Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf coğrafya 1.dönem 3.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI KARABÜK ANADOLU İMAM-HATİP VE İMAM-HATİP LİSESİ

12. SINIF 1. DÖNEM ORTAK YAZILI SORULARI

  1. Ülkemizde yer şekillerinin ulaşım üzerindeki etkisini açıklayınız. (10 puan)
  1. Ülkemizde boru hatları ulaşımının gelişmesinin nedenini açıklayınız.(10 puan)
  1. İç Anadolu Bölgesinin bölge sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterlerden 5 tanesini yazınız. (10 puan)
  1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (10×2= 20 puan)

– Ülkemizde hinterlandı en geniş olan limanımız ………………………… limanıdır.

– Ülkemizde en çok gelişen ulaşım ağı ……………………. ulaşımıdır.

– Hazar petrolleri Batı pazarına ………………………………. Boru hattıyla taşınmaktadır.

– Ülkemizde ortalama yükseltinin en az olduğu bölge …………………………………… Bölgesidir.

– Bir ülkenin kendi limanlarında yolcu ve yük taşıma hakkına ……………………….. denilmektedir.

– En pahalı taşımacılık …………………………… ulaşımıyla yapılmaktadır.

– Ülkemizde ilk demiryolu …………………………… hattında yapılmıştır.

– Kayseri ……………………………………….. bölümünde yer almaktadır.

– Kış turizminin en az geliştiği bölgemiz …………………….. bölgesidir.

– Geleceğin ekonomisinde büyümeyi belirleyen en önemli faktörler şunlardır: ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Aşağıdaki ifadelerden  doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazınız.

(5×2= 10 puan)

– (……..) Çorum Karadeniz Bölgesindedir.

– (……..) En çok hidroelektrik potansiyeli olan bölgemiz Marmara Bölgesidir.

– (……..) İklim çeşitliliği en fazla olan bölgemiz Akdeniz Bölgesidir.

– (……..) Avrupa’daki hızlı şehirleşmenin bir sonucu olarak sanayileşme ortaya çıkmıştır.

– (……..) Orta Anadolu petrol rafinerisi ihtiyacı olan petrolü Ceyhan-Kırıkkale boru hattıyla sağlamaktadır.

 

  1. Arka sayfadaki test sorularını cevaplandırınız. (10×4= 40 puan)

 

TEST SORULARI

1.Yüzey şekilleri, enerji kaynakları, ulaşım endüstrisi, trafik kazaları, kitle taşımacılığı, vb. dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ulaşım ve taşımacılık sorununa uzun sürede en ekonomik çözüm olabilir?A)  Havayolu taşımacılığını geliştirmek

B) Demiryolu taşımacılığını geliştirmek

C) Kamyon, otobüs, otomobil vb. fabrikaları kurmak

D) Etkin bir trafik kontrolü sağlamak

E) Dışarıdan kamyon, otobüs, otomobil vb. satın almak

 2.Ulaşım koşullarını etkileyen çeşitli faktörler vardır.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye koşullarında ulaşımı olumsuz yönde etkileyen faktörlerden değildir?

A) Yüksek sıradağları olması

B) Yarımada üzerinde olması

C) Doğuda şiddetli karasallık etkisi

D) Geçitlerin yüksek olması

E) Engebeli arazisinin olması

3.Marmara Bölgesindeki illerin ekonomilerinde tarım, ticaret, sanayi, turizm gibi etkinlikler yer alır. Buna göre Marmara Bölgesi’ndeki illerden hangisinin ekonomik yapısında yukarıdaki etkinliklerin tamamı yer alır.A) Tekirdağ                 B) Sakarya          C)   Bilecik

D) Bursa                      E) İstanbul

4.Coğrafi bölgelerimiz haritası incelenip bölgelerin bir biriyle olan kara sınırlarına göre bazı bölgelerin çok fazla bölgeyle bazı bölgelerin ise  çok az bölgeyle komşu olduğu görülür.        Bu duruma göre en az ve en fazla bölgeyle komşuluğu bulunan bölgeler aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A) Ege-Doğu Anadolu

B) Marmara-Doğu Anadolu

C) Güneydoğu Anadolu-İç Anadolu

D) Marmara-İç Anadolu

E) Ege-Karadeniz

5.Türkiye’de yer şekilleri ve yer şekillerinin uzanış doğrultuları düşünüldüğünde haritada işaretli doğrultuların hangisinde yol yapım maliyeti daha fazladır?

A) I          B) II         C) III          D) IV          E) V

6.Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin sağladığı yaralardan biri değildir.A) Doğal kaynakların daha fazla tüketilmesini sağlar.

B) Yeni iş sahaları oluşur.

C) Daha yüksek bir hayat standardı yakalanır.

D) Gelişmiş ülke için iş gücü ihtiyacını azaltır.

E) Mal ve hizmetlerin üretimi artar.

7.Aşağıdaki tabloda Türkiye’de bazı yıllarda yurtdışına taşınan yük miktarının ulaşım yollarına göre dağılışını göstermektedir.Tablodaki bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A)Verilen yıllarda denizyolu ile taşınan yük miktarı diğerlerinden fazladır

B) Taşınan yük miktarının en az olduğu ulaşım türü hava yoludur.

C) Demiryolu ile taşınan yük miktarı verilen yıllarda sürekli artmıştır

D) Karayolu ile taşınan yük miktarı 1996 yılında en çok olmuştur

E) 1997 ve 1998 yılları karşılaştırıldığında yalnız karayolu ile taşınan yük miktarı artmıştır.

8.İnsanın doğaya etkileşimi bünyesinde yer şekilleri dağlık ve engebeli olmasına rağmen gelişmiş bir ulaşım ağı kurarak kış turizmini destekleyen Avrupa’nın önemli Turizm ülkesi aşağıdakilerden hangisidir.A) İsviçre                  B) İtalya                  C) İsveç

D) Portekiz                E) Hollanda

9.Türkiye’de dağların uzanışı ve engebeli oluşu demiryolu ulaşımını olumsuz yönde etkilemiştir.

Haritada işaretlenmiş alanların hangisinin diğer bölgelerle demiryolu ulaşımı vardır?

A) I           B) II         C) III         D) IV             E) V

10.Aşağıdaki limanlarımızdan hangisi Ticaret hacmi bakımından diğerlerine oranla çok daha fazla gelişmiş bir yapıya sahiptir.A) Antalya                       B) Sinop      C) Marmaris

D)Ordu                             E) İskenderun

CEVAP ANAHTARI

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

+ 80 = 89

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 yorum
  1. Kübra diyor

    Soruların cevap anahtarı