Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

Çarşamba, 21 Kasım 2012, 20:18 | Ders Notları | 41 Yorum |

Kuruluş Dönemi(1299-1453)

Padişahlar
1-Osman Bey
2-Orhan Bey
3-I.Murat
4-I.Beyazıt(Yıldırım)
Fetret Devri->Hükümdarsız geçen dönemdir. Başlama nedeni Ankara savaşı.
5-I.Mehmet(Çelebi)
6-II.Murat

Osman Bey Dönemi
-Babası Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle 1281’de başa geçiyor.1299’da beyliğin bağımsızlığını ilan ediyor.
-Tekfurlardan, Bilecik,İnegöl,Yarhisar,Yundhisar,Karacahisar alınıyor.
-1302 Koyunhisar savaşı:Türklere İzmit yolu açılıyor ve Bursa 3 taraftan kuşatılıyor.
Not:: Koyunhisar savaşı İlk Osmanlı-Bizans savaşıdır.
-Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun ile evlenerek ahilerin desteğini arkasına alıyor.

Orhan Bey Dönemi
-1326 Bursa fethediliyor.
Not::Başkent Bilecik’ten , Bursa’ya alınıyor.
Not::Bursa’nın alınması Osmanlı için hem siyasi hemde ekonomik bir kazanç olmuştur.
-1329 Maltepe(Palekanon) Savaşı:İznik ve İzmit fethi kolaylaştı.
-1331 İznik , 1337 İzmit’in fethi
Not:: İznik , Askeri üs olarak kullanıldı.
Not:: Kocaeli yarımadasının fethi
-1345’te Karasioğulları Beyliği alınıyor.
Not::İlk defa Anadolu Türk Siyasi birliği sağlama çalışmaları başlıyor.
Not::İlk defa Denizcilik faaliyetleri başladı.
Not::Hacı İlbeyi , Ece Halil , Evrenuz Bey gibi komutanlar osmanlı hizmetine girdi.

Balkanlardaki Fetihler
-Bizans’taki taht kavgalarının etkisiyle Kantakuzen , Orhan Bey’den yardım istemiş. Yapılan yardım karşılığında Çimpe Kalesi alınmıştır.
-Rumelide bu sayede Tekirdağ,Malkara,Keşan,Çorlu,Lüleburgaz alınıyor.

Orhan Bey Dönemi Teşkilatlanma Çalışmaları
-İlk donanma kuruluyor.
-İlk düzenli ordu (yaya ve müsellem) kuruluyor.
-İlk defa vezirlik(idari) ve kadılık kurumu oluşturuluyor.
-İlk medrese İznik’te açılıyor.
-Gümüş para bastırılıyor.

I.Murat (Hüdavendigar) Dönemi
-1363 Sazlıdere savaşı:Edirne fethedildi.
Not::Balkanlarda yapılacak fetihlerde askeri üs vazifesi görüyor.
Not::Bursa’dan sora başkent Edirne’ye taşındı.
-1364 Sırpsındığı Savaşı(OsmanlıxHaçlı)
Not::İlk Osmanlı-Haçlı savaşıdır.
Not::Balkanlarda yapılacak fetihler hız kazanıyor.
-1371 Çirmen Savaşı(OsmanlıxSırp)
Not::Makedonya yolu açılır.
-1389 I.Kosova Savaşı(OsmanlıxHaçlı)
Not::Osmanlı , Tuna’ya kadar ola yerleri ele geçiriyor.

I.Murat Dönemi Teşkilatlanma Çalışmaları
-Veraset sistemini değiştirdi.
Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. yerine
Ülke padişah ve çocuklarının ortak malıdır. geldi
amaç: Taht kavgasını azaltmaktır.
-Yeniçeri ocağı kuruldu.
Pençik:Savaşta esir edilen askerlerin 5/1 ‘inin osmanlı ordusunda kullanılmasıdır.
Not::Bu sistemi kullanılmadı ordudaki asker sayısının yetersizliğinden kaynaklanır.
Devşirme:Gayrimüslüm çocuk yaşta alınarak belli bir eğitimden geçirilmesiyle oluşan sistemdir.
-Tımar Sistemi kuruldu
Tımar Sistemi:Savaşta başarı göstermiş komutanlara , başarılı devlet memurlarına maaş karşılığıda veriln topraktır.
-Rumeli beyler beyliği kuruldu
-Veziriazam(Vezirlerin en büyüğü.),Kazasker(Divandaki davalara bakar.),Defterdar(Maliye işlerine bakar.)
-Topçu ocağı kuruldu.

I.Beyazıt(Yıldırım) Dönemi

-İstanbulu ilk kuşatan I.Beyazıttır.
Not::Osmanlının İslam dünyasında ve beylikler arasındaki önemi artıyor.
-Eflak Osmanlı egemenliğini tanıyor.
-Arnavutluk ve Karadağ Osmanlı egemenliğini tanıyor.
-İstanbul Kuşatmaları:
1391->Bizans sınırlarını yıkacak güçlü toplar olmadığı için kuşatma kaldırılmıştır.
1396->Niğbolu savaşı
1397->Bizans sınırlarını yıkacak güçlü toplar olmadığı için kuşatma kaldırılmıştır.
1400->Ankara Savaşı

-1396 Niğbolu Savaşı(OsmanlıxHaçlı)
Not::Abbasi Halifesi bu zaferden sonra ”Sultanı İklim-i Rum” ünvanı alıyor.

Not::Yıldırım Beyazıt balkanlardaki fetih hareketlerini tamamladıktan sonra Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlama çalışmalarıı başlatır.

Anadolu Türk Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları
-I.Murat Dönemi
->Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Sultan ile evlenerek(Beyazıt evleniyo) Kütahya,Simav,Tavşanlı,Emet çeyiz olarak alınıyor.
->Hamitoğullarından satın alma yolu ile Isparta,Beyşehir,Akşehir,Seydişehir , Yalvaç alınıyor.
-Yıldırım Beyazıt Dönemi
->Germiyanoğulları,Aydınoğulları,Saruhanoğulları,Me nteşeoğulları ve Candaroğullarının kastamonu kolu alınarak Anadolu Türk Siyasi birliği büyük ölçüde sağlanıyor.

Ankara Savaşı(1402)
-Sebepleri
1-İki hükümdarın cihan hakimiyeti
2-İkisininde birbirini tehdit olarak görmesi
3-İki hükümdarın birbirine hakaret dolu sözler veren mektuplar göndermsi
->Yıldırımı tarafında bulunan Karatatarlar ve Anadolu beylikleri ihanet etmiş bu yüzden Yıldırım Beyazıt kaybetmiştir.

-Sonuçları
1-Anadolu Türk Siyasi birliği bozuldu.
2-Fetret Devri başladı.
3-Beylikler tekrardan ortaya çıktı.(Karasioğulları hariç)
4-İstanbul’un fethi gecikti.
5-Balkanlarda fetihler durdu
Not::Osmanlı balkanlarda çok fazla toprak kaybetmedi çünkü İskan ve Hoşgörü politikası ile balkan devletleri arasındaki siyasal ve dinsel çekişmelerden dolayı çok fazla toprak kaybetmemiştir.Böylelikle fetihlerin devamı,kalıcılığı ve bölgenin türkleşmesi sağlanarak aynı zamanda konar göçerlere yeni yurtlar bulma imkanı olmuştur.

Fetret Devri
Başlama sebebi:Ankara savaşı.
-Timur ülkesinde dönmeden Y.Beyazıt’ın oğulları arasında ülkeyi paylaştırıyo.
Süleyman->Edirne
İsa->Balıkesir
Mehmet->Amasya->Siyasi birliği sağlıyor
Musa->Bursa
-Timur Mustafa’yı semerkant’a götürüyor amacı taht kavgası çıkarmak daha sonra mustafa serbest kalır.
Veraset sistemi:Ülke padişah ve çocuklarının ortak malıdır.

I.Mehmet(Çelebi) Dönemi
-Anadolu Türk Siyasi birliğini büyük ölçüde sağladı.
-İlk Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı(1416) yapıldı.
Not::Osmanlı bu mücadeleyi kaybetti.Çünkü donanması tecrübesiz ve zayıftı.
-İsyanlar
1-Şeyh Bedrettin İsyanı
->İran’da tasavvuf eğitimi aldı.
->Müritleri Dörtlüce Mustafa ve Torlak Kemal
->İzmir ve Manisa’da isyan çıkarmış ve idam edilmiştir.

2-Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa)
->Timur’un ölümüyle Anadoluya gelen Mustafa Çelebi Bizans’tan aldığı destekler giriştiği taht mücadelesini kaybedince fidye karşılığı Bizans’ta kalmıştır.

II.Murat Dönemi
-İsyanlar
1-Mustafa Çelebi isyanı
->Hükümdar değişikliğini fırsat bilen bizans Mustafa Çelebi’yi serbest bırakıyor ve ölümüyle isyan bitiyor.

2-Şehzade Mustafa isyanı
->Amcası Mustafa Çelebi’yi serbest bırakan bizansın üzerine yürüyor.Bunun üzerine Bizans kardeşi Şehzade Mustafa’yı kışkırtıyor ve ölümüyle isyan bitiyor.

-Eflak Voyvodası Hünyadi Yanaş akıncı boylarını yenilgiye uğrattı.
-Bu yenilgiden cesaret alan balkan devletleri oluşturdukları haçlı ittifakıyla II.Murat’ı yenilgiye uğratmış II.Murat bunun üzerine barış istemek zorunda kalmıştır.
-1444 Edirne-Segedin Antlaşması
1-Sırp krallığı yeniden kurulacak fakat osmanlıya vergi verecek.
2-Eflak Macarlara ait olacak fakat osmanlıya vergi verecek.
3-Anlaşma 10 yıl geçerli olacak.
4-Tuna Nehri iki taraf arasında sınır olacak.
5-Her iki tarafta kutsal kitapları üzerine yemin edecek.

-1444 Varna Savaşı
->Osmanlı tahtına 12 yaşında bir çocuğun geçmesi haçlıları cesaretlendirmiş yapılan mücadeleyi osmanlı kazanmıştır.

-1448 II.Kosova Savaşı
1-Balkanlarda Türk hakimiyeti kesinleşti.
2-İslam dünyasındaki prestiji arttı.
3-Haçlılar savunmaya geçerken Türkler taaruza geçti.

II.Mehmet(Fatih) Dönemi
-İstanbul’un fethi (1453)
Nedenleri:
1-Bizans’ın şehzadeleri kışkırtması
2-Bizans’ın Anadolu Beyliklerini kışkırtması
3-Bizans’ın Avrupa’yı kışkırtması(haçlı seferleri)
4-Anadolu ve Rumeli arasında bütünlüğü sağlamak
5-Peygamber efendimizin hadisi şerifi
6-İstanbul’un önemli ticaret yolları üzerinde olması

-İstanbul’un fethinin hazırlıkları
1-Şahi adı verilen devasa toplar hazırlanıyor.
2-Havan topları yapıldı.
3-Tekerleklekli kuleler yapıldı.
4-Mora ve balkanlara ordu gönderildi.
5-Silivri ve Vize kaleleri alıdı.
6-Anadolu hisarı(Güzelce hisar)karşısına Rumeli hisarı(Boğazkesen)yaptırıldı.
7-Karamanoğullarıyla anlaşma yapılıyor.

-Bizans’ın yaptığı hazırlıklar
1-Grejuva denile Rum ateşi geliştiriliyor.
2-Bizans surları güçlendiriliyor.
3-Avrupa’dan yardım isteniyor.
4-Katolig ve Ortadoksları birleştirme fikri ortaya atılıyor.
5-Halicin girişine kalın zincirler çekiliyor.

sorubak-kuruluş dönemi padişahları-osmanli kurulus donemi padisahlari-osmanlı devleti kuruluş dönemi padişahları-osmanlının kuruluş dönemi padişahları
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
Etiket , ,

"Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları" içeriği hakkında 41 Yorum yapıldı.
Bir Soru Sorabilir veya Düşünceni Bizimle Paylaşabilirsin.
(Yorumunuz Ana Sayfada Yayımlanır)

 1. Deniz Karataş diyor ki:

  Süpersiniz Allah razı olsun ama elimle yazdığım için zorlanıyorum:-)

 2. Deniz Karataş diyor ki:

  Süpersiniz:-)

 3. samet diyor ki:

  abi süper de bizim hoca padişahlar ve onların yaptığı önemli savaşları yazın dedi bu olurmu?

 4. Selllly diyor ki:

  Super, tam da aradigimi buldum. Cok sagolun <3 slayt hazirliyorum. Aradigim seyde buydu 🙂

 5. batucan diyor ki:

  tam aradıgım sey cok saol artık performans 100 bekliyorum saol

 6. werqwrwerqwerer diyor ki:

  şey diğer padişahlar ???? 😀

 7. musa diyor ki:

  alah razi olsun bu site gorvlisinden 🙂

 8. esmer diyor ki:

  süper bir şey ya çok teşekkür ederim 🙂 😀

 9. alev diyor ki:

  allah razı olsun süperdiii 🙂 🙂 🙂

 10. saolun diyor ki:

  çok teşekkür ederim

 11. enes diyor ki:

  berbat be neresi güzel

 12. seren diyor ki:

  iyi güzelmiş

 13. firdevs diyor ki:

  bence gayet güzel… bayıldım

 14. Nick... diyor ki:

  tam aradıgım gıbı

 15. Nick... diyor ki:

  tam aradugım gıbı

 16. Kral diyor ki:

  siteye bayıldım çok güzel eline salık hazırlayanların

 17. Kral diyor ki:

  :\ 🙂

 18. zLaTaN... diyor ki:

  sadece zLaTaN…

 19. seren diyor ki:

  Butun hepaini deftere yazdm ama harika ya ck sagolun sinavada calstm tekradan saholun

 20. cansu diyor ki:

  çok saolun tamda aradıklarımı buldum.hatta fazlasıyla:)

 21. bahri diyor ki:

  OSMANLI DEVLETİ PADİŞAHLARI
  1. OSMAN BEY DÖNEMİ (1281-1326)
   Tekfurlardan Karacahisar, Yarhisar, İnegöl, Yundhisar ve Yenişehir’i almıştır
   Bizansla yapılan Koyunhisar Şavaşı’nı yenmiştir
   Aşireti beylik haline getirdi ve ilk Osmanlı parasını bastırdı

  2. ORHAN BEY DÖNEMİ (1326-1362)
   Bursayı alarak Osmanlının ilk başkenti yapmıştır
   Bizansla yapılan Palekanon (Maltepe) Savaşı’nı kazanmıştır
   Yaya ve müsellem adıyla ilk ordu kuruldu
   Divan teşkilatı kurularak vezirlik kurumu oluşturulmuştur.
   İllere kadılar ve şubaşılar gönderildi
   Karamürsel’de ilk tersane kuruldu
   İlk kez iskan siyaseti uygulandı
   İlk Osmanlı medreseleri ve imarethaneleri açıldı
   Beylikten devlete geçiş sağlanmıştır

  3. I. MURAT DÖNEMİ (1362-1389)
   Bizans-bulgur kuvvetlerini Sazlıdere Savaşı’nda yenmiştir
   Haçlı kuvvetlerini Sırp Sındığı savaşında yenmiştir
   Sırp Sındığı savaşının öcünü almak isteyen Sırplar Çimen Savaşı’nda da yenilmiştir
   Haçlıları 1. Kosava Savaşı’nda yenmiştir
   “ülke toprakları, padişah ve oğullarının malıdır” anlayışı getirilmiştir.
   Manastır merkezli Rumeli Eyaleti kurulmuştur.
   Pençik sistemi ilk kez uygulanmış ve yeniçeri ocağı kurumuştur
   Mali alanda defterdarlık kurumu oluşturulmuştur.
   Veziriazamlık ve kazaskerlik makamları oluşturularak divan üyelerinin sayısı artırılmıştır.

  4. I. BAYEZİD (YILDIRIM) DÖNEMİ (1389-1402)
   İstanbul’u kuşatan ilk padişahtır.
   İkinci kez İstanbul’u kuşatmak için Anadolu Hisarını yaptırmıştır.
   Niğbolu Kalesini kuşatan haçlı ordusunu 1396 Niğbolu Savaşında yenmiştir.
   Balkanlardaki başarılarından dolayı Abbasi halifesi 1. Bayezid’e Sultanı İklimi Rum unvanını vermiştir
   Timur ile yaptığı Ankara savaşını kaybetmiş ve merkezi otorite bozulmuştur.
   Osmanlı bu savaştan sonra dağılma tehlikesi geçirmiştir.
   Osmanlı da taht kavgaları başlamış ve “fetret devri” yaşanmıştır.

  NOT: Merkezi otoritenin ve düzeninin bozulduğu karışıklık dönemlerine -FETRET DEVRİ- denir.

  5. I. MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ (1413-1421)
   Taht kavgalarına son vererek devleti dağılmaktan kurtardığı için Osmanlının 2. kurucusu sayılır.
   Venediklilerle yapılan ilk deniz savaşını kaybetmişlerdir.
   Mustafa Çelebi ve Şeyh Bedrettin isyanı bu dönemde çıkmıştır.
   Bu dönemde uzun süre fetih yapılmadığından uygulanan Pençik Sistemi yetersiz kalmıştır.
   İlk devşirme bu dönemde yapılmıştır.

  6. II. MURAT DÖNEMİ (1421-1451)
   Bizansa sığınmış olan Mustafa Çelebi 2. Murat’a karşı isyan etti, ancak başarılı olamadı ve yakalanarak idam edildi.
   2. murat’ın kardeşi Şehzade Mustafa Çelebi de isyan etti, o da idam edildi.
   Balkanlarda elde edilen bazı başarısızlıklar üzerine 1444 de Edirne Segedin Anlaşması imzalandı
   Tahtı oğlu 2. Mehmet’e bırakan 2. Murat haçlı birliği kurulunca tekrar tahta geçti
   Varna Savaşı’nda haçlıları yendi
   Bu zafer ile balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti daha da sağlamlaştı.
  Not: Edirne Segedin Antlaşması’nda yer alan maddelerden bazıları : Bulgaristan Osmanlı toprağı olacak
  : Sırbistan bağımsız olacak ancak Osmanlıya vergi verecek

  7. II. MEHMET (FATİH) DÖNEMİ (1451-1481)
   Devletten imparatorluğa geçiş sağlandı
   Kuruluştan yükselmeye geçişi sağlandı
   Güçlü bir donanma oluşturuldu
   Karadeniz egemenliği sağlandı
   İpek Yolu denetimi Osmanlıya geçti
   Rumeli Hisarı, Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı’yı yaptırdı
   İlk altın parayı bastırdı
   Osmanlı örfi hukuk kurallarını yazıya geçirdi “Kanunname-i Ali Osman”
   “Devlet hükümdara aittir” ilkesini getirdi
   Ortodoks halkın koruyuculuğu üstlendi
   Divana vezirler başkanlık etmeye başladı
   İstanbul üniversitesinin temeli olan Sahn-ı Saman Medresesi açıldı
   Sarayda devlet adamı yetiştirmek amacıyla “Enderun” adlı okul açıldı
   İSTANBUL FETHİ gerçekleşti (29 mayıs 1453) ve Osmanlının başkenti oldu
   Otlukbeli Savaşı’nda Uzun Hasan’ı yenmiştir
   Osmanlı ile Venedik arasında ki savaşlara İstanbul Antlaşması ile son verilmiştir

  8. II. BAYEZİD DÖNEMİ (1481-1512)
   Şehzede Cem isyan etmiştir, başarısız olunca Memlüklere sığınmıştır
   Şehzade Cem Olayı iç sorunken zamanla dış sorun haline gelmiştir
   Karamanoğulları Şehzade Cemi destekleyince bu beyliğe son verilmiştir
   Fatih zamanında Memlüklerle bozulan ilişkiler Bayezid zamanında savaşa dönüştü ancak galip gelen olmadı
   Bu zamanda Venediklerle savaş yapılmıştır. Bu savaş sonucunda Venediklilerin isteği üzerine barış antlaşması
  imzalanmıştır
   Bu zamanda Endülüs’e (İspanya) yardım gönderilmiştir
   Boğdan Fethi tamamlanmıştır

  9. I. SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ (1512-1520)
   Babası 2. Bayezid’ın doğuda ki Safevi tehlikesine karşı önlem almaması üzerine yeniçerilerin desteğiyle babasını tahtan
  İndirmiştir.
   Kardeşleri Korkurt ve Ahmet’i öldürterek çıkabilecek taht kavgalarını önlemiştir.
   Doğu siyasetine önem vermiştir.
   Çaldıran Savaşı kazanılmış ve doğu Anadolu Osmanlıya katılmıştır.
   Anadoluda ki Şiilik tehlikesi geçici olarak önlenmiştir.
   Dulkadiroğullarına Turnadağ Savaşı ile son verilmiştir.
   Memlüklerin Safevilerle anlaşması üzerine Mısır Seferi düzenlenmiştir.
   Mercidabık ve Ridaniye Savaşları’yla Memlüklere son verilmiştir.

  10. I. SÜLEYMAN (KANUNİ) DÖNEMİ (1520-1566)
   Canberdi Gazali Şam, Ahmet Paşa Mısır, Kalendaroğlu Maraş, Baba Zünnun Yozgat’ta isyan etmiştir.
   Mohaç Meydan Savaşı’yla Macarlar yenilgiye uğratılmıştır.
   Avusturya üzerine sefere çıktı ve Viyana’yı kuşattı.
   Almanya seferi dönüşünde Avusturyanın isteğiyle İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.
   Kanuni son seferinde Zigetvar Kalesi’nin kuşatılması sırasında ölmüştür.
   Fransa’ya Kapitülasyonlar verilmiştir.
   Safevilerle Amasya Antlaşması imzalanmıştır.
   Osmanlı donanması Haçlı Donanmasını Preveze Deniz Savaşında yenmiş ve Akdeniz türk gölü haline gelmiştir.
   Portekizliler Hint Deniz Seferlerinde istediği başarıyı sağlayamamışlardır.
   Haçlı Donanmasıyla yapılan Cerbe Deniz Savaşı kazanılmıştır.
   Malta Adası kuşatıldı, Sakız Adası ise fethedilmiştir.

  11. SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ (1566-1579)
   Osmanlı tarihinde devlet işlerinde etkili olduğu için Sokullu Dönemi denilmiştir
   Kıbrıs fethedilmiştir
   İntibah Deniz Savaşın’da Haçlı Donanmasına yenilmiştir
   İspanyolların elindeki Tunus alınmıştır
   Erdel prensesini Lehistan kralı seçtirerek Lehistan’ı himaye altına almıştır
   Vadiüs Seyi (Sebil) Savaşıyla Portekizi yenerek Fastan çıkarmıştır böylece Fas himaye altına alınmıştır
   Bu dönemde kanal projeleri oluşturuldu ( Don-Volga Kanalı, Süveyş Kanalı, Karadeniz-Marmara) ama bunlar sonuçsuz kalmıştır
   Bu padişahın suikast sonucu ölmesiyle Osmanlının yükselme dönemi sona ermiştir

 22. ŞIRNAKLI diyor ki:

  ÇOK TESEKÜRLER ÇOK İŞİME YARADI SADECE ÖDEW YAPMADIM OSMANLIYIDA TANIDIM…

 23. Ugur-Canan diyor ki:

  ÇOK teşekkür ederim ellerinize saglık çok işime yaradı ögretmenimizz ödev vermişti madde madde yazın dedi tek bu sitede bulabildim şimdi yazması kaldı 😀

 24. batukondi diyor ki:

  çok beğendim süper sağ ol

 25. nickyazmasak diyor ki:

  güzelmiş lao

 26. Hasan Can diyor ki:

  Süperdi prformans ödevi kaç alcam acaba inş yüksek bir not alırım

 27. burak diyor ki:

  osmanlı dönemide güçlü olanın arkasına geçiyormuş 😀

 28. Onur Enes diyor ki:

  allah razı olsun sizin sayenizde eksi almaktan kurtuldum abi

 29. ALFONZO diyor ki:

  teşşekürler 😀

 30. firdevs diyor ki:

  bence gayet güzel 1 site…
  hocanın verdiği ödevi anca buldum…
  bence gayet güzel 1 site…

 31. anan53 diyor ki:

  abi çok güzel ama yükseliş dönemi lazım

 32. melek diyor ki:

  çook iyi

YAZ ANA SAYFADA YAYIMLAYALIM

Serbest Kürsü

 • okan: açıköğretim üniversitesine gitmek istiyorum ygs puanıma okul puanım eklenecekmi ona göre tercih yapacağım
 • KONUKOĞLU: Arkadaşlar 10.sınıfta nakil yapmak istiyorum.Nakil yaparsam TEOG puanım mı ele alınacak yoksa 10.sınıf ortalamam mı ???
 • BATUHAN TÜLÜ: BENCE HEPSİ MÜTHİŞ BEN kağıda çözüp aileme anlattım
 • BATUHAN TÜLÜ: BENCE HEPSİ MÜTHİŞ
 • Önder: Yazıklar olsun bi masaya yumruğunu vuracak adam yokmuş..kuzu kuzu vermişiz topraklarımızı…..
 • Önder: Sevr antlaşması madem geçersiz kılınıyor e o zaman versenize 12 ada ve Musul u bize geri!? İşte bu sebepten dolayı bu antlaşma bir zafer değil, bir utançtır bizim için.
 • adam: sorular nasıl
 • enes: sorular ne türdendi bize zor dediler nelere çalışalım mesela 6.sınıfız
 • Yagmur: Benim 1 tane zorunlu dersim kaldı ondan 2kez sınava gidim şimdi bu ek sınava girdiğimde gecsemde gecmesemde muaf olup mezun olacağım ygs lys de girdim 289 aldim fakat...
 • Yagmur: Benim 1 tane zorunlu dersim kaldı ondan 2kez sınava gidim şimdi bu ek sınava girdiğimde gecede gecmesemde mezun olacağım ygs lys de girdim 289 aldim üniversite...

4.sınıf 2015-2016 fen bilimleri 2.dönem 3.yazılı soruları

41