Islahat Fermanı Konu Özeti

Kırım Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’ne yapmış oldukları yardım karşılığında Hıristiyanlara bazı haklar verilmesini istemişlerdi. Bunun üzerine  Osmanlı padişahı Abdülmecit, Paris Antlaşması’na Hıristiyanları koruyucu bir madde konulmasını engellemek için Islahat Fermanını ilan etmiştir. Islahat Fermanı’nın Maddeleri: 1- Herkes dil, din ve mezhep özgürlüğü-  ne  sahip olacak, 2-Karma mahkemeler oluşturulacak herkes kendi dinine göre … Devamını oku…