Islahat Fermanı Konu Özeti

Kırım Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’ne yapmış oldukları yardım karşılığında Hıristiyanlara bazı haklar verilmesini istemişlerdi. Bunun üzerine  Osmanlı padişahı Abdülmecit, Paris Antlaşması’na Hıristiyanları koruyucu bir madde konulmasını engellemek için Islahat Fermanını ilan etmiştir.

Islahat Fermanı’nın Maddeleri:

1- Herkes dil, din ve mezhep özgürlüğü-  ne  sahip olacak,

2-Karma mahkemeler oluşturulacak herkes kendi dinine göre yemin edebilecek

3-Azınlıklar il meclisine üye olabilecek

4-Azınlıklara, hakaret ifade eden sözcükler kullanılmayacak

5-Azınlıklarda devlet memuru olabilecek ve istedikleri okula girebilecekler

6-Müslüman olmayanlardan alınan cizye vergisi kaldırılacak

Islahat Fermanı’nın Önemi:

●Bu ferman Tanzimat Fermanı’nın genişletilmiş şeklidir.

●Avrupalı devletlerin baskısı sonucunda ilan edilmiştir.

●Bu ferman ile azınlıklar, Müslüman halktan daha ayrıcalıklı hale geldiler.

●Avrupalı devletler Islahat Fermanı’nın ilan edilmesine rağmen azınlık haklarını bahane ederek Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaya devam ettiler.

“Islahat Fermanı Konu Özeti” üzerine 33 yorum

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


87 + = 94

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.