17. ve 18. Yüzyıl Islahat Hareketleri ve Özellikleri

XVII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri   II. Osman   Osmanlı tarihinde ilk köklü ıslahat girişimleri II. Osman döneminde (1618 – 1622) başlamıştır. II. Osman dönemi yenilikleri şunlardır:  •II. Osman, saray dışından evlilik yaparak sarayı...