Macelllan Boğazı           I- Panama Kanalı      II- Cebeli Tarık Boğazı

V- Malaka Boğazı

 1. Yukarda verilen boğaz ve kanallardan hangileri Atlas Okyanusunu Büyük okyanusa bağlar?

A) I- IV   B) I- III   C) II- V    D) II-III- IV E) I – II- IV

 

 1. Karayolu açısından Asya’da en önemli kavşak aşağıdakilerden hangisidir?

A) İran   B) Türkiye  C) Çin D) Japonya   E) Hindistan

 

 1. Aşağıdaki ülkelerden hangisi demir yolu ağı açısından diğerlerine göre daha çok gelişmiştir.

A) Norveç  B) Nijer   C) Tacikistan D) S.Arabistan E) ABD

 

 1. Hindistan’daki demir yolları genelde ingilizler tarafından yapılmıştır ve Demir yolları daha çok maden bölgelerinden kıyıdaki limanlara kadar uzanır.

Hindistan’da İngilizlerin demir yolu yapmalarının temel nedeni nedir?

A)      Hindistan’a yardım etmek istemesi

B)      Hindistan’ın zenginlik kaynaklarını sömürge isteği

C)      Hindistan’ın demir yolu yapamaması

D)      Hindistan’ı kalkındırmak istemesi

E)       Hindistan’da demir yolu kurmanın çok pahalı olması ve yüksek teknoloji gerektirmesi,

 

 1. İzmirli bir Tüccar olan Ahmet Amca, Pakistan’da bir şirket ile ticaret yapmaktadır. İzmir Limanından deniz yolu ile ürünlerini Pakistan’ın Karaçi Limanına en kısa sürede ulaşmak için hangi boğaz ve kanallardan geçmek zorundadır.

A)      Süveyş Kanalı- Babül-mendep Boğ.   B) İstanbul Boğ.-Kiel kanalı

C)  Cebelitarık Boğ. – Süveyş Kan.  D) Çanakkale Boğazı- Süveyş Kan.

E) İstanbul Boğ.- Hürmüz Boğ.

 

 1. Coğrafi keşifler sonucu 15.yy. öncesindeki önemini yitiren ……………………. Süveyş kanalının açılmasından sonra deniz ulaşımında tekrar eski önemini kazanmaya başlamıştır.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Hint okyanusu              B) Atlas Okyanusu           C) Akdeniz

D)  Meksika Körfezi      E) Manş denizi

 

 

 1. Türkiye’de yer şekillerinin engebeli olduğu, tarım arazilerinin dar olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu düşüktür.

Yukarıdaki haritada işaretli yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğunun az olmasının nedeni diğerlerinden farklıdır?

A)  I          B) II           C) III                 D) IV             E) V

 

 1. Önemli yollar üzerinde bulunan ve kavşak noktası konumunda olan kentler genelde hızlı bir şekilde gelişme gösterirler. Bu tür kentlere ulaşım şehri denir. Aşağıda verilen hangi ilimiz yukarda anlatılan özellikte bir şehirdir?

A) Çanakkale   B) Kayseri  C) Gümüşhane   D) Hakkarri  E) Burdur

 

 1. Ülkemizde Ege Bölgesi’nde çok sayıda Jeotermal kaynak varken, Akdeniz Bölgesi’nde daha çok karstik kaynaklar yaygındır. Bu iki bölgede kaynak tiplerinin farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matematik konumlarının farklı olması

B) Yer yapılarının farklı olması

C) Yağış miktarlarının farklı olması.

D) Dağların uzanış yönlerinin farklı olması

E) İklim tiplerinin farklı olması

 1. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde ok yönünde hareket edildiğinde İşaretli merkezlerdeki bitki örtüsü değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

Antalya               Sivas        Giresun         Kars

A)   Orman                Çayır           Bozkır            Maki

B)   Orman                Bozkır         Maki              Maki

C)   Maki                  Bozkır         Orman           Çayır

D)   Çayır                 Maki           Çayır             Orman

E)    Bozkır               Maki            Orman           Bozkır

 1. Aşağıda verilen akarsular ile döküldüğü deniz eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Çoruh – Karadeniz                B) Meriç – Marmara Denizi

C) Göksu – Akdeniz                  D) Gediz-Ege Denizi

E) Kızılırmak – Karadeniz

 1. Aşağıdakilerden hangisi Bozkır bitki örtüsünün görüldüğü yerlerin iklim özelliklerindendir?

A) İlkbahar yağışlı,yazlar kurak  B) Her mevsim yağışlı ve ılık

C) En fazla yağış yazın düşer    D) Yazları yağışlı kışları kurak

E) Yazları sıcak ve kurak,kışları ılık ve yağışlı

 1. 13.     Volkanik malzemelerin üzerinde gelişen topraklar mineral bakımından oldukça zengindir.

Bu açıklamaya göre, yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde oluşacak olan topraklar mineralce daha zengindir?

A) I           B) II         C)III           D) IV          E) V

 1. Karadeniz bölgesinde yükseklere çıkıldıkça iğne yapraklı ağaçlar yaygınlaşmaya başlar. Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi Karadeniz Bölgesinde yüksek kesimlerde görülmez?

A) Sarıçam   B) Ladin  C) Karaçam  D) Ihlamur   E)Köknar

 

 1.  Aşağıda verilen merkezlerden hangisi fonksiyonlarına göre farklı bir şehir grubundadır?

A) Turhal    B) Kuşadası    C) Alanya  D) Ürgüp  E) Çeşme

 

 1. Türkiye’de nüfusun dağılışı bölgeler, hatta yöreler arasında büyük farklılık gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi bunda etkili olmamıştır?

A) Yükselti ve yer şekilleri  B) Toprak özellikleri C) Yağış koşulları

D) Enlem           E) Sanayi kuruluşları

 

 1.  Kalın kalker tabakaları üzerinde gelişen ve ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak görülen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Podzol           B) Laterit          C)  Çernezyom

D) Tundra           E) Terra – rossa

 1. Humus yönünden zengin olduğu için kara toprak olarak ta adlandırılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alüvyon             B)  Rendzina      C) Çernezyom

D) Terro rossa             E) Podzol

 

 1. Ülkemizde göllerden faydalanma şekilleri aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi için gölün büyük ve derin olması gereklidir?

A) Tuz elde etme     B) Taşımacılık      C) İçme suyu temin etme

D) Elektrik üretme             E) Balıkçılık

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi şehirlerinin özelliklerinden birisi değildir?

A)      Bu şehirlerde ticaret gelişmiştir.

B)Bir ya da birden fazla gelişmiş sanayi kolu vardır

C)Madenler açısından zengindirler.

D)      Ulaşım imkânları gelişmiştir.

E) Diğer illerden göç alır.

 

 1. Rize – Orman,   – Eskişehir – Bozkır,  – Antalya -Maki

Yukarıdaki merkezlerde bitki türlerinin farklı olması bu merkezlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olmasıyla açıklanabilir?

A) Boylam değerlerinin        B) Bakı özelliklerinin

C) Akarsu rejimlerinin          D) Jeolojik yapılarının

E) Sıcaklık ve yağış özelliklerinin

 1. Aşağıdaki göllerden hangisi diğerlerinden oluşum yönüyle      farklıdır?

A) Köyceğiz    B) Salda    C) Timraş      D) Kestel    E) Kızören

 

 

 1. Yandaki Türkiye haritasında işaretli alanların hangisinde doğal göl bulunmamaktadır ?

A) I        B)II         C)III

D)IV      E) V

 

 1. Yandaki şekilde gösterildiği gibi

Karadeniz kıyılarında bitki örtüsünün

dağların yamaçları boyunca kuşaklar

oluşturmasının temel nedeni aşağıda-

kilerden hangisidir?

A) Yağış miktarının artması

B) Toprak tipinin değişmesi

C) Nem miktarının değişmesi

D) Sıcaklığın azalması

E) Basıncın değişmesi

 

 1. Yukarıdaki Türkiye Haritasında gösterilen yerlerdeki topraklar, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 

I

II

III

AKahverengi ormanKahverengi stepLaterit
BTerro rossaKestane re. Step t.Çernezyom
CPodzolKahverengi stepVolkanik top.
DTerro rossaÇernezyomLaterit
EPodzolKestane re. Step t.Çernezyom

 

NOT : Her soru 4 puandır.Yanlış doğruyu götürmeyecektir. Süre 35 dakikadır.

ADI SOYADI:

NO:

ALDIĞI NOT: ……………./ ……………

 

CEVAP ANAHTARI

1

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

4 X …….= ……..

 

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 5

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.