Doğada Besin Zinciri ve Önemi

Çarşamba, 3 Şubat 2010, 12:53 | Biyoloji, Ders Notları | 13 Yorum |

Yeryüzünde yaşayan tün Canlılar bir besin zincirinin içerisindedirler.Bu zin-cirin en büyük enerji kaynağı Güneş’tir.Yeşil Bitkiler bu enerjiyi bütün canlılar için besin yapımında kullanırlar.Bu sebeple yeşil bitkiler üretici olarak adlandı-lırlar.
Güneş enerjisi yeşil Bitkilerin veya üreticilerin besin yapabilmesi için şarttır. Tüketiciler yeşil Bitkileri yiyen geyik Antilop koyun sığır gibi hayvanlardırlar. Diğer tüketiciler ise geyik ve antilobu yiyen aslan kaplan gibi hayvanlardır.Bu besin zincirinde enerji Güneş’ten yeşil bitkilere yeşil Bitkilerden geyik ve anti-loba ve en sonunda aslana aktarır.
Yeşil Bitkiler Geyik Aslan
Tüm bu organizmalar sonunda ölürler.Çürükçül bakteriler ve mantarlar ölü organizmalardan artakalanları parçalayarak ayrıştırırlar.Madensel tuzların topra-ğa geri dönmesini sağlarlar.Böylece üreticiler ya da yeşil bitkilerbu besinleri tekrar kullanabilirler.Böylece besin zinciri tamamlanır.
Dünya’daki bütün besin zincirlerini bir dev örümcek ağına benzetebiliriz.Bir çok hayvan çeşitli besin Maddeleri ile beslenir.Birçok Bitki ve hayvan çok farklı türlerdeki hayvanlara yem olabilirler.Sonunda hepsi çürükçül organizmalar için besin maddesi olur.Sonuçta birbirini içine alan birçok besin zinciri vardır.Birbi-rini içine alan bu besin zincirleri besin ağı olarak adlandırılırlar.Bu enerji sürekli olarak yaşayan canlılar arasında yer değiştirecektir.
Enerji Piramidi
Enerji piramidi yükselen besin seviyelerinden ( basamaklarından )meydana gelir.İlk besin basamağını Fotosentez yoluyla kendi besinlerini üreten yeşil bitkiler oluşturur.bu enerji piramidinin temel basamağıdır.
Bu basamakta diğer basamakta diğer canlılardan daha çok Canlı vardır. Çün-kü hemen hemen yaşayan bütün canlılar doğrudan ya da dolaylı olarak yiyecek için yeşil Bitkilere bağlıdır.
Bir enerji piramidinin yeşil bitkilerden sonraki besin basamağı otla beslenen inek tavşan gibi hayvanlardan oluşur.İkinci basamağın bireyleri (tavşaninek) bi-rinci basamağın bireylerini (bitkileri) yerler.Bitkileri yiyenler otçul olarak adlan-dırılırlar.Dikkat edilirse otçullar yeşil bitkilerden daha azdır.
Otçullar yaşamları için gereken organik maddeleri bitkileri yiyerek sağlar-lar.Sonuçta bir otçul bitkiyi yediği zaman madde ve enerji yeniden şekillenir ve maddenin bir kısmı otçul tarafından enerjiye dönüştürülür.
Enerji piramidinin en üst basamağını etçiller ve hem ot hem et yiyenler oluş-tururlar.Etçiller yalnız diğer hayvanlarla beslenirler.Aslan etçil hayvana örnektir. İnsanlar hem et hem ot yerler.Dikkat edilirse bu besin basamağını oluşturan bi- reylerin sayıları diğer basamaklarda ki bireylerden daha azdır.Sonuçta basamak-lar birbiri üzerinde bir küme oluşturduğunda bir piramit şeklini alır.
Enerji piramidinin amacı; basamaklar arası kullanılabilir enerji miktarının ileri basamaklara doğru azaldığını göstermektedir.Bitkiler enerjinin büyük bir kısmını yaşamlarını sürdürebilmek için kullanırlar.Enerjinin bir kısmını da diğer basamaktaki otçullar için kullanılabilir hale getirirler.Hücrelerinde depo ederler. Bitkilerden arta kalan enerjiyi alan otçulların sayısı ise bitkilerden bu sebeple daha azdır.
Otçullar bitkilerle beslenir.Bu enerjinin bir kısmını hayatî faaliyetlerde har-carlar.Arta kalanı ise diğer basamaktaki etçiller için kullanılabilir hale getirerek depo ederler.Bunun anlamı en üst basamaktaki hem etle hem otla beslenenlerin harcayabileceği enerji miktarının diğer basamaklardan daha az olduğudur.En üst basamaktaki canlı grubunun sayısı da bu sebepten dolayı daha azdır.
Günümüzdepiramidin tabanını oluşturan yeşil bitkiler basamağı gittikçe da-ralmaktadır.Bu daralmanın sebebi kuraklık don ve insanların bilinçsizce orman-ları tahrip etmeleri Hava Su ve Toprak kirlenmesidir.
Sonuçta bütün canlılar ölürler.Onları topraktaki çürükçül bakteri ve mantar-lar ayrıştırırlar.Yapılarındaki madensel maddeler tekrar yeşil bitkiler tarafından
Besin yapımında kullanılır.Madde değişikliği sonucunda enerji başka bir besin zinciriyle başlayarak yeni enerji piramidini oluşturur.
Zararlı Maddelerin Besin Zinciriyle İnsanlara Geçmesi
Tarımla uğraşanlaryetiştirdikleri sebze ve meyveleriparazit Canlıların zarar-ından korumak için ilaçlarlar.Tarım ilaçları sebze ve meyvelerin üzerinde kalır.
Bu sebze ve meyveler iyi yıkanmadan yenilirse doğrudan yiyen kişi tarafından sindirim yoluyla alınır.Yağmur ve sulama sularıyla toprağa karışabilir.Bitki kök-leri tarafından su ile birlikte emilir.Böylece Bitkinin hücrelerine kadar gelip yer-leşir.Bu sebze ve meyveler insanlar tarafından yenilirse kimyasal zararlı madde-ler o Canlılara geçer.İlaçlı otları yiyen otçullar (koyun-sığır) insanlar tarafından yenilirse dolaylı olarak insanlara ulaşır.İnsanlarda ve hayvanlarda bazı rahatsız-lıklara hatta ölümlere sebep olabilir.
Bilinçsizce ilaçlama yapmak ve bitkilere gereğinden fazla Hormon vermek insan sağlığı açısından zararlıdır.Bu sebeple DDT gibi bazı ilaçların kullanımı Tarım Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır.
Enerji Piramidinin Bozulması
Bazen besin zincirindeki canlı türlerinden birinin sayısında aşırı derecede ar-tış görülebilir.Hastalık Hava şartlarındaki değişme (kuraklık don vb.) veya kont-rolsüz avlanma gibi sebepler enerji piramidini bozmaktadır.Besin bulamamak ve hastalık sebebiyle etoburlar ölmektedir.Bazı bölgelerde az sayıda otobur bulun-ması sebebiyle bitkiler birbirlerini hızla örterek büyümektedir.
İnsanların kontrolsüz avlanmaları ile yırtıcı kuş sayısındaki azalmalarda bit-kiler için zararlı olan böcek ve çekirge sayısını artırmaktadır.Bütün bunlar ekolo-jik denge ve enerji piramidinin bozulmasına sebep olmaktadır.

sorubak-besin zincirinin canlılar için önemi-besin zincirinin onemi
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
Etiket

"Doğada Besin Zinciri ve Önemi" içeriği hakkında 13 Yorum yapıldı.
Bir Soru Sorabilir veya Düşünceni Bizimle Paylaşabilirsin.
(Yorumunuz Ana Sayfada Yayımlanır)

 1. arjen robben diyor ki:

  yazınızı çook beğendim ama çook uzun

 2. arjen robben diyor ki:

  çok güzel bir yazı neyse hocayı kandırırız

 3. arjen robben diyor ki:

  yazınızı çook beğendim ama çook uzunnnnnn

 4. arjen robben diyor ki:

  çok güzel bir yazı neyse hocayı kandırırızzzz

 5. sultan şen diyor ki:

  çok uzuuuuuuuuuuunnnn ama hocayı kandırmaktan başka çare yokkk

 6. zeynep diyor ki:

  yazınız harikaaa ama çoooookkk uzuuunnn neyse bende kısaltırırım

 7. Ahmet Karabacak diyor ki:

  Yazınızı Beğendim ama gerçekten uzun. kısaltmaktan başka çare yok 😀

 8. orhan diyor ki:

  harikaaaaaaaaaaaaaaaa çok uzun da değil bence süper

 9. Mahmut Parlar diyor ki:

  Çok beğendim Fen Bilimleri dersinde grup çalışmasında yardımcı oldu

 10. adoş diyor ki:

  Daha kısa bir şekilde ve daha açıklayıcı olabilirdi

 11. hkjhjgjhgfhg diyor ki:

  güzel ama biraz uzun

 12. Tsm diyor ki:

  Bence çok güzel olmuş ama biraz uzun oldu :]

YAZ ANA SAYFADA YAYIMLAYALIM

Serbest Kürsü

 • okan: açıköğretim üniversitesine gitmek istiyorum ygs puanıma okul puanım eklenecekmi ona göre tercih yapacağım
 • KONUKOĞLU: Arkadaşlar 10.sınıfta nakil yapmak istiyorum.Nakil yaparsam TEOG puanım mı ele alınacak yoksa 10.sınıf ortalamam mı ???
 • BATUHAN TÜLÜ: BENCE HEPSİ MÜTHİŞ BEN kağıda çözüp aileme anlattım
 • BATUHAN TÜLÜ: BENCE HEPSİ MÜTHİŞ
 • Önder: Yazıklar olsun bi masaya yumruğunu vuracak adam yokmuş..kuzu kuzu vermişiz topraklarımızı…..
 • Önder: Sevr antlaşması madem geçersiz kılınıyor e o zaman versenize 12 ada ve Musul u bize geri!? İşte bu sebepten dolayı bu antlaşma bir zafer değil, bir utançtır bizim için.
 • adam: sorular nasıl
 • enes: sorular ne türdendi bize zor dediler nelere çalışalım mesela 6.sınıfız
 • Yagmur: Benim 1 tane zorunlu dersim kaldı ondan 2kez sınava gidim şimdi bu ek sınava girdiğimde gecsemde gecmesemde muaf olup mezun olacağım ygs lys de girdim 289 aldim fakat...
 • Yagmur: Benim 1 tane zorunlu dersim kaldı ondan 2kez sınava gidim şimdi bu ek sınava girdiğimde gecede gecmesemde mezun olacağım ygs lys de girdim 289 aldim üniversite...

Antijen nedir? Antikor nedir?

13