1.sınıf senebaşı zümre toplantı tutanağı 2014-2015

…………………………….. İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

YILDIRIM

2014-2015 Eğitim öğretim yılı 1.sınıflar 1.Dönem Zümre öğretmenler Kurulu toplantısı, 08.09.2014 günü saat 09.00’da öğretmenler odasında,aşağıdaki gündem maddelerine  göre yapılacaktır.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

………………….                            ………………                             ……………

1-A Sınıf Öğretmeni                      1-B Sınıf Öğretmeni               1-C Sınıf Öğretmeni

 

…………..                                          ………………….                        ………………….

1-D Sınıf Öğretmeni                      1-E Sınıf Öğretmeni                1-F Sınıf Öğretmeni

 

………………….

1-G Sınıf Öğretmeni

 

08/09/2014

………………….

Müdür Yardımcısı

ÖĞRETİM YILI BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

 

01) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. maddesinin okunması ve başkanın seçilmesi,

02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması,

03) Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin belirlenmesi,

* Geçen öğretim yılı yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının uygulanmasındaki aksaklıkların sıralanarak, giderilmeleri için baş vurulacak çözüm yollarının kararlaştırılması,

* Geçen yıla ait sene sonu zümre tutanakları ve ‘Ders Kesimi Raporları’ incelenerek –varsa- bitirilemeyen konuların yeni yılda ne zaman ve nasıl telafi edileceğine karar verilmesi,

04) İş günlerine göre, sınav ve diğer faaliyetler dışında, dersin yıllık toplam ders saati sayısının hesaplanması, planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında kaç saat fiilen ders işleneceğinin belirlenmesi,

05) Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günler dikkate alınarak, zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinden sonra, ünite-tema ve konuların plana aktarılma sırasının belirlenmesi,

* Yeniden belirlenen ünite-tema ve konu sıralamasına uygun olarak; ders kazanımlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme şeklinin kararlaştırılması,

06) Dersin programındaki çizelge incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders içi, diğer ders-disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek plana yazılması gerektiğinin tespit edilmesi,

07) Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması hususunun karara bağlanması,

08) İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacakların belirlenmesi,

09) Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut imkanlara göre yapılabilecek olanların belirlenip, nasıl ve ne zaman uygulanacaklarının kararlaştırılması,

10) Ders için hedeflenen 1. dönem başarı % lerinin ve sebeplerinin sınıflar düzeyinde tespit edilmesi,

* Haftalık ders saatine göre yapılacak en az ve en çok (yazılı) sınav sayıları, yapılma zamanları ile türleri ve uygulamalı derlerin sınavlarının yazılı-uygulamalı olma şeklinin tespit edilmesi, (İKY. 35, 36)

* Şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere; her dönem yapılacak ortak yazılı sınavların sayı, zaman ve esaslarının belirlenmesi,

11) Dersin programında yer verilen Atatürkçülük konularının incelenmesi ve (1–8. sınıfların Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik derslerindeki Atatürkçülük konularının Bakanlığın yazısına, Görsel Sanatlar dersinde 2504 sayılı TD’sindeki Resim-İş dersi ile ilgili konulara, Beden Eğitimi dersinde aynı dergideki derse ait konulara göre) ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacakları yerlerin kararlaştırılması,

12) Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek, yeter sayıdaki performans görevi konularının sınıflar ve dersler düzeyinde tespiti ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde uyulacak yöntemlerin  belirlenmesi,

* Teknoloji ve tasarım dersi dışındaki derslerden öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek (ödev) proje konularının sınıflar düzeyinde tespiti, projelerin verilme ve alınma zamanlarının, not vermede kullanılacak değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarı ölçütlerinin karara bağlanması, (TD. 2300)

13) Planlar uygulanırken idareden ve velilerden istenecek desteklerin kararlaştırılması, velilerin dersi izlemeye davet edileceği zamanların tespit edilmesi,

14) Öğretmenlerin hangi konularda mahalli hizmet içi eğitim almak istediklerinin belirlenmesi,

* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne alınması istenen sorunların kararlaştırılması (MEB. 14.02.2002/ 18 nolu Genelge),

15) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınan kararların tutanağa yazılması,

* Dilek, temenniler ve kapanış.

Not: İlkokul 1-3 sınıf öğretmenleri serbest zamanlarda yapılacak etkinlikleri de 16. gündem maddesi olarak görüşüp karar alacaklardır.

 

2014-2015 EĞİTİM  ÖĞRETİM YILI ………………….İLKOKULU 1. SINIFLAR 1. DÖNEM  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ VE YERİ                       :    08 .09.2014- Öğretmenler Odası

TOPLANTI SAATİ                             :    09.00

TOPLANTIYA KATILANLAR          : ………………….    (1-A Sınıf Öğrt.)          ………………(1-B Sınıf Öğrt.)

………………….    (1-C Sınıf Öğrt.)           ………………(1-D Sınıf Öğrt.)                                                                                     .                                                                        ………………….      (1-E Sınıf Öğrt)                       ………………(1-F Sınıf Öğrt)

………………….    (1-G Sınıf Öğrt)

01)Yoklama  yapıldı herkesin  toplantıda  hazır  bulunduğu  tespit  edildi.Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okundu.2014-2015 eğitim öğretim yılı herkese hayırlı olması dileğinde bulunuldu. Oy  birliğiyle 1-A sınıfı  öğretmeni ………………….zümre  başkanlığına seçildi.

………………….; İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin  (Değişik: 26/07/2014 – 29072 RG)  35.maddesini okuyarak;”Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.” İfadesinden hareketle sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenerek, dersin genel amaçları gözden geçirildi. İş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programı  hazırlandı.

2014 – 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI İŞ GÜNÜ TAKVİMİ    

GÜNLEREYLÜL 2014EKİM 2014KASIM 2014
Pazartesi18152229  6132027 3101724
Salı29162330  7142128 4111825
Çarşamba3101724  18152229 5121926
Perşembe4111825  29162330 6132027
Cuma5121926  310172431 7142128
Cumartesi6132027  4111825 18152229
Pazar7142128  5121926 29162330
İşgünü/hafta12 İşgünü19 İşgünü20 İşgünü
GÜNLER ARALIK 2014OCAK 2015ŞUBAT 2015
Pazartesi18152229  5121926 291623
Salı29162330  6132027 3101724
Çarşamba310172431  7142128 4111825
Perşembe4111825  18152229 5121926
Cuma5121926  29162330 6132027
Cumartesi6132027  310172431 7142128
Pazar7142128  4111825 181522 
İşgünü/hafta23 İşgünü16 İşgünü15 İşgünü
GÜNLERMART 2015NİSAN 2015MAYIS 2015
Pazartesi 29162330 6132027 4111825
Salı 310172431 7142128 5121926
Çarşamba 4111825 18152229 6132027
Perşembe 5121926 29162330 7142128
Cuma 6132027 3101724 18152229
Cumartesi 7142128 4111825 29162330
Pazar18152129 5121926 310172431
İşgünü/hafta22 İşgünü20 İşgünü19 İşgünü
GÜNLERHAZİRAN 2015TEMMUZ 2015AĞUSTOS 2015
Pazartesi18152229  6132027 3101724/31
Salı29162330  7142128 4111825
Çarşamba3101724  18152229 5121926
Perşembe4111825  29162330 6132027
Cuma5121926  310172431 7142128
Cumartesi6132027  4111825 18152229
Pazar7142128  5121926 29162330
İşgünü/hafta10 İşgünü Yaz tatiliYaz tatili
Birinci Dönem: 90 işgünü  /19 Hafta

İkinci Dönem  : 86 İşgünü  /18 Hafta                    Toplam: 176 İşgünü (8 iş günü tatile denk geliyor.) / 37 hafta

 

2014-2015 öğretim yılı başlangıcı15 Eylül 2014 Pazartesi              ( NOT=1.Sınıflar ve Anasınıfları 8Eylül’dür)
Kurban Bayramı03 Ekim 2014 Cuma 13.00 da başlar 07 Ekim 2014 Salı  akşamı sona erer.
Cumhuriyet Bayramı28 Ekim 2014 Salı 13.00 da başlar 29 Ekim 2014 Çarşamba  akşamı sona erer.
Atatürk Haftası10-16 Kasım 2014
Öğretmenler Günü24 Kasım 2014 Pazar tesi
Yılbaşı Tatili01 Ocak 2015  Perşembe
Birinci dönemin sona ermesi23  Ocak 2015  Cuma
Yarıyıl Tatili26 Ocak 2015  —— 06 Şubat 2015  tarihleri arası
İkinci yarıyıl başlangıcı9 Şubat 2015  Pazartesi
23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2015 Perşembe   törenden  sonra başlar  24 Nisan 2015  Cuma  akşamı  sona erer
Emek ve Dayanışma Günü01 Mayıs 2015  Cuma
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 2015  Salı günü törenden sonra başlar akşamı sona erer.
Ders Yılının Sona ermesi12  Haziran 2015  Cuma

 

………………….İLKOKULU  2014 – 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA  PROGRAMI

AYLARYAPILACAK ÇALIŞMALARDÜŞÜNCELER
 

 

 

 

EYLÜL

1- Öğretmenlerin Meslekî Çalışmaları.

2- Sene Başı;Öğretmenler Kurulu,

3- Okul Zümre Öğretmenler Kurulu                                                                    4- Ünitelendirilmiş yıllık planların yapılması.                                                                               5- Dersliğin eğitim öğretime hazırlanması

6- İhtiyaç duyulan araç gereç tespit edilmesi.                                                 7-İlköğretim Haftası ( Okulların açıldığı ilk hafta )

8-Sınıf veli toplantısının yapılması.

 

 

 

 

EKİM

 

1.1- Dünya Çocuk Günü ( Ekim Ayının İlk pazartesi günü)

2.2- Vücut ölçülerinin tespiti

3.3-Sınıf grafiklerinin hazırlanması.

4.4- Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim )

5.5-Kızılay Haftası. (29 Ekim- 4 Kasım)

6.6-Cumhuriyet Bayramı ( 28-29 Ekim )

7.7-Sınıf kitaplığının düzenlenmesi.

 

 
 

 

KASIM

 

 1. 1-Atatürk Köşesinin düzenlenmesi.
 2. 2-Atatürk Haftası ( 10-16 Kasım )
 3. 3-Afet Eğitimi Hazırlık Günü ( 12 Kasım )
 4. 4-Öğrenci gelişim raporlarının hazırlanması
 5. 5-Öğretmenler Günü ( 24 Kasım )

 

 

 

ARALIK

 

1-İnsan Hakları Haftası ( 04-10 Aralık )                                                            2-Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası   (12-18 Aralık)                                                                                        3-Yeni yıl hazırlıkları.                                                                                         4-Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi.

 

 

 

 

OCAK

1- Dönem sonu veli toplantısının yapılması.

2- Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

3- 1.dönem sonu değerlendirme çalışmalarının yapılması                                                                               4- Dönem sonu evraklarının yazımı.

 

 

 

 

AYLARYAPILACAK ÇALIŞMALARDÜŞÜNCELER
 

 

 

 

ŞUBAT

 1. Öğrenci boy ve ağırlık ölçülerinin alınması ve e-okul sistemine işlenmesi
 2. Sivil Savunma Günü ( 28 Şubat)
 3. Sosyal Kulüp çalışmalarının gözden geçirilmesi.
 4. Sınıf veli toplantısının yapılması
 5. Sınıf kitaplığının yeniden düzenlenmesi

 

 

 

 

 

MART

 

 1. Bilim ve Teknoloji Haftası ( 8-14 Mart )
 2. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy ‘u Anma Günü (12 Mart)

3.Tüketiciyi Koruma Haftası (15-21 Mart )

 1. Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü ( 18 Mart)
 2. Yaşlılar Haftası (18-26 Mart)
 3. Orman Haftası ( 21-26 Mart )
 4. Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta)

 

 

 

 

 

NİSAN

 

 1. Turizm Haftası (15 – 22 Nisan)
 2. Öğrenci gelişim raporlarının hazırlanması.
 3. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

 

 

 

 

 

MAYIS

 1. Bilişim Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
 2. Trafik ve İlk Yardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
 3. Anneler Günü (Mayıs ayının 2. Haftası)
 4. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Geçlik ve Spor Bayramı

 

 
 

 

 

HAZİRAN

 

 1. Sınıf veli toplantısının yapılması
 2. e-okuldaki yıl sonu işlemlerinin tamamlanması
 3. Karneler dağıtılarak 2014 /2015 Eğitim – öğretim yılının sona erdirilmesi.
 4. Yılsonu öğretmenler kurulu toplantısının yapılarak, seminer çalışmalarının başlatılması.

 

 

03) Bir önceki eğitim öğretim yılı, 1. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Tutanağı okundu. Alınan kararların uygulandığı ve belirlenen çalışmaların yapıldığı, herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

 

Ders Kesim Raporları incelendi.

 

** Bu yıl  önceki yıl  uygulanan uyum  kitapları  ve  planlarının  olmadığı  tespit  edildi. Geçen yıl küçük  yaş  grubunun  çok  olmasından  dolayı  yaşanan  sıkıntıların olduğu  onun için  uyum  sürecinin  uzun  sürdüğü  tespit  edildi. Bu  yıl ise yaş  grubundan  dolayı  böyle  bir  sorun  olmayacağı onun  için  uyum  sürecinin 2-3 haftayla sınırlanması  konusunda  fikir  birliğine  varıldı. Sınıfların  özelliklerine  dikkat  edilerek  öğretmenlerin bu  konuda esnek  davranabilecekleri  belirtildi.

 

04)        2014/2015 Eğitim ve Öğretim yılı okutulacak olan haftalık ders saati ve derslerde yapılan değişiklikler incelenmiş olup, İlkokul için Talim Terbiye Kurulu’nun 25.06.2012 tarihli ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgeleri uygulanacaktır. Buna göre işlenecek olan dersler ve haftalık ders saatleri aşağıdaki gibidir.

 

DERSLERHAFTALIK

DERS SAATİ

DERSLERHAFTALIK DERS SAATİ
TÜRKÇE10MÜZİK1
MATEMATİK5OYUN VE FİZİKÎ ETKİNLİKLER5
HAYAT BİLGİSİ4SERBEST ETKİNLİKLER4
GÖRSEL SANATLAR1TOPLAM30

 

 1. Eğitim-öğretim programları incelenmesi ve ortak bir anlayış oluşturulması.
 2. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulması ve bunların çözüm yolları aranması.
 3. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanması.
 4. Meslekî eserlerin ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi.
 5. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi ve alınacak önlemlerin kararlaştırılması.
 6. Öğretim yöntem ve metotlarının belirlenmesi.
 7. Kullanılacak araç-gereçlerin belirlenmesi.
 8. Yapılacak gezi, gözlem ve incelemelerin belirlenmesi.
 9. Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanması.
 10. E-Okul ile ilgili konuların görüşülmesi.

 

3-Öğretmen kılavuz kitapları incelendikten sonra; ……………söz alarak ; Ünitelendirilmiş Yıllık Planların kılavuz kitaplar detaylı incelenerek , çevre şartlarına ve öğrenci  seviyelerine dikkat ederek öğretim yılı başlamadan en kısa sürede yapılmasının, planlama yapılırken Yıllık  ve Günlük Planların , 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Planlama İle İlgili Yönerge” de belirtilen ortak hükümler gözetilerek ve http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ adlı sitede yayınlanmış olduğunu ders  programları incelenerek hazırlanmasının faydalı olacağını belirtti.

 

……………  yapılan planların 30 Eylül tarihine kadar dijital ortamda teslim edilmesi ve çıktı alınacak nüshaların okul müdürüne imzalatılması gerektiğini söyledi. Türkçe derslerinde belirli gün ve haftalara denk gelecek alakalı konuların mutlaka zamanlamaya dikkat edilerek işlenmesi gerektiğini vurguladı.

Uygulanacak öğretim programları şu şekildedir:

 

Dersin AdıSınıfUygulanacak Öğretim Programı İle İlgili Karar
İlköğretim Türkçe(1, 2, 4 ve 5. sınıflar)Talim ve Terbiye Kurulunun14.05.2009 tarih ve 69 sayılı Kararı
İlköğretim Matematik(l- 5. sınıflar)Talim ve Terbiye Kuru1unun12.07.2004 tarih ve 114 sayılı Kararı (değişiklikleri ile birlikte)
İlköğretim Hayat Bilgisi(1- 3. sınıflar)Talim ve Terbiye Kurulunun 14.05.2009 tarih ve 70 sayılı Kararı
İlköğretim Görsel Sanatlar(1- 8. sınıflar)Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2006 tarih ve 351 sayılı Kararı (değişiklikleri ile birlikte)
İlköğretim Müzik(1- 8. sınıflar)Talim ve Terbiye Kurulunun 28.08.2006 tarih ve 348 sayılı Kararı (değişiklikleri ile birlikte)
İlköğretim Beden Eğitimi(1- 8. sınıflar) Talim ve Terbiye Kurulunun 28.08.2006 tarih ve 349 sayılı Kararı
İlköğretim Rehberlik(1- 8. sınıflar)Talim ve Terbiye Kurulunun 02.08.2006 tarih ve 329 sayılı Kararı

 

İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri sınıf öğretmeni ……………tarafından okundu. En son değişikleri gözden geçirildi. ……………İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği’nin yeni halinin öğretmen dosyasında bulunması gerektiğini belirtti..
İlköğretim Yönetmeliğinin Değişen Kısımları
26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklikler incelenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Göze Çarpan Hususlar
Okula Kayıt Yaşı  Madde 11 – (Değişik: 26/07/2014 – 29072 RG) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

 1. b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları velisinin vereceği dilekçe; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.
 2. c) Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Bu öğrencilerden velisi üç ay içinde girişimde bulunmadığı veya bu işleri yapmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

ç) Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

 

Puan, Notla Değerlendirme  Madde 20 (Değişik: 26/07/2014 – 29072 RG)- (1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;

 1. a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
 2. b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.
 3. c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

.

Öğrenci Karnesi  Madde 30 —  (Değişik: 26/07/2014 – 29072 RG)   İlköğretim kurumlarında;

 1. a) Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.
 2. b) Öğrenci karneleri e-Okul sisteminde yer alan puan çizelgeleri bilgilerine göre birinci ve ikinci dönem sonunda düzenlenir. Öğrencilere dağıtılan karneler geri alınmaz. Karnelerde elektronik imza kullanılabilir.

 

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Madde 31 — (Değişik: 26/07/2014 – 29072 RG)

İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır.

Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık zorunlu ders saati sayısı kadar değerlendirilmesi yapılamayan/puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

 

İş günü takvimi ve kılavuz kitaplar göz önüne alınarak tema süreleri hesaplandı. Buna göre temalar ve konular için belirlenen süreler şu şekildedir:

 

1.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMA SÜRELERİ  2014-2015

TEMA NOTEMA ADIProgramdaki SüreSÜRESİ
1.OKUL HEYECANIMIZ63 saat15 Eylül – 6 Ocak
2.BENİM EŞSİZ YUVAM47 saat8 Ocak – 14 Nisan
3.DÜN, BUGÜN, YARIN31 saat16 Nisan–12 Haziran

 

(Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü 1’er saate göre düzenlenmiştir.)

1.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTE SÜRELERİ 2014 — 2015

ÜNİTE NOÜNİTE  ADIProgramdaki SüreSÜRE
1.
 1. ÜNİTE
55 saat15 Eylül – 1 Aralık
2.
 1. ÜNİTE

 

38 saat2 Aralık – 23 Aralık
3.
 1. ÜNİTE
59 saat9 Şubat – 29 Nisan
4.
 1. ÜNİTE

 

31 saat30 Nisan – 12Haziran

(Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü 1’er saate göre düzenlenmiştir.)

 

TÜRKÇE
TEMA ADIBAŞLANGIÇ

TARİHİ

BİTİŞ

TARİHİ

İş GünüDers Saati
İlkokuma Hazırlık Dönemi15.09.201426.09.20141020
“E-L-A-T”          (Birey ve Toplum)29.09.201431.10.20142244
“İ-N-O-R-M”      (Birey ve Toplum)    03.11.201428.11.20142040
“U-K-I-Y-D-S”   (Atatürk)01.12.201419.12.20141530
“Ö-B-Ü-Ş-Z-Ç”  (Üretim –Tüketim ve Verimlilik)22.12.201406.01.20151224
“G-C-P-H”           (Sağlık ve Çevre)07.01.201516.01.2015816
“Ğ-F-V-J”           (Sağlık ve Çevre)19.01.201523.01.2015510
Hayal  Gücü09.02.201527.03.20153570
Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler30.03.201521.04.20151734
Değerlerimiz27.04.4201525.05.20152040
Oyun ve Spor26.05.201412.06.20141428
TOPLAM   178     356

(Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü 2’şer saate göre düzenlenmiştir.)

 

Serbest Etkinlikler dersinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;

 1. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır.

 

 1. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir.
 2. 1–3. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir.
 3. Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir.
 4. Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre yürütülecektir. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılacaktır.

 

1-5. sınıflarda sınıf öğretmenleri tarafından rehberliğin, gerekli olduğu her zaman ve sosyal etkinliklerin ise Serbest Etkinliklerle birlikte yapılması amacıyla Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersi için ayrılan haftalık 1 ders saati kaldırılmıştır.

 

Belirli gün ve haftalar ile kulüp çalışmaları 2569 sayılı Tebliğler Dergisi’nde belirtilen esaslara ve 27.09.2013tarihli öğretmenler kurulu kararlarına göre yürütülecektir.

 

Haftalık ders programı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

1.Sınıf Haftalık Ders Programı
Günler1.Ders2.Ders3.Ders4.Ders5.Ders6.Ders
PazartesiHayat BilgisiTürkçeTürkçeMatematikOyun Ve Fiziki Etk.Oyun Ve Fiziki Etk.
SalıTürkçeTürkçeOyun Ve Fiziki Etk.MatematikSerbest

Etkinlikler

Serbest

Etkinlikler

ÇarşambaHayat BilgisiTürkçeTürkçeOyun Ve Fiziki Etk.MatematikSerbest

Etkinlikler

PerşembeHayat BilgisiTürkçeTürkçeOyun Ve Fiziki Etk.MatematikSerbest Etkinlikler
CumaHayat BilgisiTürkçeTürkçeGörsel SanatlarMatematikMüzik

 

İlk okuma ve yazmaya geçiş planının aşağıdaki gibi uygulanacağını, ancak öğrenci seviyeleri veya tatillerin araya girmesi gibi nedenlerden dolayı sürelerde sapmalar olabileceğini sınıf öğretmeni ……………açıkladı.

 

4- ……………, öğrencilere şefkatle ve sevecenlikle yaklaşılması, okul idaresi ve diğer branş ve sınıf öğretmenleriyle de işbirliğinin yapılması ve yemek yeme, el yıkama, görgü kurallarına uyma, çevresini temiz tutma  konularında öğrencilerin davranışlarını olumlu geliştirmesi için takip edilmesi gerektiğini belirtti.

 

……………, eğitim öğretimde daha etkin ve başarılı olunması için okul – aile işbirliğinin mutlaka sağlanması, sınıf öğretmenlerinin birlik ve dayanışma içinde çalışması ve yeni uygulanan yöntem ve teknikler hakkında bilgi alışverişinde bulunulması gerektiğini belirtti.

 

……………, öğrencilerin devamlarının takip edilerek devamsızlık nedenlerini ortadan kaldıracak şekilde idare ve velilerle işbirliği içerisinde çalışılması gerektiğini belirtti. Ayrıca bireylerin farklı olduğunu, farklı öğreneceğini, okula uyumsuzluk ve devamsızlık sorunlarının çözümü için 22.09.2014 ve 26.09.2014 tarihleri arasında  veli toplantılarının yapılmasının uygun olacağını belirtti.

 

2.dönem yapılacak  veli  toplantı tarihlerinin 2.dönemin ilk toplantısında belirlenmesi gerektiği belirtildi.

 1. dönem yapılacak zümre öğretmenler kurulu toplantısının 26 Şubat 2015 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

 

5- ……………, derslerin birbirine paralel olarak işlenmesinin öğretmeni motive edip başarıyı arttırdığını ve yıllık çalışma planının hazırlanarak 30 Eylül 2014 tarihine kadar okul idaresine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

 

6- ……………, Atatürkçülük ve öğretim programlarıyla ilgili değişikliklerin Talim Terbiye Kurulu’nun internet sayfasından takip edilmesi ve her öğretmenin eğitim öğretimle ilgili kitapları mutlaka okuması gerektiğini belirtti.

 

2504 sayılı Tebliğler Dergisi  incelenerek, Atatürkçülük konularının derslere dağılımı yapılmış ve ünitelendirilmiş yıllık planlara işlenmesinde fikir birliğinde bulunulmuştur.

Konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesi gerektiğini  ……………söyledi.

1.SINIF ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

 

DERSSINIFKONU ANA BAŞLIKLARIKONUNUN İŞLENECEĞİ ÜNİTE
TÜRKÇE1Atatürk’ün Hayatı :

-Ailesi

-Ölüm tarihi ve yeri

-Anılar

Seçilecek parça, Hayat Bilgisi öğretim programlarıyla da uyuşarak.
Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri :

-İyi kalpliliği

-Vatan ve millet sevgisi

Atatürk’ün çocuk sevgisini vurgulayan bir parça içerisinde
HAYAT BİLGİSİ1Atatürk’ün Hayatı :

-Doğum yeri

-Ailesi

-Ölüm tarihi ve yeri

-Anılar

Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk
Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri :

-Vatan ve millet sevgisi

Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk
Atatürkçü Düşüncede Yer Alan Konular :

-Dayanışma

-Milli birlik ve beraberlik

-İyiliği sevmek, kötülükten kaçmak

Ben ve Ailem ve Bizim Bayramımız 23 Nisan
GÖRSEL SANATLAR1

 

Resim-İş dersi öğretim programında yer alan Atatürkçülükle ilgili konulardan hedef ve davranışları yazılmış olanları aynen uygulanacaktır.

Programda değişiklik yapıldığı takdirde, Atatürkçülükle ilgili bu hedef ve davranışlar aynen korunacaktır.

Ayrıca Resim-İş derslerinde; milli bayramlar, yerel kurtuluş günleri ve Atatürk Haftası başta olmak üzere Belirli Gün ve Haftalar’dan seçilecek olan günlerde, bu günlerin anlam ve önemine uygun resimler ve afiş çalışmaları yaptırılmalı, resim yarışmaları düzenlenerek sergiler açılmalıdır.

MÜZİK1

 

Müzik dersi öğretim programında yer alan Atatürkçülükle ilgili konular, hedef ve davranışlarıyla birlikte aynen uygulanacaktır.

Programda değişiklik yapıldığı takdirde Atatürkçülükle ilgili konular aynen korunacaktır.

Ayrıca müzik derslerinde milli bayramlar, yerel kurtuluş günleri ve Atatürk Haftası başta olmak üzere Belirli Gün ve Haftalar’dan seçilecek olan günlerde düzenlenecek müzik etkinliklerinde, sınıf ya da okul koroları oluşturularak Atatürk’ün sevdiği şarkılara yer verilecektir.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER1
 1. Milli bayramlar/ belirli gün ve haftaların kutlamalarında rontlar, halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılır.

 

Milli bayramlar ile belirli gün ve haftaların coşkusunu hissettirmek için yapılan hazırlıklara tüm öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. Hazırlanacak rontlar, halk dansları ve benzeri etkinliklerde görev dağılımı ve beklentiler, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

 

7- ……………, okumanın kıymetinin çocuklarımıza hissettirilmesi, sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi ve velilerle diyalogu arttırmak amacıyla hasta,düğün ve ölüm ziyareti yapılması gerektiğini belirtti.

 

……………, sınıf ortamında öğrencileri motive edebilmek için öğrencilerin ilgilerini anlama, konunun kullanılabilirliğini açıklama, öğrencilerin başarı beklentisi oluşturmalarına yardımcı olma, dersi ilginç hale getirme, öğrencilerde istek uyandırma ve  ödüller kullanma stratejilerini kullanmak gerektiğini belirtti.

 

……………,derslerde genel öğretim ilkelerinin (çocuğa veya öğrenciye görelik, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta, otoriteye itaat ve özgürlük(sosyallik), yakından uzağa, tasarruf (ekonomi), açıklık, aktivite, hayata yakınlık, bütünlük vb.) kullanılması, Çoklu Zeka Kuramı’ndan ve tekrardan yararlanılması, öğrencinin bireysel gelişimine uygun ödül ve pekiştireç verilmesi, Türkçe derslerinde okuma, yazma çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

 

8- ……………,  derslerin işlenişi esnasında monotonluktan kurtulmak amacıyla değişik metot ve tekniklerin kullanılmasının yararlı olacağını, kılavuz kitaplarda ve ders programlarında metot ve teknikleri tanıtıcı bilgilerin olduğunu ve bu yazıların okunması gerektiğini söyledi.

 

Türkçe dersinde, problem çözme, rol oynama, gösteri, oyunlar, anlatım, araştırma, beyin fırtınası, soru-cevap, drama ve tümevarım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması, metin işleme basamakları  göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi ve etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın yaratılması kararlaştırıldı.

 

Hayat Bilgisi dersinde görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası ve anlatım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.

 

Matematik dersinde yaparak yaşayarak öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, keşfederek öğrenme, soru-cevap, anlatım ve benzetişim yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.

 

Görsel Sanatlar dersinde öğrencinin üretkenliğini geliştirici ve hayal gücünü güçlendirici çalışmalara ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

 

Müzik dersinde anlatım, tartışma, soru/cevap, araştırma/inceleme, oyunlaştırma ve gösterip yaptırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.

 

Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde yaparak yaşayarak, anlatım ve gösteri yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.

 

Serbest Etkinlikler dersinde yapılacak etkinliğe uygun yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.

 

……………,  dersler işlenirken hem ders kitabının hem de öğrenci çalışma kitaplarının etkili bir şekilde kullanılmasını,  derslerde uygulanacak olan etkinliklerin sonunda kazanımların gerçekleşme düzeyinin değerlendirme formlarına işlenmesi gerektiğini dile getirdi.

 

9- ……………, sınıf içi ders araç ve gereçlerinin sene başında tespit edilerek temin edilmesi ve ders araç gereçlerinin kullanımı konusunda öğrencilere gerekli eğitimin verilmesi gerektiğini vurguladı.

 

……………,  derslerdeki etkin uygun araç ve gereçlerin önceden belirlenerek hazırlanıp yeri ve zamanı geldiğinde kullanılması ve teknolojinin eğitime destek olarak kullanılması, ilkokuma yazma öğretiminde sık sık bilgisayardaki program, film ve videolardan yararlanılması gerektiğini vurguladı.

 

Kurul öğretmenleri tarafından öğrencilerin derslerde kullanacakları ders araç-gereçlerin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir:

    1.SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ
İHTİYAÇ TÜRÜADI VE ADEDİ
 

 

 

 

GENEL

İHTİYAÇ

2 Adet Yumuşak Silgi         (Kokulu silgi kanserojen olduğu için tehlikelidir.)
5 Adet Yuvarlak Kurşun Kalem    (Basmalı kalem almayalım.)
5 Adet Yuvarlak Kırmızı Kalem    (Basmalı kalem almayalım.)
1 Top A4 Fotokopi Kâğıdı.
Kalemtıraş               (Çöpü içinde biriktirenlerden olsun.)
Makas        (Plastik ve küt uçlu olmalı)
İki Gözlü Kalemlik
Etiket
Beslenme Kapları
Masaya Sermek İçin Bezden Dikilmiş Beslenme Havlusu
Jelâtin  ( Yırtılmayan, şeffaf ) Kaplık
Büyük Islak Mendil – Kağıt  Havlu
Yapıştırıcı ( 1 Adet Prit, 1 Adet  Küçük Boy Bant)
30 Sayfalı  Poşet Dosya
1 Kutu Ataç (Defter düzeni için )
Oyun Hamuru
4 Kutu Küçük Boy Islak Mendil
TÜRKÇE3 Adet Küçük Boy ve Klavuz Çizgili Güzel Yazı Defteri
40 Sayfalık Çizgili Türkçe Defteri
RESİM40 Sayfalık Küçük Boy Resim Defteri
12 ‘li Kuru Boya
12 ‘li Sulu Boya
12 ‘li Pastel Boya
MATEMATİK40 Sayfalık Kareli Defter
Sayma Çubukları
Renkli Fasulyeler
30 cm cetvel
Abaküs

Yıl boyunca tutulacak defter ve dosyalar; kitaplık takip defteri, öğrenci gözlem defteri, kitaplık defteri, deney defteri, öğrenci davranış gözlem formu, grafikler, Hayat Bilgisi üniteleri ile ilgili formlar olarak belirlenmiştir.
10-……………; eğitim öğretim yılı  içinde planlar yapılırken, tüm derslerde tema ve ünitelerin iyice analiz edilmesi ve yaparak-yaşayarak eğitim kuralı uyarınca gezi ve incelemelerin şartlar elverdiğince yapılması gerektiğini  ifade etti.

……………, okul ve çevre şartları göz önünde bulundurularak, konulara göre gezi-gözlem çalışması yapılacağını ifade etti.

……………, Performans ve proje görevlerinin kaldırılması nedeniyle öğrencilerin,ders ve etkinliklere katılımlarıyla ve öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre değerlendirileceğini belitti.

11- ……………, ölçme değerlendirmede İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ‘nin 20,21,22,23,24,25,29,30,31,32 ve 33. maddeleri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

 

Puan, Notla Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

MADDE 20 – (Değişik: 26/07/2014 – 29072 RG) -(1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;

 1. a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
 2. b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.
 3. c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

(3) İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

(4) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

MADDE 21  (Değişik: 26/07/2014 – 29072 RG) -(1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

(2) 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100’lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1,00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.

 

Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı

MADDE 22 –  (Değişik: 26/07/2014 – 29072 RG) -(1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

 1. b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.
 2. c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

(5) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

(6) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında bu maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen derslerden Bakanlıkça yapılacak merkezî sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

 

Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar

MADDE 23 –  (Değişik: 26/07/2014 – 29072 RG) -(1) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezî sistem ortak sınavına girmeyen öğrencilerin bilgileri, aynı gün okul müdürlüğünce e-Okul sistemine işlenir.

(2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

(3) Merkezî sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır.

(4) Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından yapılan sınavlar ile merkezî sistemle yapılan ortak sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.

 

Sağlık durumu engeline göre dersler

MADDE 24 – (Değişik: 26/07/2014 – 29072 RG) – (1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir.

(2) Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o eğitim ve öğretim yılı için geçerli sayılır.

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 25 –  (Değişik: 26/07/2014 – 29072 RG)  -(1) Sonuçlar; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

(2) Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

 

Gelişim Raporu ile Öğrenci Karnesi   

MADDE 30  (Değişik: 26/07/2014 – 29072 RG)  -(1) Okul öncesi eğitim kurumlarında Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanan çocuğa yönelik Gelişim Raporu, her dönem sonunda e-Okul sistemine işlenerek bir örneği veliye verilir. Gelişim raporuna pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.

(2) İlköğretim kurumlarında;

 1. a) Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.
 2. b) Öğrenci karneleri e-Okul sisteminde yer alan puan çizelgeleri bilgilerine göre birinci ve ikinci dönem sonunda düzenlenir. Öğrencilere dağıtılan karneler geri alınmaz. Karnelerde elektronik imza kullanılabilir.

 

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

MADDE 31 – (Değişik: 26/07/2014 – 29072 RG)- (1) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır.

Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık zorunlu ders saati sayısı kadar değerlendirilmesi yapılamayan/puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında;

 1. a) Öğrenci kendi yaş grubu içinde yetiştirilir ve bir bütün olarak değerlendirilir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.
 2. b) Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
 3. c) Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin puanları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, “Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti” veya “Sınıf Tekrarına Karar Verildi” ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.

(3) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak;

 1. a) Velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokulda kaynaştırma öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.
 2. b) Bu öğrencilerin okula devam durumları; ilkokul öğrencileri için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri için ise ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre değerlendirilir.

 

 1. Tema ve Üniteler incelendi ve yapılması düşünülen gezilerin planlı,zamanı zümre tutanağındaki gibi olacağına karar verildi.

13.Birinci sınıflarda sınav olmadığından,öğrencilerin değerlendirilmesi için kazanım değerlendirme tablolarından faydalanılmasına karar verildi.

14.Atatürkçülük ve öğretim programlarıyla ilgili değişikliklerin Talim Terbiye Kurulu’nun internet sayfasından takip edilmesi,konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesi ve her öğretmenin eğitim öğretimle ilgili kitapları mutlaka okumasına karar verildi.

15.Planların uygulanması aşamasında idareden destek alınacağı,velilerin velilerin destek olabileceği konuların veli toplantısında görüşülmesine karar verilmiştir.

 1. Sınıf içi ders araç ve gereçlerinin sene başında tespit edilerek veliler ve idare tarafından temin edilmesi ve ders araç gereçlerinin kullanımı konusunda öğrencilere gerekli eğitimin verilmesi, derslerdeki etkin uygun araç ve gereçlerin önceden belirlenerek hazırlanıp yeri ve zamanı geldiğinde kullanılması ve teknolojinin eğitime destek olarak kullanılması, ilkokuma yazma öğretiminde sık sık bilgisayardaki program, film ve videolardan yararlanılması

17- Öğrenci dosya bilgilerinin E-Okul sistemine zamanında girilmesi kararlaştırıldı.

18.Başarılı bir eğitim öğretim yılı için gerekli çalışmaların zamanında yapılması kararlaştırıldı.

 

 

 

……………                                   ……………                           ……………

1-A Sınıf Öğretmeni                      1-B Sınıf Öğretmeni               1-C Sınıf Öğretmeni

 

 

 

……………                                    ……………                           ……………

1-D Sınıf Öğretmeni                      1-E Sınıf Öğretmeni                1-F Sınıf Öğretmeni

 

 

 

……………

1-G Sınıf Öğretmeni

 

08/09/2014

www.sorubak.com

Müdür Yardımcısı

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments