Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf dil ve anlatım 1.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

ADI-SOYADISINIFINOSÜRETARİHALDIĞI NOT
www.sorubak.com  2014 

 

 1. Aşağıdaki cümleleri “doğrudan-dolaylı, öznellik-nesnellik, soyutluk-somutluk’’ açısından inceleyiniz. (15P)
 • Kış ayları Erzincan’da İzmir’e göre daha soğuk geçer.

(………………………………………………………………………)

 • Can YÜCEL sevgiyi en iyi yansıtan şairlerdendir. (……………………………………………………………………………..)
 • Çevresindekilerden nefret ettiğini belirtti. (……………………………………………………………………………………..)
 • İlk kez şiir okuduğumda birinci sınıftaydım ve de çok beğenilmiştim.

(……………………………………………………..)

 • Şiirin üstüne daha etkileyici bir edebî tür tanımadığını belirtti.

(……………………………………………………………….)

 

 1. “ Bir konuda sabır göstermek, başarıya giden en önemli yoldur. Felaketler karşısında kendini koyuvermeyen insan nasıl rahat ve huzura ererse, bir işte sabır ve sebatla çalışan kişi de eninde sonunda başarıya ulaşır. Başarı ise elbette güzeldir. Her sabır, mutlaka iyi sonuç verir. Sabır ile huzur ve selamete ulaşılır.”

Yukarıdaki paragrafın konusunu ve ana düşüncesini belirtiniz. (10P)

Paragrafın Konusu:

 

Paragrafın Ana düşüncesi:

 

 1. Oturum başkanının görevlerinden üçünü yazınız. (10P)

 1. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5×3=15P)

– Tema, sınırlandırılıp somutlaştırılarak ……………….. haline getirilir.

– Anlatımda kaynaklara başvurulmuş olması anlatımı en çok ……………………..yönüyle etkiler.

– Kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen bilgilerin kullanıldığı anlatıma………………..anlatım denir.

– “Yozgat, Türkiye’nin en kalabalık şehridir.” cümlesi ………………….anlatımlı bir cümledir.

– İçinde gereksiz kelimeler bulunmayan, öğeleri yerinde kullanılmış cümle ……………..cümledir.

 

 1. Bir eseri anlatıcının tavrı nasıl etkiler? Açıklayınız. (10P)

 

 1. Verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (5×2=10P)

– Kelime oyunlarını seven kişilerde sözel-dilsel zekâ ağır basar. (    )

– Tartışmada amaç bir sonuca ulaşmak değil, kendi fikirlerini kabul ettirmektir. (    )

– Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel foruma dönüşür. (    )

– Gözlem tekniği düşünce yazılarında daha çok kullanılır. (    )

– Başlık, temayı sınırlandıran ve somutlaştıran bir göstergedir. (    )

 1. Gözlerimde pırıltısı bakır bir tasın

Kulaklarım komşuların ayak sesinde

Varsın yine yudum su veren olmasın

Başucumda biri bana”su yok”desin de

Bu şiire hâkim olan tema nedir? Yazınız. (5P)

 

 1. Aşağıdaki anlamlara uygun cümleler kurunuz. (5×3=15P)

– Olasılık:

– Sebep-sonuç:

– Karşılaştırma:

– Yakınma:

– Öneri:

 

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tartışılamaz? (5P)

 

 1. A) Hikâye, gerçeği anlattığı sürece sanat sayılır.
 2. B) Roman, Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren bir türdür.
 3. C) Halk Hikâyeleri edebiyat ürünü sayılmaz sanırım.
 4. D) Şiir sadece duyguları ifade etmelidir.
 5. E) Tiyatro halktan insanları konu edinse daha kalıcı olacak.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir yargı değildir? (5P)

 

 1. A) Yazarın eserinde örnekler kullanması esere ayrı bir tat vermiş.
 2. B) Yazar, açık ve anlaşılır bir dil kullanmış.
 3. C) Kimi yazarların romanlarda yerel dil kullanmasını hoş karşılamıyorum.
 4. D) Yazar öncelikle üsluba değil eserin konusuna önem vermeli.
 5. E) Roman kahramanları gerçekçi olsaydı eser daha çok beğeni toplardı.

 

 

Başarılar… www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 5 = 4

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.