10.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

ŞEHİT KARA PİLOT ÜSTEĞMEN TAHSİN BARUTÇU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM FİZİK 2. YAZILI SORULARI 

Adı Soyadı: http://www.sorubak.com/

Sınıfı ve Numarası:

 • Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara doğru ya da yanlış yazınız.

  1-(       )Atomun yapısındaki (-) yüklü taneciğe proton denir.

  2-(       )Özdeş iki küre birbirine dokundurulduğunda toplam yükü yarı yarıya paylaşırlar.

  3-(       )Bir iletkenin direnci rengine bağlıdır.

  4-(       )Akım şiddeti yük miktarı ile ters orantılıdır.

  5-(       )Doğadaki en küçük yük protonun yüküdür buna elementer yükte denir.

  6-(       )Özdeş seri bağlı lambalar her zaman aynı parlaklıkta yanar

  7-(       )Bir iletkenin direncini azaltmak için kesit alanını artırmak gerekir.

  8-(       )Birbirine paralel bağlanmış özdeş lambaların gerilimleri farklıdır.

  9-(       )Aynı maddeden yapılmış kalınlıkları aynı boyları farklı dirençler eşdeğerdir.

10-(       )Etki ile elektriklenmede yükler birbirini iter yada çeker.

 

B-Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz.

1-Bir iletkenin direnci       ………………………….      ters orantılıdır.

 

2-Bir devrede iki direnç  ……………    olarak bağlanırsa eşdeğer direnç artar

 

3-Bir cismin yükünü bulmaya yarayan alete        ……………………..         denir.

 

4-Atomun yapısındaki yüksüz taneciğe …………………………denir.

 

5-Bir devrenin uçları arasındaki gerilimin akım şiddetine oranı …………………………… verir.

 

C- Aşağıdaki sorularının doğru şıklarını işaretleyiniz.

1-Bir devrede 3ohm ve 6ohm luk iki direnç paralel bağlanırsa eşdeğer direnç kaç ohm olur?

 1. a) 2  b) 3       c)6         d) 9        e)Hiçbiri

 

2-Bir elektirik devresinde uçlar arasındaki gerilim(Potansiyel farkı) 220 Volt ise bu devredeki 20 ohm luk dirençten kaç amper akım geçer?

 1. a) 20  b) 10          c) 11                   d) 1            e)44000

 

3- Bir devrenin kesitinden 4 sn de 36 C luk yük geçiyor bu devreden bu sürede geçen akımın şiddeti kaç amperdir?

 1. a) 144   b) 1/9              c) 9                    d) 5               e)6

 

4- Devredeki gösterimi                                    şeklinde olan devre elmanın adı nedir?

 1. a) Direnç b) Ampül c) Reosta                   d) Ampermetre             e)Voltmetre

 

5- Özdeş üç kürenin yükleri sırasıyla -4q , +12q ve -2q dur. Bu küreler aynı anda birbirine dokundurulup ayrılırsa  son yükleri ne olur?

 1. a) -6q      b) +6q              c) -2q                  d) +2q            e)  +3q

D- Aşağıdaki şekle göre istenilenleri cevaplayınız.

           

             1-Yandaki devrede zil çalarken  sadece sarı ve kırmızı

           lambaların ışık verebilmesi için hangi anahtarlar kapatılmalıdır?

       

2- Yandaki devrede zil çalarken  3 ve 4 nolu anahtarlar kapatılırsa hangi lambalar yanar.

 

 

3- Yandaki devrede zil çalarken  sadece kırmızı lambanın ışık verebilmesi için hangi anahtarlar               kapatılmalıdır?

 

 

4- Yandaki devrede zil çalarken  4 nolu anahtar kapatılırsa hangi lambalar yanar

 

 

5- Yandaki devrede zil çalarken  2 ve 1 nolu anahtarlar kapatılırsa hangi lambalar yanar

 

ŞEHİT KARA PİLOT ÜSTEĞMEN TAHSİN BARUTÇU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM FİZİK 2. YAZILI SORULARI 

 

BBBBBB

Adı Soyadı:

Sınıfı ve Numarası:

 • Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara doğru ya da yanlış yazınız.

  1-(       )Atomun yapısındaki (+) yüklü taneciğe proton denir.

  2-(       )Özdeş olmayan iki küre birbirine dokundurulduğunda toplam yükü yarı yarıya paylaşırlar.

  3-(       )Bir iletkenin direnci kalınlığına bağlıdır.

  4-(       )Akım şiddeti yük miktarı ile doğru orantılıdır.

  5-(       )Seri bağlı özdeş lambalar farklı parlaklıkta yanar .

  6-(       )Özdeş seri bağlı lambalar her zaman farklı parlaklıkta yanar 

  7-(       )Bir iletkenin direncini azaltmak için uzunluğunu azaltmak gerekir

  8-(       ) Birbirine paralel bağlanmış özdeş lambaların gerilimleri aynıdır.

  9-(       ) Aynı maddeden yapılmış kalınlıkları aynı boyları farklı dirençler farklı değerdedir.

10-(       ) Etki ile elektriklenmede elektron alış verişi yoktur.

 

 

B-Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz.

1-Bir iletkenin direnci       ………………………….      doğru orantılıdır.

 

2-Bir devrede iki direnç  ……………    olarak bağlanırsa eşdeğer direnç azalır

 

3-Bir cismin yükünü bulmaya yarayan alete        ……………………..         denir.

 

4-Atomun yapısındaki (-) taneciğe …………………………denir.

 

5-Bir devrenin uçları arasındaki gerilimin akım şiddetine oranı …………………………… verir.

 

C- Aşağıdaki sorularının doğru şıklarını işaretleyiniz.

1-Bir devrede 3ohm ve 6ohm luk iki direnç seri bağlanırsa eşdeğer direnç kaç ohm olur?

 1. a) 2 b) 3 c)6         d) 9        e)Hiçbiri

 

2-Bir elektirik devresinde uçlar arasındaki gerilim(Potansiyel farkı) 110 Volt ise bu devredeki 10 ohm luk dirençten kaç amper akım geçer?

 1. a) 20 b) 10 c) 11                   d) 1            e)1100

 

3- Bir devrenin kesitinden 5sn de 35 C luk yük geçiyor bu devreden bu sürede geçen akımın şiddeti kaç amperdir?

 1. a) 175 b) 1/7 c) 7                   d) 6               e)5

 

4- Devredeki gösterimi                                    şeklinde olan devre elmanın adı nedir?

 1. a) Direnç b) Ampül c) Reosta                   d) Ampermetre             e)Voltmetre

 

5- Özdeş üç kürenin yükleri sırasıyla -3q , +13q ve -q dur. Bu küreler aynı anda birbirine dokundurulup ayrılırsa  son yükleri ne olur?

 1. a) -6q b) +6q c) -2q                  d) +2q            e)  +3q

D- Aşağıdaki şekle göre istenilenleri cevaplayınız.

           

             1-Yandaki devrede zil çalarken  sadece yeşil ve kırmızı

           lambaların ışık verebilmesi için hangi anahtarlar kapatılmalıdır?

       

2- Yandaki devrede zil çalarken  1 ve 3 nolu  anahtarlar kapatılırsa hangi lambalar yanar.

 

 

3- Yandaki devrede zil çalarken  sadece kırmızı lambanın ışık verebilmesi için hangi anahtarlar               kapatılmalıdır?

 

 

4- Yandaki devrede zil çalarken  1 nolu anahtar kapatılırsa hangi lambalar yanar

 

 

5- Yandaki devrede zil çalarken  3 ve 4 nolu anahtarlar kapatılırsa hangi lambalar yanar

 

ŞEHİT KARA PİLOT ÜSTEĞMEN TAHSİN BARUTÇU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM FİZİK 2. YAZILI SORULARI 

CCCCC

Adı Soyadı:

Sınıfı ve Numarası:

 • Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara doğru ya da yanlış yazınız.

  1-(       )Atomun yapısındaki yüksüz taneciğe proton denir.

  2-(       )Özdeş  üç küre aynı anda  birbirine dokundurulduğunda toplam yükü eşit şekilde paylaşırlar.

  3-(       )Bir iletkenin direnci uzunluğuna bağlıdır.

  4-(       )Akım şiddeti gerilim ile doğru orantılıdır.

  5-(       )Paralel bağlı özdeş lambalar aynı parlaklıkta yanar .

  6-(       )Özdeş seri bağlı lambalar her zaman farklı parlaklıkta yanar 

  7-(       )Bir iletkenin direncini azaltmak için kalınlığını azaltmak gerekir

  8-(       ) Birbirine paralel bağlanmış özdeş lambaların potansiyel farkı  aynıdır.

  9-(       ) Aynı maddeden yapılmış kalınlıkları farklı boyları aynı dirençler farklı değerdedir.

10-(       ) Dokunma ile elektriklenmede elektron alış verişi vardır.

 

B-Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz.

1- Gerilim………………………doğru orantılıdır.

 

2-Bir devrede iki direnç  ……………    olarak bağlanırsa eşdeğer direnç azalır

 

3-Bir cismin yükünü bulmaya yarayan alete        ……………………..         denir.

 

4-Yüklü bir cisim iletken tel yardımıyla toprağa bağlanırsa ………………………hale geçer.

 

5-Bir devrenin uçları arasındaki gerilimin akım şiddetine oranı …………………………… verir.

 

C- Aşağıdaki sorularının doğru şıklarını işaretleyiniz.

1-Bir devrede 4ohm ve 12ohm luk iki direnç paralel  bağlanırsa eşdeğer direnç kaç ohm olur?

 1. a) 2 b) 3 c)4        d) 16        e)Hiçbiri

 

2-Bir elektirik devresinde uçlar arasındaki gerilim(Potansiyel farkı) 120 Volt ise bu devredeki 12 ohm luk dirençten kaç amper akım geçer?

 1. a) 20 b) 10 c) 11                   d) 1            e)1440

 

3- Bir devrenin kesitinden 7sn de 35 C luk yük geçiyor bu devreden bu sürede geçen akımın şiddeti kaç amperdir?

 1. a) 245 b) 1/5 c) 7                   d) 6               e)5

 

4- Devredeki gösterimi                                    şeklinde olan devre elmanın adı nedir?

 1. a) Direnç b) Ampül c) Reosta                   d) Ampermetre             e)Voltmetre

 

5- Özdeş üç kürenin yükleri sırasıyla +6q , +13q ve -q dur. Bu küreler aynı anda birbirine dokundurulup ayrılırsa  son yükleri ne olur?

 1. a) -6q b) +6q c) -2q                  d) +2q            e)  +3q

D- Aşağıdaki şekle göre istenilenleri cevaplayınız.

           

             1-Yandaki devrede zil çalarken  sadece yeşil ve kırmızı

           lambaların ışık verebilmesi için hangi anahtarlar kapatılmalıdır?

       

2- Yandaki devrede zil çalarken  1 ve 3 nolu  anahtarlar kapatılırsa hangi lambalar yanar.

 

 

3- Yandaki devrede zil çalarken  sadece kırmızı lambanın ışık verebilmesi için hangi anahtarlar kapatılmalıdır?

 

 

4- Yandaki devrede zil çalarken  1 nolu anahtar kapatılırsa hangi lambalar yanar

 

 

5- Yandaki devrede zil çalarken  3 ve 4 nolu anahtarlar kapatılırsa hangi lambalar yanar

 

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

“10.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016” üzerine bir yorum

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.