Tanzimat Fermanı Konu Özeti

Tanzimat Fermanı Padişah Abdülmecit zamanında, Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlandı. Nedenleri: 1. Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak 2. Avrupalı devletlere yakınlık sağlamak 3. Mısır meselesinin halledilmesinde Avrupalı devletlerinin...