Tagged: tanzimat fermanı

Tanzimat Fermanı Konu Özeti

Tanzimat Fermanı Konu Özeti

Tanzimat Fermanı Padişah Abdülmecit zamanında, Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlandı. Nedenleri: 1. Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak 2. Avrupalı devletlere yakınlık sağlamak 3. Mısır meselesinin halledilmesinde Avrupalı devletlerinin...

Tanzimat Fermanı İle Islahat Fermanı Arasındaki Farklar nelerdir

Tanzimat Fermanı İle Islahat Fermanı Arasındaki Farklar nelerdir

Islahat fermanı Tanzimat fermanından farklı olarak sadece azınlıkları kapsıyordu. Islahat fermanına göre; Müslüman olmayanları küçük düşürücü sözler kullanılamayacak,azınlıklar devlet memuru olabilecek ve her tür okula girebilecek, mahkemeler açık olacak ve herkes kendi dininde yemin...