10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

10.Sınıf Felsefe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 4 PUANBASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ (     )1- Felsefe ilerleyen bir bilgi türüdür. (     )2-Bilginin temelinde yaşantı ve tecrübenin varlığını savunan görüş Emprizimdir. (     )3-“Tüm varoluşu vücuda getiren tek gerçek “Fenomenlerdir”.”Görüşünü savunan Demokritos’tur. (     )4-Bir davranışın ahlaki olmasının temelinde özgür istenç vardır. (     … Devamını oku…

11. Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 1-) Aşağıda verilenlerden hangisi 15 Yüzyıl felsefesinde Rönesans’ın ortaya çıkışını etkileyen faktörlerdendir?  I-Coğrafi keşifler II-Yapılan çeviriler III-Ekonomik faaliyetler IV-Siyasal hareketlerV-Dini alanlarda meydana gelen değişimler A-)I-II          B)Hepsi              C)I-II-V         D)I-II-III           E)II-IV-V 2-)                      1                                      2    Teoloji,felsefeye egemendir.       Bilim, felsefenin kılavuzudur.         İnanç merkezlidir.                        İnsan merkezlidir.    Hukuk, kiliseye bağlıdır.             Hukuk, devlete … Devamını oku…

11.sınıf felsefe 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

2015-2016 ………………..ANADOLU LİSESİ 2.DÖNEM 2.FELSEFE SORULARI 1.Aşağıdaki tanımları yazınız.(10p) Birey: Bürokrasi Meşruiyet: Hedonizm: Liberalizm: 2.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(22p) -Doğru bilginin ulaşacağına kuşkuyla bakan felsefe denir. -Tabula Rosa ya ait felsefi görüştür. -A. Comte epistemolojide yi savunarak felsefenin bilimselleşmesini istemiştir. -Varlığın ‘öz’lerden oluştuğu savunan görüşe ı denir. -Platon ontolojide iken epistemolojide idi. – insan eylemlerinde onu kısıtlayan, … Devamını oku…

Felsefe 11.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKÇAABAT ANADOLU LİSESİ FELSEFE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 1- “Sokrates’e göre felsefe sorularımıza yanıt vermek zorunda değildir. O, daha çok yanıtlarımızı sorgulamakla sorumludur.” Sokrates’in bu sözü felsefenin hangi özelliğini vurgulamaktadır? a) Varlığı bütün olarak ele alması b) Öznel görüşler içerdiği c) Düşünsel bir etkinlik olduğu d) Konularının çağa göre değiştiği … Devamını oku…

11.sınıf felsefe 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

1. Felsefe, kendilerine “Ben kimim?” sorusunu soran ve var Olan şeylerin anlamıyla derinden ilgilenen insanların Uğraştıkları bir etkinliktir. Bu belirlemeye göre, felsefe yapmak hangi özelliğe Sahip olmayı gerektirir? A) Hoşgörülü olma B) Azimli olma C) Bilinmeyene ilişkin merak duyma D) Felsefe tarihinin bilgisine sahip olma E) Objektif olma 2- • Güneşin sıcaklığı yaklaşık 6 bin … Devamını oku…

11.sınıf felsefe 1.dönem 2.yazılı soruları test 2015-2016

ADI SOYADI: SINIFI-NUMARASI: 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKÇAABAT ANADOLU LİSESİ FELSEFE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 1- “Sokrates’e göre felsefe sorularımıza yanıt vermek zorunda değildir. O, daha çok yanıtlarımızı sorgulamakla sorumludur.” Sokrates’in bu sözü felsefenin hangi özelliğini vurgulamaktadır? a) Varlığı bütün olarak ele alması b) Öznel görüşler içerdiği c) Düşünsel bir etkinlik olduğu d) … Devamını oku…

11.sınıf felsefe 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları ve cevapları 2015-2016

1.) Aşağıdaki filozof-akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Nietzche-Nihilizm B) Husserl- Fenomenoloji C) Descartes- Monizm D) Mark-Materyalizm E) Platon-İdealizm 2.) “Zihnim de bir takım algılar, tasarımlar var. Öte yandan bunların kaynağının ben olmadığımı da biliyorum. Çünkü rüyalarım gibi tamamen ben de olup biten şeylerle, gerçek hayatta veya varlıkta olup biten şeyler arasında bir ayrım yapmam gerekir. … Devamını oku…

11.sınıf felsefe dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

AD-SOYAD: NO-SINIF : (C) MAMAK AML. PAST.VE GIDA TEK. KML LİSE III. SINIFLAR FELSEFE DERSİ II. DÖNEM TELAFİ YAZILI SINAV SORULARIDIR 1-Estetiğin konusunu yazınız 2-Ahlaki eylem ve ahlaki karar arasındaki bağı yazınız 3-Hegel’egöre güzellik kavramını açıklayınız 4-Objektivist estetiği örnek vererek açıklayınız 5-Teoloji nedir açıklayınız 6-Birey nedir? Temel özelliğini yazınız 7-Max Weber’in Egemenlik biçimlerini yazınız 8-Oyun … Devamını oku…

lise 3 felsefe dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2014 2015

AD – SOYAD : SINIF: NO: 2014-2015 YILI ……………….LİSESİ FELSEFE DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI B GRUBU 1. Siyaset, hem siyaset biliminin hem de siyaset felsefesinin konusudur. Ancak siyaset bilimi varolanı incelerken, siyaset felsefesi olması gerekeni yani ideal olanı inceler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinden çok siyaset biliminin ilgilendiği sorulardan biridir? a. Devlerin … Devamını oku…

lise 3 felsefe 2.dönem 2.yazılı soruları 2014-2015

AD-SOYAD: NO-SINIF : (A) 2014-2015 MAMAK AML. PAST.VE GIDA TEK. KML LİSE III. SINIFLAR FELSEFE DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARIDIR 1-Estetik yargı konusunu açıklayınız 2-Teist ve deist düşünce arasındaki farkı açıklayınız 3-Yeniçağda insan eylemlerinin amacı nedir açıklayınız 4-Estetik ve bilgi felsefesi arasındaki bağı yazınız 5-Taklit Olarak sanat anlayışını açıklayınız temsilcisini yazınız 6-Egemelik nedir? … Devamını oku…

11.sınıf felsefe 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

2014 /2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ATAKENT LİSESİ FELSEFE DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARI (11/B) Adı –Soyadı: No: 1- İdeal düzeni reddeden akımları tanımlayınız 2- İktidar-yönetim-meşruiyet-birey kavramlarını tanımlayınız 3-Siyasette kuvvetler ayrılığı prensibi ne demektir? 4-Mevlana’nın ahlak ile ilgili düşüncelerini yazınız. 5- Platon’un sanat ile ilgili görüşlerini yazınız. 6-Aldous Huxley ‘in “Cesur Yeni Dünya” … Devamını oku…

11.sınıf felsefe 2.dönem 2.sınav 2014-2015

AD-SOYAD: NO-SINIF : (A) 2014-2015 MAMAK AML. PAST.VE GIDA TEK. KML LİSE III. SINIFLAR FELSEFE DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARIDIR 1-Estetik yargı konusunu açıklayınız 2-Teist ve deist düşünce arasındaki farkı açıklayınız 3-Yeniçağda insan eylemlerinin amacı nedir açıklayınız 4-Estetik ve bilgi felsefesi arasındaki bağı yazınız 5-Taklit Olarak sanat anlayışını açıklayınız temsilcisini yazınız 6-Egemelik nedir? … Devamını oku…

2014 2015 11.sınıf felsefe dersi 2.dönem 2.yazılı soruları

AD-SOYAD: NO-SINIF   :                                                                    (C) MAMAK AML. PAST.VE GIDA TEK. KML LİSE III. SINIFLAR FELSEFE DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI                                                         SINAV SORULARIDIR     1-Estetiğin konusunu yazınız 2-Ahlaki eylem ve ahlaki karar arasındaki bağı yazınız 3-Hegel’egöre güzellik kavramını açıklayınız 4-Objektivist estetiği örnek vererek açıklayınız 5-Teoloji nedir açıklayınız 6-Birey nedir? Temel özelliğini yazınız 7-Max Weber’in Egemenlik … Devamını oku…

11.sınıf felsefe 2.dönem 2.yazılı soruları 2015

AD-SOYAD: NO-SINIF : (C) MAMAK AML. PAST.VE GIDA TEK. KML LİSE III. SINIFLAR FELSEFE DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARIDIR 1-Estetiğin konusunu yazınız 2-Ahlaki eylem ve ahlaki karar arasındaki bağı yazınız 3-Hegel’egöre güzellik kavramını açıklayınız 4-Objektivist estetiği örnek vererek açıklayınız 5-Teoloji nedir açıklayınız 6-Birey nedir? Temel özelliğini yazınız 7-Max Weber’in Egemenlik biçimlerini yazınız 8-Oyun … Devamını oku…