11.sınıf coğrafya 1.dönem 1.yazılı 15 kasım 2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

2013-2014 11.SINIF COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

A-   AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE  BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN İFADELERİ YAZINIZ. (30 Puan)

 

1-     Bir canlının yaşam faaliyetini sürdürdüğü alana ………………………….. denir.

2-    ……………………… ihtiyaç duydukları suyu yağış,hava ve toprağın neminden elde eder.

3-    Soğuk çöller ……………………. ve ………………………… da bulunur

4-     Benzer bitki ve hayvan toluluklarını barındıran bölgelere ………………… denir.

5-     Ekosistem ………………. ve …………………. öğelerden oluşur.

6-     Havada asılı tuz kristallerine …………………. denir.

7-    Ekosistemlerde temel enerji kaynağı ……………………………………… dir.

8-    Enerji pramidinin en üstünde  ……………………………… yer alır.

9-    Günümüzde en yüksek nüfus artış hızı ………………….. kıtasındadır.

10-  Gelişmekte olan ülkelerin nüfus artış hızının fazla olması ülkelerin ekonomik gelişmesini ……………………… yönde etkileyecektir.

 

B-    AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEKİ İFADELERİN  DOĞRU YADA YANLIŞ OLDUKLARINI   BOŞ BIRAKILAN YERLERE    YAZINIZ. (30 Puan)

 

1-     (       )  Bitkiler belli yerlerde sabit yaşarken, hayvanlar sürekli yer değiştirirler.

2-    (       )  Savanlar arslanların doğal yaşam alanı yani habitatıdır.

3-    (       )  Yağmur ormanlarının varlığı zaman zaman yağan yağmur ve sıcaklığa bağlıdır.

4-    (       )  Karasal biyomlar orada hakim iklim tipine göre sınıflandırılır.

5-    (       )  Su biyomları buralardaki canlıların özelliklerine göre belirkenir.

6-    (       )  Ekosistemi oluşturan cansız öğelerden biride sıcaklıktır.

7-    (       )  Küçük bir akarsuda eğim kesitleri ve çağlayanlar varsa biyoljik üretim ve çeşitlilik az olur.

8-    (       )  Soğuk suda oksijen daha boldur.

9-    (       )  Ülkelerin nüfusunun sayısal fazlalığından çok, niteliği önemlidir.

10-  (       )  Dünyada ilk şehirsel yerleşmeler akarsular taşkın ovalarında kurulmuştur.

 

C-     AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI YAZINIZ.(40 Puan)

 

1-     Aşağıdakilerden hangisi canlı yaşamı üzerinde çeşitliliklere neden olan iklim farklılığını oluşturmaz                                    a-) Yerşekillerinin yükseltisi                    b-) Yerşekillerinin engebeliliği               c-) Bakı

d-) Dağların doğrultusu                            e-) Toprak özellikleri

 

2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      I- Fiziksel özellikler                                                   II- Kimyasal özellikler                                                                                                                     III-Nem ve sıcaklık durumu                                       IV- İçinde bulundurduğu canlı organizmalar                                                                  Yukarıdaki  özelliklerden hangileri bitki ve hayvanların yer seçiminde toprağın sahip olduğu özelliklerdendir                                a-) I-IV            b-) II-IV          c-) III-IV              d-) II-III-IV             e-) I-II-III-IV

3- İklim değişkliklerinde su seviyesinin düşmesinden en çok etkilenen yerler aşağıdakilerden hangisidir?                                                                       a-) Okyanuslar          b-) Adalar          c-) Mercan kayalıkları            d-)Akarsular            e-) Göller

4- Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi oluşturan cansız öğelerden olan fiziksel etmenlerden birisi değildir                                                                                     a-) Sıcaklık                  b-) Işık                  c-) Rüzgar                    d-) Yağış                  e-) Su

 

5-  Aşağıdakilerden hangisi su ekosistemlerinde bitki ve hayvan türleri bakımından zengin alanlardandır                                   a-) Akarsuların denizlere döküldükleri                     b-) Tatlı ve tuzlu suların karışmadığı yerler                                                                 c-) Sıcak sular                            d-) Soğuk sular                         e-) Göller

 

6- Fotosentez olayındaki sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?                                                                                                                         a-) Güneş enerjisi, su, CO2, glikoz ve O2                      b-) Güneş enerjisi, CO2, su, glikoz, O2                            c-) Güneş enerjisi, CO2, glikoz, O2, su                        d-)CO2, güneş enerjisi, su,O2, glikoz                                e-) CO2, su, güneş enerjisi, O2, glikoz

 

7- Aşağıdakilerden hangisinde CO2 atmosfere geri döner?                                                                                                                  a-) Ölen canlıların çürümesiyle                           b-) Karbonatlı kayaçların ayrışmasıyla       c-) Orman yangını                            d-) Karbonatlı kayaçların oluşmasıyla                  e-) Canlıların solunumu

 

8- Bir ülkenin nüfusunda ülkeler için önemli faktörler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?     a-) Ülkelerin kalkınması                                     b-) Etki alanlarını genişletmesi                  c-) Askeri güç oluşturması            d-) Kültür ve medeniyetlerini yaymaları             e-) Vatandaşların eğitim seviyesini yükseltmek

 

9-       I- Hollanda        II- İngiltere         III- Türkiye               IV- Japonya

Yukarıdaki ülkelerden hangileri şu an nüfusu artırıcı politikalar uygulamaktadırlar                                                              a-) I                         b-) II                       c-) I-II                        d-) I-II-IV                      e-) II-IV

 

10-  Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının fazla olmasının olumsuz sonuçlarından birisi değildir?                                 a-) Kalkınma hızı azalır                b-) Demografik yatırımlar artar               c-) Çevre kirliliği artar                                     d-) İhracatta rekabet kolaylaşır                                           e-) Tüketim artar, tasarruf azalır

www.sorubak.com

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


32 − = 22

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.