Islahat Fermanı Konu Özeti

Kırım Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’ne yapmış oldukları yardım karşılığında Hıristiyanlara bazı haklar verilmesini istemişlerdi. Bunun üzerine  Osmanlı padişahı Abdülmecit, Paris Antlaşması’na Hıristiyanları koruyucu bir madde konulmasını engellemek için Islahat Fermanını ilan etmiştir. Islahat Fermanı’nın Maddeleri: 1- Herkes dil, din ve mezhep özgürlüğü-  ne  sahip olacak, 2-Karma mahkemeler oluşturulacak herkes kendi dinine göre … Devamını oku…

17. ve 18. Yüzyıl Islahat Hareketleri ve Özellikleri

XVII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri   II. Osman   Osmanlı tarihinde ilk köklü ıslahat girişimleri II. Osman döneminde (1618 – 1622) başlamıştır. II. Osman dönemi yenilikleri şunlardır:  •II. Osman, saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmıştır.  •Şeyhülislam’ın fetva vermek dışındaki yetkilerini elinden aldı. Böylece ilmiye sınıfının devlet işlerine karışması engellenmiştir.  •Zamanın ihtiyaçlarına göre yeni kanunların … Devamını oku…

Tanzimat Fermanı İle Islahat Fermanı Arasındaki Farklar nelerdir

Islahat fermanı Tanzimat fermanından farklı olarak sadece azınlıkları kapsıyordu. Islahat fermanına göre; Müslüman olmayanları küçük düşürücü sözler kullanılamayacak,azınlıklar devlet memuru olabilecek ve her tür okula girebilecek, mahkemeler açık olacak ve herkes kendi dininde yemin edebilecek, işkence, dayak ve angarya yasak olacak; Hristiyanlar yerel yönetim meclislerine üye olabilecek, yabancı uyruklular mal ve mülk edinebilecek, gayrimüslimlerden alınan … Devamını oku…