Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

Çarşamba, 21 Kasım 2012, 20:18 | Ders Notları | 23 Yorum | 16.960 okuma
Yazar atabey

Kuruluş Dönemi(1299-1453)

Padişahlar
1-Osman Bey
2-Orhan Bey
3-I.Murat
4-I.Beyazıt(Yıldırım)
Fetret Devri->Hükümdarsız geçen dönemdir. Başlama nedeni Ankara savaşı.
5-I.Mehmet(Çelebi)
6-II.Murat

Osman Bey Dönemi
-Babası Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle 1281’de başa geçiyor.1299’da beyliğin bağımsızlığını ilan ediyor.
-Tekfurlardan, Bilecik,İnegöl,Yarhisar,Yundhisar,Karacahisar alınıyor.
-1302 Koyunhisar savaşı:Türklere İzmit yolu açılıyor ve Bursa 3 taraftan kuşatılıyor.
Not:: Koyunhisar savaşı İlk Osmanlı-Bizans savaşıdır.
-Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun ile evlenerek ahilerin desteğini arkasına alıyor.

Orhan Bey Dönemi
-1326 Bursa fethediliyor.
Not::Başkent Bilecik’ten , Bursa’ya alınıyor.
Not::Bursa’nın alınması Osmanlı için hem siyasi hemde ekonomik bir kazanç olmuştur.
-1329 Maltepe(Palekanon) Savaşı:İznik ve İzmit fethi kolaylaştı.
-1331 İznik , 1337 İzmit’in fethi
Not:: İznik , Askeri üs olarak kullanıldı.
Not:: Kocaeli yarımadasının fethi
-1345’te Karasioğulları Beyliği alınıyor.
Not::İlk defa Anadolu Türk Siyasi birliği sağlama çalışmaları başlıyor.
Not::İlk defa Denizcilik faaliyetleri başladı.
Not::Hacı İlbeyi , Ece Halil , Evrenuz Bey gibi komutanlar osmanlı hizmetine girdi.

Balkanlardaki Fetihler
-Bizans’taki taht kavgalarının etkisiyle Kantakuzen , Orhan Bey’den yardım istemiş. Yapılan yardım karşılığında Çimpe Kalesi alınmıştır.
-Rumelide bu sayede Tekirdağ,Malkara,Keşan,Çorlu,Lüleburgaz alınıyor.

Orhan Bey Dönemi Teşkilatlanma Çalışmaları
-İlk donanma kuruluyor.
-İlk düzenli ordu (yaya ve müsellem) kuruluyor.
-İlk defa vezirlik(idari) ve kadılık kurumu oluşturuluyor.
-İlk medrese İznik’te açılıyor.
-Gümüş para bastırılıyor.

I.Murat (Hüdavendigar) Dönemi
-1363 Sazlıdere savaşı:Edirne fethedildi.
Not::Balkanlarda yapılacak fetihlerde askeri üs vazifesi görüyor.
Not::Bursa’dan sora başkent Edirne’ye taşındı.
-1364 Sırpsındığı Savaşı(OsmanlıxHaçlı)
Not::İlk Osmanlı-Haçlı savaşıdır.
Not::Balkanlarda yapılacak fetihler hız kazanıyor.
-1371 Çirmen Savaşı(OsmanlıxSırp)
Not::Makedonya yolu açılır.
-1389 I.Kosova Savaşı(OsmanlıxHaçlı)
Not::Osmanlı , Tuna’ya kadar ola yerleri ele geçiriyor.

I.Murat Dönemi Teşkilatlanma Çalışmaları
-Veraset sistemini değiştirdi.
Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. yerine
Ülke padişah ve çocuklarının ortak malıdır. geldi
amaç: Taht kavgasını azaltmaktır.
-Yeniçeri ocağı kuruldu.
Pençik:Savaşta esir edilen askerlerin 5/1 ‘inin osmanlı ordusunda kullanılmasıdır.
Not::Bu sistemi kullanılmadı ordudaki asker sayısının yetersizliğinden kaynaklanır.
Devşirme:Gayrimüslüm çocuk yaşta alınarak belli bir eğitimden geçirilmesiyle oluşan sistemdir.
-Tımar Sistemi kuruldu
Tımar Sistemi:Savaşta başarı göstermiş komutanlara , başarılı devlet memurlarına maaş karşılığıda veriln topraktır.
-Rumeli beyler beyliği kuruldu
-Veziriazam(Vezirlerin en büyüğü.),Kazasker(Divandaki davalara bakar.),Defterdar(Maliye işlerine bakar.)
-Topçu ocağı kuruldu.

I.Beyazıt(Yıldırım) Dönemi

-İstanbulu ilk kuşatan I.Beyazıttır.
Not::Osmanlının İslam dünyasında ve beylikler arasındaki önemi artıyor.
-Eflak Osmanlı egemenliğini tanıyor.
-Arnavutluk ve Karadağ Osmanlı egemenliğini tanıyor.
-İstanbul Kuşatmaları:
1391->Bizans sınırlarını yıkacak güçlü toplar olmadığı için kuşatma kaldırılmıştır.
1396->Niğbolu savaşı
1397->Bizans sınırlarını yıkacak güçlü toplar olmadığı için kuşatma kaldırılmıştır.
1400->Ankara Savaşı

-1396 Niğbolu Savaşı(OsmanlıxHaçlı)
Not::Abbasi Halifesi bu zaferden sonra ”Sultanı İklim-i Rum” ünvanı alıyor.

Not::Yıldırım Beyazıt balkanlardaki fetih hareketlerini tamamladıktan sonra Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlama çalışmalarıı başlatır.

Anadolu Türk Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları
-I.Murat Dönemi
->Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Sultan ile evlenerek(Beyazıt evleniyo) Kütahya,Simav,Tavşanlı,Emet çeyiz olarak alınıyor.
->Hamitoğullarından satın alma yolu ile Isparta,Beyşehir,Akşehir,Seydişehir , Yalvaç alınıyor.
-Yıldırım Beyazıt Dönemi
->Germiyanoğulları,Aydınoğulları,Saruhanoğulları,Me nteşeoğulları ve Candaroğullarının kastamonu kolu alınarak Anadolu Türk Siyasi birliği büyük ölçüde sağlanıyor.

Ankara Savaşı(1402)
-Sebepleri
1-İki hükümdarın cihan hakimiyeti
2-İkisininde birbirini tehdit olarak görmesi
3-İki hükümdarın birbirine hakaret dolu sözler veren mektuplar göndermsi
->Yıldırımı tarafında bulunan Karatatarlar ve Anadolu beylikleri ihanet etmiş bu yüzden Yıldırım Beyazıt kaybetmiştir.

-Sonuçları
1-Anadolu Türk Siyasi birliği bozuldu.
2-Fetret Devri başladı.
3-Beylikler tekrardan ortaya çıktı.(Karasioğulları hariç)
4-İstanbul’un fethi gecikti.
5-Balkanlarda fetihler durdu
Not::Osmanlı balkanlarda çok fazla toprak kaybetmedi çünkü İskan ve Hoşgörü politikası ile balkan devletleri arasındaki siyasal ve dinsel çekişmelerden dolayı çok fazla toprak kaybetmemiştir.Böylelikle fetihlerin devamı,kalıcılığı ve bölgenin türkleşmesi sağlanarak aynı zamanda konar göçerlere yeni yurtlar bulma imkanı olmuştur.

Fetret Devri
Başlama sebebi:Ankara savaşı.
-Timur ülkesinde dönmeden Y.Beyazıt’ın oğulları arasında ülkeyi paylaştırıyo.
Süleyman->Edirne
İsa->Balıkesir
Mehmet->Amasya->Siyasi birliği sağlıyor
Musa->Bursa
-Timur Mustafa’yı semerkant’a götürüyor amacı taht kavgası çıkarmak daha sonra mustafa serbest kalır.
Veraset sistemi:Ülke padişah ve çocuklarının ortak malıdır.

I.Mehmet(Çelebi) Dönemi
-Anadolu Türk Siyasi birliğini büyük ölçüde sağladı.
-İlk Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı(1416) yapıldı.
Not::Osmanlı bu mücadeleyi kaybetti.Çünkü donanması tecrübesiz ve zayıftı.
-İsyanlar
1-Şeyh Bedrettin İsyanı
->İran’da tasavvuf eğitimi aldı.
->Müritleri Dörtlüce Mustafa ve Torlak Kemal
->İzmir ve Manisa’da isyan çıkarmış ve idam edilmiştir.

2-Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa)
->Timur’un ölümüyle Anadoluya gelen Mustafa Çelebi Bizans’tan aldığı destekler giriştiği taht mücadelesini kaybedince fidye karşılığı Bizans’ta kalmıştır.

II.Murat Dönemi
-İsyanlar
1-Mustafa Çelebi isyanı
->Hükümdar değişikliğini fırsat bilen bizans Mustafa Çelebi’yi serbest bırakıyor ve ölümüyle isyan bitiyor.

2-Şehzade Mustafa isyanı
->Amcası Mustafa Çelebi’yi serbest bırakan bizansın üzerine yürüyor.Bunun üzerine Bizans kardeşi Şehzade Mustafa’yı kışkırtıyor ve ölümüyle isyan bitiyor.

-Eflak Voyvodası Hünyadi Yanaş akıncı boylarını yenilgiye uğrattı.
-Bu yenilgiden cesaret alan balkan devletleri oluşturdukları haçlı ittifakıyla II.Murat’ı yenilgiye uğratmış II.Murat bunun üzerine barış istemek zorunda kalmıştır.
-1444 Edirne-Segedin Antlaşması
1-Sırp krallığı yeniden kurulacak fakat osmanlıya vergi verecek.
2-Eflak Macarlara ait olacak fakat osmanlıya vergi verecek.
3-Anlaşma 10 yıl geçerli olacak.
4-Tuna Nehri iki taraf arasında sınır olacak.
5-Her iki tarafta kutsal kitapları üzerine yemin edecek.

-1444 Varna Savaşı
->Osmanlı tahtına 12 yaşında bir çocuğun geçmesi haçlıları cesaretlendirmiş yapılan mücadeleyi osmanlı kazanmıştır.

-1448 II.Kosova Savaşı
1-Balkanlarda Türk hakimiyeti kesinleşti.
2-İslam dünyasındaki prestiji arttı.
3-Haçlılar savunmaya geçerken Türkler taaruza geçti.

II.Mehmet(Fatih) Dönemi
-İstanbul’un fethi (1453)
Nedenleri:
1-Bizans’ın şehzadeleri kışkırtması
2-Bizans’ın Anadolu Beyliklerini kışkırtması
3-Bizans’ın Avrupa’yı kışkırtması(haçlı seferleri)
4-Anadolu ve Rumeli arasında bütünlüğü sağlamak
5-Peygamber efendimizin hadisi şerifi
6-İstanbul’un önemli ticaret yolları üzerinde olması

-İstanbul’un fethinin hazırlıkları
1-Şahi adı verilen devasa toplar hazırlanıyor.
2-Havan topları yapıldı.
3-Tekerleklekli kuleler yapıldı.
4-Mora ve balkanlara ordu gönderildi.
5-Silivri ve Vize kaleleri alıdı.
6-Anadolu hisarı(Güzelce hisar)karşısına Rumeli hisarı(Boğazkesen)yaptırıldı.
7-Karamanoğullarıyla anlaşma yapılıyor.

-Bizans’ın yaptığı hazırlıklar
1-Grejuva denile Rum ateşi geliştiriliyor.
2-Bizans surları güçlendiriliyor.
3-Avrupa’dan yardım isteniyor.
4-Katolig ve Ortadoksları birleştirme fikri ortaya atılıyor.
5-Halicin girişine kalın zincirler çekiliyor.

sorubak-kuruluş dönemi padişahları-osmanli kurulus donemi padisahlari-osmanlı devleti kuruluş dönemi padişahları
Etiket , ,

"Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları" içeriği hakkında 23 Yorum yapıldı.
Bir Soru Sorabilir veya Düşünceni Bizimle Paylaşabilirsin.
(Yorumunuz Ana Sayfada Yayımlanır)

 1. Deniz Karataş diyor ki:

  Süpersiniz Allah razı olsun ama elimle yazdığım için zorlanıyorum:-)

 2. Deniz Karataş diyor ki:

  Süpersiniz:-)

 3. samet diyor ki:

  abi süper de bizim hoca padişahlar ve onların yaptığı önemli savaşları yazın dedi bu olurmu?

 4. Selllly diyor ki:

  Super, tam da aradigimi buldum. Cok sagolun <3 slayt hazirliyorum. Aradigim seyde buydu :-)

 5. batucan diyor ki:

  tam aradıgım sey cok saol artık performans 100 bekliyorum saol

 6. werqwrwerqwerer diyor ki:

  şey diğer padişahlar ???? :D

 7. musa diyor ki:

  alah razi olsun bu site gorvlisinden :)

 8. esmer diyor ki:

  süper bir şey ya çok teşekkür ederim :) :D

 9. alev diyor ki:

  allah razı olsun süperdiii :) :) :)

 10. saolun diyor ki:

  çok teşekkür ederim

 11. enes diyor ki:

  berbat be neresi güzel

 12. seren diyor ki:

  iyi güzelmiş

 13. firdevs diyor ki:

  bence gayet güzel… bayıldım

 14. Nick... diyor ki:

  tam aradıgım gıbı

 15. Nick... diyor ki:

  tam aradugım gıbı

YAZ ANA SAYFADA YAYIMLAYALIM

Sponsorlu Bağlantılar

Serbest Kürsü

 • gülsen kurtgüler: askeri sınavları için başvuru tarihleri ne zaman belli olur
 • ümit: işalah kolay olur
 • sümeyye: test çıkmıyor
 • Serhat: ya beyler benim 11 gün devamszılığım oldu 1 dönemdeyiz velimi müdüre götürsem silerlermi .? acill
 • RÜMEYSA: Hem Romanya değil Rusya diyon demekki biliyorsun
 • RÜMEYSA: Vallaha hiç yanlış çıkmasın herkesi öldürürüm haha
 • rümeysa: hukuk ygs5 türünden alıyor
 • super: guzel ve kısa begendm
 • Anan: Lan 1. Sınıftamısınız bebeler
 • ŞAKİR: A-B-E-D-C-E-D-B-A-D-B-D-D-C-E- A-D-A-D-D-B-D
 • karafok: İğrennç bir şey öf çok sıkıcı
 • Nick...: furkan
 • Nick...: aynen
 • Nick...: hiç zorrr olmaz canım
 • Nick...: abdulbaki